Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Karolina Panfil

 • Stopnie i tytuły
  dr
 • Telefon
 • E-mail
 • Adres
  http://karolinapanfil.bio.wpia.uw.edu.pl
 • Jednostka
  Organizacyjna:

  Katedra Prawa Cywilnego

Komunikaty:

Konsultacje dla studentów

Rok akademicki 2021/2022, semestr zimowy: piątki godz. 13.00-14.00, Collegium Iuridicum I, pok. 404.
W okresie dydaktyki zdalnej na Wydziale moje dyżury odbywają się w ww. terminach zdalnie (przez Skype lub Zoom). Osoby zainteresowane konsultacjami w danym tygodniu proszę o wiadomość email, aby ustalić kolejność rozmów i udostępnić dane do połączenia.

Uwaga: terminy dyżurów w czerwcu 2022 r. to 10.06 godz. 13.15, 15.06 godz. 15.30 i 22.06 godz. 8.30 (Collegium Iuridicum I, pokój 404).

 

 • Terminy konsultacji dla studentów
  Rok akademicki 2021/2022
  Piątek godz. 13.00-14.00 Collegium Iuridicum I, pok. 404.
  W okresie dydaktyki zdalnej na Wydziale moje dyżury odbywają się w ww. terminach zdalnie (przez Skype lub Zoom). Osoby zainteresowane konsultacjami w danym tygodniu proszę o wiadomość email, aby ustalić kolejność rozmów i udostępnić dane do połączenia.
  Uwaga: terminy dyżurów w czerwcu 2022 r. to 10.06 godz. 13.15, 15.06 godz. 15.30 i 22.06 godz. 8.30.
 • Publikacje

  https://pbn.nauka.gov.pl/pbn-report-web/pages/analytics/author/3961769

  K. Panfil, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz . Tom I. Część ogólna, cz. 1 (red. J. Gudowski), Warszawa 2021 (Wolters Kluwer Polska), ISBN 978-83-8160-099-6, s. 713-775 (art. 89-94)

  K. Panfil, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz (red. K. Osajda), Legalis 2020, wyd. 27, komentarz do art. 435, 436, 437, 720, 721, 722, 722, 723, 724

  K. Panfil, [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie procesowe. Komentarz (red. O.M. Piaskowska), Warszawa 2020 (Wolters Kluwer Polska), ISBN 978-83-8187-129-7, s. 606-613, s. 1116-1129, s. 1371-1406

  K. Panfil, Odstąpienie od umowy jako sankcja naruszenia zobowiązania, Warszawa 2018, ss. 439 (Wolters Kluwer Polska), ISBN 978-83-8160-120-7

  K. Pasko, Gradual Convergence in the Field of Termination for Breach of Contract: A European Perspective, Law and Forensic Science (2016, Volume 11, p. 95-102), ISSN 2080-9670 http://lawforensics.org/wp-content/uploads/2016/09/LFS-vol.-11.pdf

  M. Bławat, K. Pasko, O zakresie zachowania mocy wiążącej umowy po eliminacji klauzul abuzywnych, Transformacje Prawa Prywatnego nr 3/2016, s. 5-28, ISSN 1641–1609 http://www.transformacje.pl/wp-content/uploads/2017/01/tpp_3-2016_blawat-pasko.pdf​

  K. Pasko, Odstąpienie od umowy z powodu naruszenia zobowiązania w wypadku umów o charakterze ciągłym, Przegląd Sądowy nr 5/2016, s. 71-87

  K. Pasko, A. Zarówna, Rendering an Award under Polish Arbitration Law, Arbitration Bulletin No. 24 (2016), p. 71-87 https://sakig.pl/wp-content/uploads/2018/12/Young-Arbitration-nr-24.pdf

  K. Pasko, Ochrona interesu dłużnika w kontekście prawa odstąpienia od umowy wzajemnej – uwagi prawnoporównawcze, [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu (red. M. Boratyńska), Warszawa 2015, s. 641-656

  J. Jastrzębski, K. Pasko, Odstąpienie od umowy a dochodzenie kar umownych, PPH nr 1/2015, s. 4-18

  K. Pasko, Unilateral termination of contracts under Polish Law, Polish Private Law, sierpień 2015 r., http://polishprivatelaw.pl/unilateral-termination-of-contracts-under-polish-law/

  K. Pasko, Odstąpienie od umowy w polskim i włoskim prawie cywilnym, [w:] Wybrane zagadnienia prawa porównawczego. Część druga, Common Law Society, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2015, s. 119-131 http://issuu.com/commonlawsociety/docs/monografia_prawa_por__wnawczego

  K. Pasko, Charakter prawny klauzul kasatoryjnych, PPH nr 5/2014, s. 39-45

  K. Pasko, Glosa do wyroku SN z 9.09.2011 r. (I CSK 696/10), Glosa nr 2/2013, s. 68-74

  K. Pasko, Mechanizmy przyspieszające postępowanie w sądownictwie polubownym, [w:] Quo Vadis, Arbitrażu? Quo Vadis, Arbitration? (red. L. Mazur, A. Garnuszek, A. Orzeł), WPiA UW, Warszawa 2013, s. 388-405

 • Granty

  Grant Narodowego Centrum Nauki nr 2015/17/N/HS5/00478 przyznany w konkursie Preludium 9 na projekt badawczy pn. Odstąpienie od umowy jako środek ochrony przed naruszeniem zobowiązania - funkcjonalna analiza polskiej regulacji w świetle europeizacji prawa prywatnego realizowany na Uniwersytecie Warszawskim w okresie od 1 marca 2016 r. do 31 sierpnia 2018 r. 

  [Polish National Science Centre funding agreement no. 2015/17/N/HS5/00478 for the research project on termination of contract as a remedy for a breach of contract - a functional analysis of a Polish regulation in light of the europeanisation of private law; the reaearch project peformed in the period of 1 March 2016 - 31 August 2018]