Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

XXV konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Dziekan WPiA UW prof. dr hab. Tomasz Giaro
zaprasza na
XXV konferencję Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego, która odbędzie się 5 kwietnia 2024 r.

Temat konferencji:
Przyszłość prawa

Ważne daty:
• do 10 marca 2024 r. – przyjmowanie tematów referatów wraz z abstraktami (500 wyrazów),
• 18 marca 2024 r. – ogłoszenie programu konferencji,
• do 27 marca 2024 r. – przyjmowanie pisemnych wersji referatów,
• do 31 października 2024 r. – przesłanie ostatecznych wersji pisemnych referatów do publikacji.

Zachęcamy do składania propozycji paneli złożonych z powiązanych ze sobą referatów ze wskazaniem referentów oraz moderatora.
Zgłoszenia proszę kierować na adres: dziekan@wpia.uw.edu.pl

Udział w konferencji możliwy po rejestracji i wniesieniu opłaty 70 PLN. Z opłaty zwolnieni są studenci i pracownicy WPiA UW, doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UW.

DANE DO PRZELEWU

REJESTRACJA

PROGRAM KONFERENCJI