Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Status prawny Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej – aspekty prawnoadministracyjne

Kierownik: mgr Marek Grzywacz