Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zasady egzaminów ustnych i pisemnych w sesji zimowej roku akademickiego 2020/2021

Szanowni Państwo, 

poniżej znajdują się zasady egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym na WPiA UW w sesji zimowej roku akademickiego 2020/2021 tj.: