Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego

O KONFERENCJI

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza na XXV Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego:

PRAWO ADMINISTRACYJNE DZIŚ I JUTRO

Celem Zjazdu jest analiza tego jak obecnie i w przyszłości może wyglądać kształt prawa administracyjnego w Polsce. Ująć można to w ramy zarysowanego tytułu Zjazdu „Prawo administracyjne dziś i jutro”. Materia ta, z racji swojej obszerności, wymaga usystematyzowania.

Pomocne mogą być pytania formułowane do dyskusji w zaproponowanym temacie. Które z elementów prawa administracyjnego zostały już trwale ukształtowane, a które wciąż podlegają przekształceniom? Jakie czynniki kształtują i będą kształtowały proces zmian w zakresie prawa administracyjnego? Co może uniemożliwiać jego zmianę? Dlaczego pewne procesy przekształceń trwają bardzo długo, a inne odmiennie – mogą być przeprowadzone bardzo szybko? Które z problemów związanych ze stosowaniem prawa administracyjnego nie zostaną jeszcze przez lata rozwiązane? Co należy zmienić w prawie administracyjnym i jak należy to zrealizować? Jaka jest wreszcie przyszłość prawa administracyjnego?

Udzielenie na nie odpowiedzi wymaga odwołania się do tego, czym prawo administracyjne jest dzisiaj (Blok tematyczny I), niejednokrotnie zaś sięgnięcia również do sfery definicyjnej. Kwestia zarządzania przekształceniami w ramach prawa administracyjnego, odpowiedzi na bieżące i systemowe potrzeby państwa, jego obywateli oraz gospodarki, czy też dostosowywania prawa do porządku prawnego Unii Europejskiej wiąże się z kolei z przeanalizowaniem zagadnienia charakteru prawa administracyjnego pod kątem jego jednolitości, czy też różnorodności (Blok tematyczny II).

Te generalne uwarunkowania wymagają odniesienia do poziomu szczegółowego – tj. poziomu konkretnych instrumentów prawnych. Zarysowana tematyka Zjazdu implikuje konieczność przeanalizowania sprawdzonych klasycznych już instrumentów prawnych pod kątem ich obecnego, ale i przyszłego funkcjonowania w systemie prawa (Blok tematyczny III). Rodzi to dalej pytanie o zasadność stworzenia nowych instrumentów prawnych (tak od podstaw, jak i ich recepcji np. z innych dziedzin prawa).

Problematyka obecnego jak i przyszłego kształtu prawa administracyjnego nie może być omawiana bez odniesienia się do administracji (Blok tematyczny IV). Jaką rolę przyjmuje ona względem stanowionego dla niej i przez nią prawa? Jaką pozycję powinna mieć w przyszłości? Czym powinna się ona kierować tworząc prawo?

Ważnym aspektem Zjazdu będą też zagadnienia związane z przekształceniami procedury administracyjnej (Blok tematyczny V). Omówienia wymagają nie tylko obecne ramy prawne kształtujące prawa jednostki i obowiązki organu w postępowaniu administracyjnym, ale i to jak zmienia się postępowanie administracyjne. Wiąże się z konieczność znalezienia przestrzeni na zmiany w procedurze administracyjnej oraz udzieleniem odpowiedzi na to jak powinien wyglądać nowoczesny model postępowania administracyjnego?

To tylko niektóre z zagadnień, które pragniemy poddać Państwa dyskusji podczas XXV Zjazdu Katedr.


MIEJSCE ZJAZDU

Zjazd odbędzie się w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego

Otwarcie Zjazdu oraz uroczysta kolacja odbędą się na Zamku Królewskim w Warszawie


 

OPŁATY KONFERENCYJNE

OPŁATA PODSTAWOWA: 1100 ZŁ

Opłata konferencyjna obejmuje:

  • udział w wydarzeniach naukowych i nienaukowych objętych programem Zjazdu 
  • uroczystą kolację I dnia Zjazdu 
  • przerwy kawowe, lunch i kolację II dnia Zjazdu
  • przerwy kawowe i lunch III dnia Zjazdu
  • egzemplarz publikacji zjazdowej
  • materiały konferencyjne

Opłata konferencyjna nie obejmuje:

  • kosztów noclegu i kosztów śniadań w miejscu noclegu
  • kosztów dojazdu do Warszawy i kosztów indywidualnych transportów w Warszawie

W przypadku rezygnacji Organizator nie przewiduje zwrotu opłaty konferencyjnej.


BAZA HOTELOWA

Hotel Gromada

 HOTEL GROMADA WARSZAWA CENTRUM

 Hotel Gromada Warszawa Centrum znajduje się w tętniącym życiem sercu Warszawy, 400    m. od znanej przecznicy Nowy Świat. Udostępnia on wygodne 1 i 2 osobowe pokoje.

 ul. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa

 e-mail: warszawahotel.centrum@gromada.pl

 ZAREZERWUJ POKÓJ

 

 

Hotel Gromada

 HOTEL IBIS WARSZAWA STARE MIASTO

 Hotel Ibis Warszawa Stare Miasto usytuowany jest 10 minut spacerem od pięknej    warszawskiej Starówki. Obiekt ten oferuje przestronne 1 osobowe pokoje.

  ul. Muranowska 2, 00-209 Warszawa

  e-mail: H3714@accor.com

  ZAREZERWUJ POKÓJ

 


Organizatorzy

Wydział Prawa i Administracji UW

Uniwersytet Warszawski

Sponsorzy

Naczelny Sąd Administracyjny

Adwokatura Polska

Krajowa Izba Radców Prawnych

Okręgowa Izba Radców Prawnych

European Law Institute

C.H. Beck

Wolters Kluwer

Czasopismo Radca Prawny

Partnerzy

Kancelaria Elżanowski Cherka & Wąsowski

Kancelaria Wierzbowski & Partners

Zapoznaj się z programem i zapisz na konferencję