Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Jan Winczorek

 • Stopnie i tytuły
  dr hab.
 • Telefon
  55-20-815
 • E-mail
 • Adres
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa
  budynek Collegium Iuridicum I
  Pokój 318
 • Jednostka
  Organizacyjna:
  Instytut Nauk o Państwie i Prawie
 • Referaty na konferencjach


  1. Wrzesień 2003 – Sympozjum of Polskiej Sekcji IVR, Kazimierz Dolny, Polska, “Socjologia prawa a integracja europejska. O pożytkach z pewnej teorii” [Sociology of law and european integration. On plausibility of one theory]

  2. Maj 2005 – XXII World Congress of IVR, Granada, Spain, “Rejection value of legal procedures”

  3. Lipiec 2006 – XVI ISA World Congress of Sociology, International Sociological Association, Durban, RPA, „Grundrechte als pouvoir ? On some affinities between luhmannian and foucaultian understanding of rights”

  4. Wrzesień 2006, Enklawy życia spolecznego, Instytut Socjologii i Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, Polska, „Enklawy zycia spolecznego jako przedmiot socjologii prawa” [Social enclaves as a research subject in sociology of law]

  5. Maj 2007, Sympozjum of Polskiej Sekcji IVR, Sulejów, Polska, „Sprawiedliwość jako przedmiot i jako problem dla socjologii prawa” [Justice as an object of study and as a problem in sociology of law]

  6. Lipiec 2007, Joint Annual Meeting of LSA and (RCSL of ISA), Berlin, Germany, „Niklas Luhmann and the puzzles of legal culture”

  7. August 2007, XXII World Congress of IVR, Kraków, Polska, “Legal multicentrism and systems theory”

  8. Sierpień 2007, XXII World Congress of IVR, Kraków, Polska, „From St. Petersburg to Bielefeld and back. Leon Petrażycki and contemporary sociolegal studies”

  9. Wrzesień 2007, XIII Zjazd Socjologiczny, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Zielona Góra, Polska, “Wykluczenie prawne a formy zróżnicowania społecznego” [Legal exclusion and the forms of social differentiation]

  10. Wrzesień 2007, XIII Zjazd Socjologiczny, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Zielona Góra, Polska, “Teoria zroznicowania społecznego w >>Die Gesellschaft der Gesellschaft << w dziesięć lat później” [Social differentiation theory in “Die Gesellschaft der Gesellschaft” ten years after]

  11. Listopad 2007 – I Forum Socjologów Prawa, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa, Polska, “O niektórych społecznych funkcjach prawa karnego” [On some social functions of penal law]

  12. Marzec 2008 – Teoria systemów w dziesięć lat po śmierci Niklasa Luhmanna, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa, Polska, “Efekt Adama Słodowego. Recepcja teorii Luhmanna w socjologii prawa i teorii prawa”. [The Adam Słodowy Effect. Reception of Luhmann;s theory in sociology of law and legal theory]

  13. Czerwiec 2008, EACLE Seminar, WPiA UW, Warszawa, referat ”Phantom pains. Rule of law in post-post-communist Poland”

  14. Lipiec 2008, RCSL Annual Meeting, Milan-Como, Włochy, “The logic of DRM and the end of the law”

  15. Wrzesień 2008, ESA Social Theory Conference (RN29), Innsbruck, Austria, “The Adam Słodowy Effect. Reception of Luhmann's theory in sociology of law and legal theory”

  16. Wrzesień 2008 – Zjazd Katedr Teorii I Filozofii Prawa, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Polska - “Teorie komunikacji a wykładnia prawa” [Theories of communication and legal interpretation]

  17. Wrzesień 2008 - “Idee naukowe Adama Podgoreckiego” , Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa, Polska, “Adama Podgoreckiego koncepcja prawa totalitarnego i posttotalitarnego” [Adam Podgorecki's conception of totalitarian and post-totalitarian law].

  18. Listopad 2008, “II Forum Socjologów Prawa ”, Sekcja Socjologii Prawa PTS, Warszawa, Polska, “Pluralizm prawny wczoraj i dziś”. [Legal pluralism yesterday and today]

  19. Lipiec 2009 - “Complexity, Conflicts, Justice. 20 years of Sociology of Law” RCSL, IISJ, Onati. - “Making music together ? On some conditions of judicial cooperation”.

  20. Listopad 2009 - Wykład dla pracowników Instytutu Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański - "Przemiany technologii a antropologie prawa karnego".

  21. Maj 2010 - "Z mowy obcej do polskiej" - Instytut Socjologii Uniwerystetu Łódzkiego - "Przekłady prac Luhmanna na język polski" [Translations of Luhmann's works to Polish].

  22. Maj 2010, „25th Anniversary of Chair at Sociology and Anthropology of Custom and Law at the University of Warsaw”, Uniwersytet Warszawski, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych - „What if there is no more law ?

  23. Wrzesień 2010 - "XIV Zjazd Socjologiczny" - PTS, Kraków - "Czemu dziś służą i od czego zależą społeczne interwencje aparatu ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych ?"

  24. Sierpień 2011 - "XXIV World Congress of IVR" - Frankfurt, Niemcy - "Technological transformations and antropologies of criminal law"

  25. Październik 2012 - RCSL Jubilee Ceremonial Conference, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 19 - 21 października 2012 - "Why Do Procedures Have Unexpected Outcomes?"

  26. Październik 2012 - RCSL Jubilee Ceremonial Conference, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 19 - 21 października 2012 - Comment (to E. Fittipaldi's paper)

  27. Październik 2012 - Wzorce wykładni konstytucji w Polsce i w państwach Europy środkowo- wschodniej: doktryna i praktyka, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 3 października 2012 - "Wzorce wykładni konstytucji w świetle analizy treści uzasadniań orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego z lat 1986-2009",

  28. „Społeczne i ekonomiczne skutki systemów kosztów procesowych w świetle badań zagranicznych” - podczas konferencji „Pełnomocnik przyszłości - przyszłość adwokata i radcy prawnego”, redakcja Monitora Prawniczego i kancelaria „Domański Zakrzewski Palinka”, Warszawa, 26 marca 2013,

  29. Formality and Informality from Decoupling to Entanglement. Workshop on the Formal and the Informal in Law, Institutions and Economy. Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 13-14 Maja 2013 - "How Formal is Formal. Measuring Formality in Judicial Argumentation".

  30. Maj 2013 - Annual Law & Society Meeting: Power, Privilege, and the Pursuit of Justice: Legal Challenges in Precarious Times, Law & Society Association, Boston, 30 Maja - 2 Czerwca 2013 - "Why Do Procedures Have Unexpected Outcomes?"

  31. „CAQDA w analizie treści uzasadnień orzeczeń sądowych” - podczas konferencji „Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych”, Uniwersytet Łódzki, 10-12 czerwca 2013,

  32. z Ł. Bojarskim, "Country Report: Poland" – podczas konferencji International Legal Aid Group Conference, ILAG, Haga, Holandia, 12 - 14 czerwca 2013,

  33. z P. Maranowskim, „Towards an empirical model of legal aid in Poland” - podczas konferencji „International Congress of RCSL/ISA: Sociology of Law and Political Action”, Komitet Badawczy ds Socjologii Prawa przy Międzynarodowym Towarzystwie Socjologicznym, Uniwersytet w Tuluzie, Francja, 3-6 września 2013,

  34. „Adjudication of Polish Constitutional Tribunal 1986-2009: empirical evidence and cultural context” - podczas konferencji „International Congress of RCSL/ISA: Sociology of Law and Political Action”, Komitet Badawczy ds. Socjologii Prawa przy Międzynarodowym Towarzystwie Socjologicznym, Uniwersytet w Tuluzie, Francja, 3-6 września 2013,

  35. „W stronę empirycznego modelu pomocy prawnej” - podczas konferencji „XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny”, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Szczeciński, 11-14 września 2013.

  36. “O dwóch ujęciach refleksyjności i o tym, co z nich wynika dla nauki prawa” – podczas konferencji “VI Zjazd Młodych Teoretyków i Filozofów Prawa >>Refleksyjność w prawie<<”, IVR Polska, Zegrze, 12-14 września 2013,

  37. “Rynek usług prawnych w Polsce w świetle badań socjologicznych”, podczas konferencji “Ubezpieczenia ochrony prawnej w systemie pomocy prawnej w Polsce”, Polska Izba Ubezpieczeń, Warszawa, 27 września 2013,

  38. “On Exclusion: Pornography and Access to Justice” – keynote speech podczas konferencji “2013 Scandinavian Luhmann Network Annual Meeting”, Södertörn University, Sztokholm. 8 grudnia 2013.

  39. z M. Araszkiewiczem, „Legal Costs Insurance (LCI) – an Attempt at Comparative Analysis”, referat podczas 4th ISA Forum of Sociology - Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology 13-19, July 2014, Yokohama, Japan, International Sociological Association;
  40. „Why Do Procedures Have Unexpected Outcomes?”, referat podczas 4th ISA Forum of Sociology - Facing an Unequal World: Challenges for Global Sociology 13-19, July 2014, Yokohama, Japan, International Sociological Association;
  41. „Kilka uwag o wpływie prawa na rynek pracy”, koreferat referatu prof. L. Florka podczas konferencji „Janusowe oblicza rynku pracy”, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa, 27 listopada 2014 r.

Pliki do pobrania: