Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Spotkanie Inauguracyjne Koła Naukowego Prawa Administracyjnego

Pierwsze spotkanie Koła Naukowego Prawa Administracyjnego w roku akademickim 2019/2020 będzie dotyczyło problematyki transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego. Ta prosta z pozoru procedura stała się w ostatnich latach przedmiotem gorącej dyskusji środowiska prawniczego i doczekała się serii interesujących orzeczeń sądów administracyjnych 

Pod wpływem aktywnej działalności prawników, organizacji pozarządowych oraz Biura Rzecznika Praw Obywatelskich doszło do istotnej zmiany dotychczasowego traktowania aktów urodzenia dzieci, które przyszły na świat za granicą, a ich rodzicami są osoby tej samej płci.

Debata dotycząca transkrypcji aktów stanu cywilnego obejmuje swym zakresem problemy aksjologiczne, ideologiczne i konstytucyjne – wiąże się bowiem z kwestią zagwarantowania każdemu jednakowej ochrony prawnej. 

Naszymi gośćmi będą:
Dr Paweł Marcisz - pracownik naszego Wydziału - WPiA UW, adwokat. Specjalizuje się w prawie europejskim i cywilnym. Z powodzeniem reprezentował przed Naczelnym Sądem Administracyjnym parę osób homoseksualnych – Polaka i Amerykanina, którzy domagali się potwierdzenia obywatelstwa czwórki swoich córek. Został za to wyróżniony nominacją do nagrody Korony Równości KPH.

Dr Marcin Olszówka – adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego. Koordynator Zespołu Analitycznego Centrum Analiz Legislacyjnych Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, autor licznych publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i wyznaniowego. 

Spotkanie poprowadzi członek Koła - Rafał Stronk.

#koło naukowe