Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Adam Opalski

 • Stopnie i tytuły
  prof. dr hab.
 • Telefon
  (022) 55-20-162
 • E-mail
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:

  Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego
 • Podstawowe informacje o użytkowniku

  Profesor zwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego. Radca prawny w Warszawie, doradca międzynarodowej kancelarii prawnej. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

  Adam Opalski specjalizuje się w prawie handlowym, prawie prywatnym międzynarodowym i prawie cywilnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze prawa spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki corporate finance, corporate governance, restrukturyzacji spółek oraz międzynarodowego i europejskiego prawa spółek. Doradzał w wiodących transakcjach fuzji i przejęć na rynku polskim oraz największych sporach korporacyjnych z udziałem spółek polskich.

  Autor ponad 100 publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu prawa handlowego. Redaktor i współautor wielotomowego Komentarza do Kodeksu spółek handlowych (Wydawnictwo C.H. Beck, 2016–). Autor monografii poświęconych: prawu zgrupowań spółek (2012), europejskiemu prawu spółek (2010), radzie nadzorczej spółki akcyjnej (2006) oraz instytucji kapitału zakładowego (2002). Współautor Systemu Prawa Prywatnego, tom 17B (spółka akcyjna) i tom 9 (umowy nienazwane). Wiceprzewodniczący zespołu do spraw przygotowania projektu przepisów o prostej spółce akcyjnej (2016–2018), współautor przepisów Kodeksu spółek handlowych o prostej spółce akcyjnej. Członek zespołu problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do spraw reformy prawa spółek (2006–2015), współautor nowelizacji Kodeksu spółek handlowych dotyczących: transgranicznego łączenia się spółek, reformy instytucji kapitału zakładowego spółki akcyjnej oraz reformy walnych zgromadzeń spółek akcyjnych. Członek międzynarodowych grup roboczych: European Commission Informal Expert Group on Company Law and Corporate Governance (2020–), European Company Law Experts (2016–) oraz European Model Company Act Group (2013–). Stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Max-Planck- Institut für ausländisches und internationales Privatrecht w Hamburgu, Deutscher Akademischer Auslandsdienst oraz Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.