Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

XIII OPN Katedry Prawa Handlowego

Katedra Prawa Handlowego UW serdecznie zaprasza na XIII Otwarte Posiedzenie Katedry pt. "Wybrane aspekty wykonywania przez wspólnika spółki zo.o. indywidualnego prawa kontroli i jego ochrona w procedurze wewnątrzspołkowej i sądowej", które odbędzie się 29 marca 2021 r. o godz. 17.00.

Gościem XIII OPN będzie dr hab. Jerzy P. Naworski, prof. UMK, który wygłosi prelekcję na temat indywidualnego prawa kontroli wspólnika w sp. z o.o. Posiedzenie po raz kolejny odbędzie się w formie online z wykorzystaniem narzędzia Zoom. Serdecznie zapraszamy!

#otwarte posiedzenie