Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Iwona Jadwiga Kasperska

 • Stopnie i tytuły
 • Telefon
  826-86-31
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:
  Administracja Wydziału Prawa i Administracji
  Obsługa Wydziału Prawa i Administracji