Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Status ofiar zbrodni międzynarodowych w postępowaniu przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Charakterystyka praw procesowych i form naprawienia szkody wyrządzonej pokrzywdzonymperspektywa historyczna i współczesna.

Kierownik: Pratryk Gacka