Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ukazała się monografia 'German Radioactive Waste. Changes in Policy and Law' dr. Roberta Rybskiego

Nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się monografia dr. Roberta Rybskiego pt. 'German Radioactive Waste. Changes in Policy and Law'. Publikacja dostępna jest w trybie open access dzięki finansowaniu UW oraz dofinansowaniu WPiA: https://www.routledge.com/German-Radioactive-Waste-Changes-in-Policy-and-Law/Rybski/p/book/9781032055060#sup

W monografii dr Robert Rybski przedstawia problematykę odpadów promieniotwórczych z perspektywy niemieckiego systemu prawnego, analizując decyzje ustawodawców na przestrzeni ostatnich siedemdziesięciu lat. Omówione zagadnienia w szczególności będą interesujące dla ekspertów ds. polityki energetycznej, badaczy i praktyków zajmujących się energetyką jądrową.