Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konferencja w Chongqingu

Delegacja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin na czele z Dziekanem prof. dr. hab. Tomaszem Giaro odwiedziła w dniach 2-4 listopada 2019 r. Southwest University of Political Science and Law (SWUPL; 西南政法大学) w Chongqingu.

Przedstawiciele WPiA UW brali udział w międzynarodowej konferencji organizowanej wspólnie przez SWUPL i Coventry University (UK), podczas której wygłosili referaty:

  • prof. Tomasz Giaro, Law & finance and the culpa in contrahendo;
  • dr Piotr Grzebyk, Chinese Investment in infrastructure in Poland. The case of COVEC;
  • mgr Maximiliam Piekut, Legal and economic perspective of cross-border e-commerce as a mean of entering the Chinese market.

Podczas wizyty ustalono zasady współpracy WPiA UW i SWUPL, w tym zasady wymiany studetów obu uczelni. Ostatniego dnia wizyty odbyło się też spotkanie z doktorantami SWUPL, którzy zostali zaproszeni na pobyty stażowe na WPiA UW w ramach, koordynowanego przez Polskiego Centrum Studiów nad Prawem i Gospodarką Chin, programu „PROM Polsko-azjatycka współpraca naukowa. Inkubatory międzynarodowych grup badawczych”. Program jest finansowany przez NAWA.