Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Wyniki głosowania w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie wskazanych przez Dziekana Elekta Kandydatów na funkcje prodziekanów

dr hab. Piotr Grzebyk
Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej

  • Tak: 99 (91,7%)
  • Nie: 2 (1,9%)
  • Wstrzymuję się od głosu: 7 (6,5%)

dr Marek Grzybowski
Prodziekan ds. finansowych

  • Tak: 106 (98,1%)
  • Nie: 0 (0%)
  • Wstrzymuję się od głosu: 1 (0,9%)
  • Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi: 1 (0,9%)
#wybory