Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Nowe horyzonty w prawie rolnym: innowacyjność, zrównoważony rozwój i wyzwania XXI Wieku”

Koło Naukowe Prawa Rolnego “Ius et Terra” wraz z Katedrą Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Nowe horyzonty w prawie rolnym: innowacyjność, zrównoważony rozwój i wyzwania XXI Wieku”, która odbędzie się 10.05.2024 r. w godzinach 9:00-15:00, w formie zdalnej przez platformę Google Meet.

Adresatami konferencji są pracownicy i pracowniczki naukowi/e, doktorantki i doktoranci, osoby studiujące, a także pasjonaci i pasjonatki prawa oraz wszystkie inne osoby zainteresowane problemami prawa rolnego i żywnościowego.

Celem konferencji jest skoncentrowanie się na nowych perspektywach i wyzwaniach, które stawiają przed nami współczesne kierunki rozwoju prawa rolnego.

Proponujemy następujące tematy do poruszenia na konferencji:

Panel I: Innowacje w prawie rolnym

- Nowoczesne technologie w rolnictwie: aspekty prawne i etyczne.

- Rolnictwo precyzyjne a możliwości regulacyjne.

- Prawne aspekty wprowadzania innowacji w dziedzinie hodowli roślin i zwierząt.

Panel II: Zrównoważony rozwój w kontekście prawa rolnego

- Rolnictwo ekologiczne: perspektywy, wyzwania, regulacje.

- Zrównoważona produkcja żywności a prawo ochrony środowiska.

- Społeczna odpowiedzialność biznesu w rolnictwie: wyzwania prawne.

Panel III: Wyzwania XXI wieku dla prawa rolnego

- Regulacje prawne a dostęp do nowoczesnych technologii w rolnictwie.

- Bezpieczeństwo żywnościowe w warunkach pandemii i kryzysu migracyjnego.

- Regulacje dotyczące monitorowania i kontroli zdrowia zwierząt hodowlanych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga rejestracji w terminie do 19.04.2024 r.

Link do formularza rejestracji

Każdy osoba uczestnicząca otrzyma certyfikat w wersji elektronicznej.

Komitet Organizacyjny proponuje dwie formy uczestnictwa w konferencji: uczestnictwo bierne albo uczestnictwo czynne (wystąpienie).

Uwaga: W przypadku chęci uczestnictwa czynnego, konieczne jest obowiązkowe wypełnienie sekcji dotyczącej tytułu referatu oraz abstraktu w formularzu zgłoszeniowym. Brak uzupełnienia wymienionych danych spowoduje traktowanie zgłoszenia jako udział bierny.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość dokonania selekcji spośród przesłanych abstraktów. Czas przewidziany na prezentację wynosi 10 minut. Informacje dotyczące zakwalifikowania do aktywnego udziału zostaną przekazane drogą mailową do dnia 28.04.2024 r.

Po wydarzeniu planowana jest publikacja pokonferencyjna. Zainteresowanych opublikowaniem swojego artykułu prosimy o zaznaczenie tego faktu w formularzu zgłoszeniowym. Czas na przesyłanie tekstów mija 10.06.2024 r.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod adresem e-mail Koła Naukowego: kn.prawarolnego.uw@gmail.com.