Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Zebranie wyborcze pracowników

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością przeprowadzenia wyborów Wydziałowa Komisja Wyborcza WPiA zwołała zebrania wyborcze na dzień 18 listopada br.:

  • samodzielnych pracowników naukowych w sprawie wyboru członków Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne o godz. 9:00 w sali A.2.

Prosimy o niezawodne przybycie.

#wybory