Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022

W miniony piątek - 24 września, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2021/2022, którą zdalnie otworzył Dziekan WPiA UW prof. Tomasza Giaro, a poprowadził Prodziekan ds. studenckich dr Andrzej Bielecki. Następnie krótką przemowę wygłosił Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak.

Podczas ceremonii odbyła się uroczysta immatrykulacja studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. W obecności władz rektorskich i dziekańskich Uniwersytetu, studenci złożyli ślubowanie. Następnie wykład inauguracyjny wygłosił prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Kierownika Zakładu Praw Człowieka WPiA UW, podczas którego opowiedział o prawach człowieka w czasie pandemii. Koljenym punktem uroczytości było wystąpienie przedstawiciela Zarządu Samorządu Studentów WPiA UW Pawła Przybysza. 

Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości naszym gościom, a studentom życzymy pomyślnego nowego roku akademickiego.

Zachęcamy do obejrzenia transmisji wydarzenia, która dostępna jest na portalu YouTube

 

#wydarzenia