Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wybory uzupełniające do Rady Dydaktycznej - Kierunek Prawo Finansowe i Skarbowość