Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

VI Polsko-Hiszpańska Konferencja Naukowa

Kierownik Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego
dr Maria Supera-Markowska
dziękuje za udział w: 

VI POLSKO - HISZPAŃSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
II OGÓLNOPOLSKIM KONGRESIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

„SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE  – UWARUNKOWANIA PRAWNE I MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA NA RZECZ CELÓW SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH W PERSPEKTYWIE PRAWNO-PORÓWNAWCZEJ – WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ”

VI CONFERENCIA CIENTÍFICA POLACO-ESPAÑOLA:

II CONGRESO NACIONAL DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES

"SOCIEDAD CIVIL – CONDICIONES LEGALES Y POSIBILIDADES DE ACTUAR EN FAVOR DE OBJETIVOS SOCIALMENTE ÚTILES DESDE UNA PERSPECTIVA  DE DERECHO COMPARADO – CONCLUSIONES PARA EL FUTURO"

.
Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Ambasady Hiszpanii w Polsce

La Conferencia cuenta con el Patrocinio Honorario de la Embajada de España en Poloni

PROGRAM KONFERENCJI

BROSZURA

Załącznik "założenia"

Sprawozdanie

Działalność NGO w świetle danych statystycznych

Finanse NGO w wybranych krajach OECD

Finansowanie OPP z 1%

Fines educativos

Fiscalidad de las entitades sin animo de lucro

La sostenibildad fin. del tercer sector

Problematyka odliczania darowizn

Podatek od towarów i usług a organizacje pozarządowe

System podatkowy podmiotów nienastawionych na zysk w Polsce