Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Grażyna Józefa Michalak

 • Stopnie i tytuły
 • Telefon
  55-24-310
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:
  Administracja Wydziału Prawa i Administracji
  Obsługa Wydziału Prawa i Administracji