Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Analiza skutków naruszeń Konstytucji z 1997 r. w obszarze radiofonii i telewizji przez ustawodawcę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie K 13/16

Kierownik: dr Robert Rybski