Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Andrzej Władysław Wiśniewski

 • Stopnie i tytuły
  dr hab.
 • Telefon
  (22) 55-27-200
 • E-mail
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:

  Katedra Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego
 • Podstawowe informacje o użytkowniku

  Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1971. W 1978 r. uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie napisanej na tymże Wydziale pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Jakubowskiego. Również tam w 2013 r., na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Międzynarodowy arbitraż handlowy w Polsce”, otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa.

  Andrzej Wiśniewski specjalizuje się w prawie spółek handlowych, prawie prywatnym międzynarodowym oraz w międzynarodowym prawie handlowym i prawie międzynarodowego arbitrażu handlowego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych i opracowań komentarzowych, w szczególności współautorem wielotomowego Komentarza do Kodeksu spółek handlowych p. red. Prof. A. Opalskiego (Wydawnictwo C.H. Beck, t. II – IV, 2016 – 2018).

  Asystent (od 1975 r.) i adiunkt (od 1978 r.) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego od 2006 r., kolejno w Zakładzie i Katedrze  Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Handlowego.

  Prowadzi działalność jako arbiter, w szczególności w międzynarodowym  arbitrażu handlowym; jest wpisany na listę arbitrów prowadzoną przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego. W latach 1979 – 2020 wykonywał zawód radcy prawnego jako doradca, kolejno, Polskiej Izby Handlu Zagranicznego, Krajowej Izby Gospodarczej i przedsiębiorstw handlu zagranicznego oraz współpracownik krajowych i międzynarodowych kancelarii prawniczych, a także we własnej kancelarii.