Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Looking Backwards, Looking Forwards: Anglo-Polish Legal Relations After Brexit

https://www.britishlawcentre.co.uk/Brexit/

Tematem Konferencji jest wkład HisHonour Judge George Dobry CBE, QC w przeszłe i obecne angielsko-polskie relacje prawne.

Podczas dyskusji omówione zostaną możliwości i trudności współpracy, jakie może stworzyć Brexit.

His Honour Judge George Dobry – założyciel Centrum Prawa Angielskiego WPiA UW, Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Warszawskiego, współtwórca Town & Country Planning (Dobry Report 1962), znakomity adwokat i sędzia angielski, międzynarodowy arbiter, główny organizator kontaktów prawniczych środowisk angielsko-polskich w III RP (m.in. British Law Days in Poland).