Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Περιμένοντας τους Bαρβάρους Law in a Time of Constitutional Crisis

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
oraz Wydawcy tomu

Περιμένοντας τους Bαρβάρους
Law in a Time of Constitutional Crisis

mają zaszczyt zaprosić

na uroczystość wręczenia Studiów i konferencję naukową ku czci
Mirosława Wyrzykowskiego

w dniu 16 października 2021

Sala Senatu UW
Pałac KazimierzowskiKampus Główny UW
Krakowskie Przedmieście 26/28

R.S.V. P . do 10 października 2021
na hp@wpia.uw.edu.pl
+48 22 55 20 399
 

PROGRAM WYDARZENIA

#konferencja