Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Agnieszka Gdak

 • Stopnie i tytuły
 • Telefon
  55-20-822
 • E-mail
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:
  Administracja Wydziału Prawa i Administracji
  Obsługa Wydziału Prawa i Administracji