Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Hanna Maria Stadnicka

 • Stopnie i tytuły
 • Telefon
  55-20-535
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:
  Administracja Wydziału Prawa i Administracji
  Obsługa Wydziału Prawa i Administracji