Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Cyfryzacja a prawo ochrony konkurencji - konferencja polsko-niemiecka

Konferencja polsko-niemiecka

CYFRYZACJA A PRAWO OCHRONY KONKURENCJI

21 października 2021 r., godz. 14:00 – 18:00
Sala Senatu Uniwersytetu Warszawskiego

Rejestracja: do / bis zum 18 X 2021  drogą mailową  spn.wpia@uw.edu.pl

Pobierz program

PROGRAM / PROGRAMM

14:10: prof. dr. Konrad Ost, Zastępca Prezesa Bundeskartellamt (Federalnego Urzędu Kartelowego)

Prawo konkurencji w cyfrowym świecie – perspektywa niemiecka

14:40: dr Tomasz Bagdziński, Dyrektor Departamentu Ochrony Konkurencji UOKiK,

Polityka konkurencji na rynkach cyfrowych – polska perspektywa

15:10: dr Niklas Brüggemann, DG Comp, Komisja Europejska

Der Akt o rynkach cyfrowych – Digital Markets Act

16:40 – 18:00: Dyskusja panelowa prelegentów z udziałem przedstawicieli świata praktyki i nauki

– prof. dr hab. Marek Kolasiński, Kancelaria SK&S Sołtysiński Kawecki Szlęzak

– dr Bartosz Turno, LL.M., Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

dr hab. Mateusz Błachucki, INP PAN

Język: polski, niemiecki, zapewniamy tłumaczenie symultaniczne

Sponsor:

 

Patronat medialny: