Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Jerzy Sowiński

 • Stopnie i tytuły
 • Telefon
  55-24-338
 • E-mail
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:
  Administracja Wydziału Prawa i Administracji