Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego laureatem konkursu „Genius Universitatis 2023”

Wydział Prawa i Administracji znalazł się w gronie laureatów konkursu na kreatywną rekrutację szkoły wyższej Genius Universitatis w kategorii „Kampania w mediach społecznościowych". Kapituła Konkursowa wyróżniła kampanię „Still Human” zrealizowaną w 2022 r. przez WPiA UW we współpracy z agencją reklamą Bees & Honey. Oficjalne wręczenie nagród odbyło się 10 marca 2023 r. podczas XXXIX Międzynarodowego Salonu Edukacyjnego Perspektywy w Warszawie. 

Genius Universitatis to otwarty konkurs adresowany do wszystkich polskich uczelni (również wydziałów i instytutów), organizowany co roku przez Perspektywy. Do konkursu w tym roku zgłosiło się 35 uczelni oraz 8 wydziałów, a łącznie nadesłano 103 prace. Każda ze zgłoszonych prac była analizowana przez kapitułę pod kątem pięciu wskaźników: nowatorstwo pomysłu, spójność z wartościami uczelni, czytelność i przyjazny charakter przekazu, estetyka i wartość artystyczna, umiejętny dobór narzędzi.