Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Seminarium Towards European Constitutionalism XIX: All Different, All One. EU 2020

Seminarium Towards European Constitutionalism XIX: All Different, All One. EU 2020. To wydarzenie zupełnie nietypowe w polskim modelu kształcenia prawników. Studenci z rożnych krajów przez cały semestr, pod okiem tutorów, przygotowali teksty wpisujące się w temat przewodni: "All Different All One? EU 2020". Teraz przyszedł czas na prezentację ich wyników pracy przed szerszym audytorium i skonfrontowanie się z trójką wybitnych naukowców moderujących seminarium: Prof. Ch. Hillion (Oslo – Leyden), Prof. F. Mayer (Bielefeld) & Prof. M. Wyrzykowski (UW). 

Obecne warunki związane z COVID-19 z jednej strony utrudniają pracę naukową, ale z drugiej strony stwarzają szansę dla łatwiejszego wzięcia udziału w seminarium, odbywa się ono bowiem w przestrzeni wirtualnej. Chętnych zapraszamy do kontaktu z  prof. Jakub Urbanikiem, kuba@adm.uw.edu.pl lub dr Adamem Ploszką <a.ploszka@wpia.uw.edu.pl>