Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

  

Practical Law Academy Program UE – JUSTICE

Kierownik: Prof. dr hab. Tomasz Giaro

Zobacz szczegóły

Symulacja postępowania Sądowego w sprawie podatkowej z uwzględnieniem zastosowania międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa Unii Europejskiej. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Kierownik: dr Marcin Lechowicz

Zobacz szczegóły

Favor debitorisochrona dłużnika w Europejskiej Tradycji Prawnej

Kierownik: Igor Adamczyk

Zobacz szczegóły

Dziurawy obraz świata ? Próba analizy pojęcia luki prawnej na gruncie koncepcji tekstu prawnego jako opisu świata możliwego

Kierownik: Tomasz Zyglewicz

Zobacz szczegóły

Pozycja prawna używaczy w prawie własności przemysłowej

Kierownik: Marta Sznajder

Zobacz szczegóły

Zobowiązania naturalne (niezupełne) w polskim prawie cywilnym

Kierownik: Krzysztof Riedl

Zobacz szczegóły

Umowy o biobankowanie ludzkich próbek biologicznych dla celów naukowych.

Kierownik: dr Dorota Krekora-Zając

Zobacz szczegóły

Europejskie prawo rzeczowe: między harmonizacją a fragmentaryczną unifikacją

Kierownik: dr Katarzyna Królikowska

Zobacz szczegóły

Prawo gospodarcze i cywilne dla kadr sądów powszechnych apelacji łódzkiej i warszawskiej. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój

Kierownik: dr hab. Katarzyna Bilewska prof. UW

Zobacz szczegóły

Bariery dostępu do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Kierownik: dr Jan Winczorek

Zobacz szczegóły