Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Konferencja "Między integracją a dezintegracją prawa cywilnego materialnego i procesowego"

Katedra Postępowania Cywilnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
oraz
redakcja miesięcznika Państwo i Prawo
maja zaszczyt zaprosić na
Ogólnopolską Konferencję Naukową
Między integracją a dezintegracją
prawa cywilnego materialnego i procesowego

Konferencja odbędzie się
9 grudnia 2022 r. w godzinach 9.00-17.00
w Sali Kolumnowej Wydziału Historii

przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie

 

 

Konferencja  odbędzie się w 50-lecie pierwszego i jak dotąd jedynego Integracyjnego Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Cywilnego i Prawa Cywilnego Procesowego, który się odbył w Rzeszowie w 1972 r. Ma za zadanie służyć nawiązaniu dyskusji między światem naukowym prawa cywilnego materialnego i procesowego. Tematy objęte programem konferencji dotyczą węzłowych kwestii wspólnych dla prawa procesowego i materialnego, a także do pewnego stopnia nawiązują do tematyki Zjazdu z 1972 r. Prelegentami konferencji są uznani przedstawiciele nauki prawa cywilnego materialnego i procesowego, którzy podjęli się niełatwego zadania ukazania, gdzie po 50 latach znajduje się nauka prawa cywilnego materialnego i procesowego w obszarze badań integracyjnych  i jakie stoją przed nią wyzwania.

Program

Zarejestruj się

ABSTRAKTY

 

 

Konferencja odbędzie się w Sali Kolumnowej, jednym z najpiękniejszych, klasycystycznych wnętrz Warszawy.