Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konferencja „20-lecie Kodeksu spółek handlowych”

Instytut Nauk Prawnych PAN, 

Wydział Prawa i Administracji UW oraz 

Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej SGH 

zapraszają na konferencję:

„20-lecie Kodeksu spółek handlowych”

w dniu 7 kwietnia 2022 r. w Warszawie
Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72 (Sala Lustrzana).

Pobierz program