Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Janusz Marek Wiśniewski

 • Stopnie i tytuły
  mgr inż.
 • Telefon
  (022) 55-24-385
 • E-mail
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:
  Wydział Prawa i Administracji