Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Legittymizacja prawa karnego w kontekście jego europeizacji. Bariery i perspektywy

Kierownik: Gniewomir Jan WycichowskiKuchta

Zobacz szczegóły

Konstrukcja umów administracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publicznoprywatnego w ochronie zdrowia- studium prawnoporównawcze

Kierownik: Weronika Maria Wojturska

Zobacz szczegóły

Media społecznościowe w pracy organów ścigania

Kierownik: dr hab. Paweł Waszkiewicz

Zobacz szczegóły

Nowa metodyka kategoryzacji śladów krwawych ujawnionych metodą chemiluminescencji, na miejscu zdarzenia, mogąca rozróżnić ślady zmywane od śladów zostawionych w sposób bierny

Kierownik: mgr Kacper Choromański

Zobacz szczegóły

Uregulowania prawne relacji pomiędzy dziedzicami a chłopami na centralnych ziemiach polskich w okresie od zniesienia poddaństwa do uwłaszczenia.

Kierownik: dr hab. Piotr Zbigniew Pomianowski

Zobacz szczegóły

Reforma obowiązków prospektowych a efektywność informacyjna rynków kapitałowych w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych

Kierownik: mgr Łukasz Marek Chyla

Zobacz szczegóły

Wsparcie dla czasopism naukowych. "Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego" Program MNiSW – Wsparcie dla czasopism naukowych

Kierownik: prof. dr hab. Adam Bosiacki

Zobacz szczegóły

Wsparcie dla czasopism naukowych. "U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze." Program MNiSW – Wsparcie dla czasopism naukowych

Kierownik: dr Maria Nowak

Zobacz szczegóły

Geneza i rozwój koncepcji norm ponadkonstytucyjnych we francuskiej nauce prawa publicznego

Kierownik: dr Krzysztof Kaleta

Zobacz szczegóły