Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Czym jest współczesne prawo podatkowe? Spór o definicję i przedmiot poznania

Czym jest współczesne prawo podatkowe? Spór o definicję i przedmiot poznania

Ogólnopolska Konferencja Naukowa WPiA UW
Warszawa, 24 maja 2024 r. (on-line)

 

W obliczu postępującego chaosu legislacyjnego i interpretacyjnego, tym bardziej aktualne pozostają podstawowe dylematy nauki prawa podatkowego i prawa finansowego.
Konferencja ma formę debaty panelowej, wspartej publikacją opracowań pisemnych oraz wypowiedziami Uczestników. Całość podsumuje publikacja pokonferencyjna wydana w jednym z renomowanych („punktowanych”) miesięczników (70 pkt).
Do udziału w Konferencji zapraszamy pracowników naukowych, sędziów sądów administracyjnych, pracowników organów podatkowych i wymiaru sprawiedliwości oraz praktyków i dziennikarzy, a przede wszystkim przedsiębiorców, jak też studentów i doktorantów.
Konferencja odbędzie się w trybie hybrydowym: Prelegenci, Uczestnicy dyskusji panelowej oraz zaproszeni Goście będą zgromadzeni na auli (w Sali A2 Collegium Iuridicum II na ul. Lipowej 4), natomiast pozostali Uczestnicy – zdalnie w trybie online. Link do udziału w wydarzeniu zostanie przesłany na adres e-mail podany przy rejestracji.
Uczestnictwo w Konferencji jest odpłatne (z wyłączeniem studentów, doktorantów i pracowników naukowych WPiA UW oraz imiennie zaproszonych Gości). Opłata konferencyjna wynosi 200 zł.

Kontakt z organizatorami konferencji:
w sprawach naukowych: dr Krzysztof Radzikowski, k.radzikowski@wpia.uw.edu.pl,
w sprawach organizacyjnych: Sekcja Promocji WPiA UW, promocja@wpia.uw.edu.pl.

REJESTRACJA

DANE DO PRZELEWU