Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wydział Prawa i Administracji UW podpisał porozumienie o współpracy z Naczelną Radą Adwokacką

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nawiązał porozumienie o współpracy z Naczelną Radą Adwokacką. W ramach porozumienia strony deklarują m.in: organizację wspólnych konferencji, seminariów i szkoleń adresowanych zwłaszcza do studentów na kierunku prawo, wzajemne informowanie się o podejmowanych działaniach, istotnych z punktu widzenia zadań drugiej strony, przyjmowanie studentów na praktyki i staże.

Podczas oficjalnego spotkania w dniu 20 grudnia 2022 r. przedstawiciele obu instytucji mieli okazję porozmawiać o wielowymiarowych aspektach współracy. W wydarzeniu uczestniczyli: prof. Tomasz Giaro – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, adw. Przemysław Rosati – Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, adw. Dorota Kulińska – Dyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych NRA, prof. UW dr hab. Sławomir Żółtek, Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Piotr Grzebyk – Prodziekan WPiA UW ds. naukowych, dr Andrzej Bielecki – Prodziekan WPiA ds. studenckich, mec. Michał Dymiński – Dyrektor WPiA ds. administracyjnych oraz prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Katedry Postępowania Cywilnego. Za realizację porozumienia odpowiadają adw. Dorota Kulińska oraz prof. UW dr hab. Tadeusz Zembrzuski.

To trzecie porozumienie o współpracy podpisane przez Wydział w tym roku. Wiosną br. do grona partnerów Wydziału dołączyli: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej.