Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

„UW a nowy Statut”

UW uruchamia nową stronę - „UW a nowy Statut” https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/.
Będą na niej publikowane informacje i materiały (teksty, przewodniki, prezentacje) dotyczące zmian zachodzących na uczelni,które wynikają z przyjęcia przez Senat w czerwcu tego roku nowego Statutu uczelni.

Obecnie znajduje się tam m.in. informacja na temat przyjęcia 16 października przez Senat UW uchwały w sprawie procedury nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego https://www.uw.edu.pl/procedura-nadawania-stopni-doktora-i-doktora-habilitowanego/.

Na nowej stronie WPiA UW umieściliśmy w stopce przekierowanie https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-a-nowy-statut/.

Zachęcamy pracowników, doktorantów i studentów do zapoznawania się z opracowywanymi tam materiałami.