Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Współpracą między Berkeley Law a WPiA UW

Szanowni Państwo

W związku ze współpracą między Berkeley Law a WPiA UW i realizowaną w jej ramach rekrutacją na programy Professional Track LL.M. oraz Hybrid Option LL.M. poniżej przekazuję istotne informacje: 

1.Osoby zainteresowane ubieganiem się o udział w programie Hybrid Option LL.M. proszone są o przesłanie w terminie do końca dnia (23:59:59) w dniu 12.11.2019 r. na adres jacek.jastrzebski@uw.edu.pl następujących dokumentów (w każdym przypadku w języku angielskim, w formacie pdf):

  1. Personal statement: list motywacyjny uwzględniający także dotychczasowe osiągnięcia, w tym osiągnięcia w trakcie studiów (w tym uzyskane wyniki udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem z Dziekanatu)
  2. CV

2. Osoby zainteresowane ubieganiem się o udział w programie Professional LL.M. proszone są o przesłanie w terminie do końca dnia (23:59:59) w dniu 29.11.2019 r. na adres jacek.jastrzebski@uw.edu.pl następujących dokumentów (w każdym przypadku w języku angielskim, w formacie pdf):

  1. Personal statement: list motywacyjny uwzględniający także dotychczasowe osiągnięcia, w tym osiągnięcia w trakcie studiów (w tym uzyskane wyniki udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem z Dziekanatu)
  2. CV

3. W każdym przypadku kandydaci, którzy uzyskają rekomendację naszego Wydziału, będą musieli we własnym zakresie złożyć wniosek o zakwalifikowanie do udziału w odpowiednim programie w sposób przewidziany dla wszystkich uczestników (w szczególności za pośrednictwem systemu LSAC), przy czym termin na złożenie wniosku o udział w programieHybrid Option to 15.11.2019 r., a termin na złożenie wniosku o udział w programie Professional Track to 15.12.2019 r. Bliższe informację znajdą Państwo – wybierając odpowiedni program – na stronie https://www.law.berkeley.edu/academics/llm/.

Każda z osób ubiegających się samodzielnie odpowiada za zgromadzenie dokumentów i informacji niezbędnych dla złożenia aplikacji we wskazanych powyżej terminach, w sposób odpowiadający wymaganiom BerkeleyLaw oraz funkcjonalności systemu LSAC. Osoby zainteresowane zachęcam do uprzedniego założenia konta w systemie LSAC w celu zapoznania się z jego funkcjonalnością dla sprawnego złożenia wniosku.

4. Ponieważ Berkeley Law zgodziła się zrezygnować z pobierania registration fees od osób rekomendowanych przez nasz Wydział, osobom takim zostanie przekazana stosowna informacja w terminie 2 dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w punkcie (1) i pięciu dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w punkcie (2) powyżej. 

 

W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy na adres jacek.jastrzebski@uw.edu.pl.

 

Pozdrawiam

Jacek Jastrzebski

Katedra Prawa Cywilnego WPiA UW