Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Nadużycie prawa w prawie Unii Europejskiej

Kierownik: dr Agnieszka Knade-Plaskacz

   

Konstrukcja nadużycia prawa, występująca powszechnie na gruncie prawa prywatnego, jak również w mniejszym zakresie prawa publicznego państw członkowskich UE nie znalazła odzwierciedlenia w normatywnej regulacji traktatowej. Stanowi natomiast, od początku funkcjonowania Wspólnot/Unii, przedmiot zainteresowania Trybunału Sprawiedliwości, który z biegiem lat odwoływał się do tego pojęcia, obejmując nim coraz więcej obszarów regulacji. Na pierwszy plan wysuwały się swobody rynku wewnętrznego, ważną rolę omawiana konstrukcja odgrywała także w realizacji polityki rolnej, europejskiego prawa prywatnego, europejskiego prawa cywilnego procesowego, prawa podatkowego. Zasadniczym celem badań jest zatem ustalenie zakresu stosowania i kierunków rozwoju koncepcji nadużycia prawa w prawie Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem swobód rynku wewnętrznego.
 
Nr konkursu: 2014/13/D/HS5/03395
 
Data rozpoczęcia: 12.03.2015
Data zakończenia: 11.10.2020
Wysokość finansowania: 78.000 PLN