Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zamknięte habilitacje

 1. 1.
  dr Lech Jaworski

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 21.12.2017 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Lecha Jaworskiego :

   

  21 grudnia 2017 r. – dr Lech Jaworski  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

  29 stycznia 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

  19 marca 2018 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  Recenzent: prof. dr hab. Jan Błeszyński
  Członek Komisji: prof. dr hab. Ewa Nowińska
  Sekretarz: dr hab. Maciej Kaliński, prof. UW

   

  16 kwietnia 2018 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW na wniosek CKK wyznaczyła nowego członka komisji habilitacyjnej:

  Recenzent: dr hab. Wojciech Machała

  08 maja 2018 r. –  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną

  04 września 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zmieniła recenzenta komisji habilitacyjnej

  14 stycznia 2019 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Lechowi Jaworskiemu.

  12 grudnia 2019 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Lecha Jaworskiego stopnia doktora habilitowanego.

 2. 2.
  dr Jacek Petzel

  Habilitacja

  • Data złożenia wniosku: 19.12.2017 r.

  Pliki do pobrania:

  Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Jacka Petzela :

   

  19 grudnia 2017 r.  – dr Jacek Petzel złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.
  21 grudnia 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.
  19 lutego 2018 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz uchwałę w sprawie powołania trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

   

  dr hab. Jacek Janowski, prof. PW – recenzent
  prof. dr hab. Adam Bosiacki –  członek komisji
  dr hab. Tatiana Chauvin  – sekretarz

   

  06 marca 2018 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną.
  13 lipca  2018 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Jackowi Petzlowi stopnia doktora habilitowanego.
  15 października 2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego  dr Jackowi Petzlowi