Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Konrad Piotr Osajda

 • Stopnie i tytuły
  prof. dr hab.
 • Telefon
 • E-mail
 • Adres
  Kierownik Katedry Prawa Handlowego
  Wydział Prawa i Administracji
  Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 WARSZAWA
 • Jednostka
  Organizacyjna:
  Katedra Prawa Handlowego
  Katedra Prawa Handlowego

Komunikaty:

Dyżur w okresie sesji zimowej i ferii

W okresie sesji zimowej i ferii dyżur prof. dr. hab. Konrada Osajdy odbywa się w formie zdalnej po wcześniejszym umówieniu - osoby zainteresowane proszone są o kontakt mail'owy.

 • Terminy konsultacji dla studentów
  DYŻURY w roku akademickim 2023/2024
  Poniedziałek g. 13:45-14:45 p. 310.

  Dyżur prof. dr. hab. K. Osajdy w dniu 6.5.2024 r. zostaje odwołany.


 • Podstawowe informacje o użytkowniku

  Prof. Konrad Osajda, PhD Hab., LLM, M.A. (in Law) is

  a professor at the Faculty of Law and Administration (University of Warsaw) and he works for Supreme Court since 2007 (currently as a full member of the Studies and Analyzes Office). He graduated summa cum laude at Warsaw University in 2004. Then he obtained a Master of Laws (LL.M.) degree at Ottawa University (2006) and, subsequently doctorate in law (PhD) in 2008 at Warsaw University. Finally, he submitted his habilitation thesis in 2014 and was granted habilitation in 2015. Later he was granted the professor title by the President of the Republic of Poland (2021). He also was appointed a Member of the Polish Academy of Sciences.

  He does research and teaches corporate law, commercial law, contracts, and succession law (last wills and testaments). He is a member of the Council of Provosts of the Polish Academy of Sciences (since 2023 the Council’s Chairman, in 2019-2022 the Council's Vice-Chairman), an honorary fellow of the Asian Institute of International Financial Law in Hong Kong, he was president of the Young Academy of Polish Academy of Sciences and Member of the Committee of Legal Sciences of Polish Academy of Sciences (he also acted as the Committee's scientific secretary).

  He received plenty of awards and scholarships, including the Konrad Zweigert scholarship (two times) granted by the Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg (for junior and senior scholars respectively), the scholarship START granted by the Foundation for Polish Science (twice), the scholarship for an outstanding young scholar granted by the Ministry of Science and Higher Education (twice), scholarship Edward Barry McDougall Memorial. His monograph on the liability of directors in case of insolvency was recognized as the best commercial and corporate law thesis published in Poland in a given year. He spent time doing research abroad (inter alia in Hamburg and Saarbrücken).

  He also was invited and taught as a visiting professor at different universities worldwide, including Hong Kong University, Ottawa University, Tel Aviv University, Université de Montréal, Vienna University, and Kyiv University. He presented papers at many national and international conferences, including conferences in Beijing, Dubai, Vancouver, Victoria, and Kyiv. He published more than 150 books and papers. He is also editor-in-chief of the Great Commentary to Polish Private Law.

   

  Prof. dr hab. Konrad Osajda, LLM, pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także (od 2007 r.) jako członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w prawie prywatnym, a w szczególności w prawie handlowym, spadkowym i prawie kontraktów. Jest m. in. członkiem Rady Kuratorów Wydziału I PAN (od 2023 r. jest jej przewodniczącym, a w latach 2019-2022 pełnił funkcję zastępcy jej przewodniczącego), honorary fellow Asian Institute of International Financial Law w Hong Kongu, European Law Institute w Wiedniu, był także przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych PAN oraz członkiem podczas dwóch kadencji i sekretarzem naukowym Komitetu Nauk Prawnych PAN. Uzyskał wiele nagród i stypendiów, m. in. był dwukrotnym stypendystom Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (stypendium dla wybitnych młodych uczonych, także dwukrotnie), stypendystą Edward Barry McDougall Memorial Scholarship, otrzymał prestiżową nagrodę naukową "Polityki", a jego monografia poświęcona odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. uzyskała nagrodę „Złote Skrzydła” (dla najlepszej rozprawy z zakresu prawa handlowego wydanej w danym roku). Odbył zagraniczne staże naukowe m. in. w Hamburgu (dwukrotnie) i Saarbrücken, a także prowadził zajęcia na zaproszenie jako visiting professor m. in. na uniwersytetach w Hong Kongu, Ottawie, Montrealu, Tel Avivie, Wiedniu i Kijowie. Był zapraszany jako referent na wiele międzynarodowych konferencji m. in. w Pekinie, Dubaju, Vancouver, Victorii i Kijowie. Jest autorem bardzo wielu prac naukowych, monografii i artykułów, a także redaktorem naczelnym wielotomowej serii Komentarze Prawa Prywatnego.

  Pliki do pobrania:

  CV English.pdf CV.pdf
 • Publikacje

  List of Publications

  • Monographs (books):
  1. Kredyty walutowe. Węzłowe zagadnienia [Mortgages in Foreign Currency.
  2. Niewypłacalność spółki z o.o. Odpowiedzialność członków zarządu wobec jej wierzycieli [Limited Liability Company Insolvency.
  3. Odpowiedzialność członków zarządu w razie niewypłacalności spółek kapitałowych w wybranych europejskich porządkach prawnych [Liability of Directors in Case of Insolvency: A Comparative Analysis], Wydawnictwo IWS, Warszawa 2019, pp. 172 (co-author: J. Zębala).
  4. Ustanowienie spadkobiercy w testamencie w systemach prawnych common law i civil law [Appointment of a Successor in a Will in Common Law and Civil Law], C. H. BECK, Warszawa 2009, pp. 370+XLVI.
  5. Nacjonalizacja i reprywatyzacja [Nationalisation and Reprivatisation], C. H. BECK, Warszawa 2010, pp. 129+XV.
  6. Odpowiedzialność cywilna członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. [Directors’ Liability for Limited Liability Company’s Debts], Lexis Nexis, Warszawa 2008, pp. 293.
  7. Testamenty wspólne w prawie polskim [Joint Wills in Polish Law], C. H. BECK, Warszawa 2005, pp. 126+XXI.
  • Commentaries:
  1. Komentarz do art. 1091 – 1099 KC, [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC.
  2. Komentarz do art. 1091 – 1099 KC, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Przepisy wprowadzające, Część ogólna, Własność i inne prawa rzeczowe [Commentary to the art. 1091 – 1099, [in:] The Civil Code.
  3. Komentarz do art. 3531 KC, [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Kodeks cywilny. Komentarz, t. IIIA, Zobowiązania.
  4. Komentarz do art. 3531 KC, [w:] Kodeks cywilny.
  5. Komentarz do art. 414 KC, [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Kodeks cywilny. Komentarz, t. IIIA, Zobowiązania.
  6. Komentarz do art. 414 KC, [w:] Kodeks cywilny.
  7. Komentarz do art. 443 KC, [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Kodeks cywilny. Komentarz, t. IIIA, Zobowiązania.
  8. Komentarz do art. 443 KC, [w:] Kodeks cywilny.
  9. Komentarz do art. 44910 KC, [w:] Komentarze Prawa Prywatnego.
  10. Komentarz do art. 44910 KC, [w:] Kodeks cywilny.
  11. Komentarz do art. 579 KC, [w:] Komentarze Prawa Prywatnego. Kodeks cywilny. Komentarz, t. IIIB, Zobowiązania.
  12. Komentarz do art. 579 KC, [w:] Kodeks cywilny.
  13. Komentarz do art. 941-9901 KC, [w:] Kodeks cywilny.
  14. Komentarz do art. 941-9901 KC, [w:] Kodeks cywilny.
  15. Komentarz do art. 924-926 KC, [w:] Kodeks cywilny.
  16. Komentarz do art. 1030-1046 KC, [w:] Kodeks cywilny.
  17. Komentarz do art. 1030-1046 KC, [w:] Kodeks cywilny.
  • Edited books:
  1. System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna [System of Polish Private Law, vol. 5, Law of Obligations – General Part], C. H. BECK, Warszawa 2020, pp. 1353+XXVIII.
  2. Komentarze Prawa Prywatnego, t. I, Kodek cywilny. Komentarz. Część ogólna, Przepisy wprowadzające KC, Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99) [Commentaries to Polish Private Law, vol. 1, The Civil Code.
  3. Komentarze Prawa Prywatnego, t. II, Kodek cywilny. Komentarz. Własność i inne prawa rzeczowe. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece (art. 2-22, 65-1111). Ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów [Commentaries to Polish Private Law, vol. 2, The Civil Code.
  4. Komentarze Prawa Prywatnego, t. IIIA, Kodek cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna [Commentaries to Polish Private Law, vol. 3A, The Civil Code. Commentary: Law of Obligations. General Part], C. H. BECK, Warszawa 2017, pp. 1320+XXIX.
  5. Komentarze Prawa Prywatnego, t. IIIB, Kodek cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część szczegółowa. Ustawa o terminach zapłaty [Commentaries to Polish Private Law, vol. 3B, The Civil Code. Commentary: Law of Obligations. Specific Contracts. Act on Payment Deadlines], C. H. BECK, Warszawa 2017, pp. 1413+XXXIV.
  6. Komentarze Prawa Prywatnego, t. IVA, Kodek cywilny. Komentarz. Prawo spadkowe [Commentaries to Polish Private Law, vol. 4A, The Civil Code. Commentary: Succession: Law], C. H. BECK, Warszawa 2019, pp. 1546+XXIII.
  7. Komentarze Prawa Prywatnego, t. IVB, Kodek cywilny. Komentarz. Prawo i postępowanie spadkowe [Commentaries to Polish Private Law, vol. 4B, The Civil Code. Commentary: Succession: Law and Procedure], C. H. BECK, Warszawa 2018, pp. 1197+XXXIV.
  8. Komentarze Prawa Prywatnego, t. IVC, Kodek cywilny. Komentarz. Prawo spadkowe przedsiębiorców [Commentaries to Polish Private Law, vol. 4B, The Civil Code. Commentary: Business Owners’ (Entrepeneurs’) Estate Planning], C. H. BECK, Warszawa 2022, pp. 1728+XXXVI.
  9. Komentarze Prawa Prywatnego, t. V, Kodeks rodzinny i opiekuńczy [Commentaries to Polish Private Law, vol. 5, The Family and Guardianship Code. Commentary], C. H. BECK, Warszawa 2017, pp. 1847+XXXV.
  10. Komentarze Prawa Prywatnego, t. VIA, Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe [Commentaries to Polish Private Law, vol. 6A, Law on Cooperatives and Housing], C. H. BECK, Warszawa 2018, pp. 1382 + XXXIV.
  11. Komentarze Prawa Prywatnego, t. VIB, Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe [Commentaries to Polish Private Law, vol. 6B, Law on Cooperatives and Housing], C. H. BECK, Warszawa 2018, pp. 1155 + XXIX.
  12. Komentarze Prawa Prywatnego, t. VII, Prawo konsumenckie [Commentaries to Polish Private Law, vol. 7, Consumer Law], C. H. BECK, Warszawa 2019, pp. 1940+XLIII.
  13. Komentarze Prawa Prywatnego, red. serii K. Osajda, t. VIIIA, Prawo własności przemysłowej, red. tomu Ł. Żelechowski [Commentaries to Polish Private Law, ed. K. Osajda, vol 8A, Intellectual Property Law, ed. Ł. Żelechowski], C. H. BECK, Warszawa 2021, pp. 1035+XLI.
  14. Komentarze Prawa Prywatnego, red. serii K. Osajda, t. VIIIB, Prawo własności przemysłowej, red. tomu Ł. Żelechowski [Commentaries to Polish Private Law, ed. K. Osajda, vol 8B, Intellectual Property Law, ed. Ł. Żelechowski], C. H. BECK, Warszawa 2021, ss. 1519+XLIII.
  15. Komentarze Prawa Prywatnego, red. serii K. Osajda, t. IX, Prawo rolne. Obrót nieruchomościami rolnymi, red. tomu P. Popardowski [Commentaries to Polish Private Law, ed. K. Osajda, vol. 9, Agricultural Law. Transfer of Rural Real Estates, ed. P. Popardowski], C. H. BECK, Warszawa 2021, ss. 784+XXIV.
  16. Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Przepisy wprowadzające, Część ogólna, Własność i inne prawa rzeczowe [The Civil Code.
  17. Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Zobowiązania [The Civil Code.
  18. Kodeks cywilny. Komentarz, t. III, Spadki [The Civil Code.
  19. Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Komentarz [The Act on Public Court Registry of Corporations: A Commentary], C. H. BECK, Warszawa 2020, pp. 573+XIX.
  20. B. Gliniecki, Ustawa deweloperska. Komentarz [The Development Act: A Commentary], C. H. BECK, Warszawa 2022, ss. 468+XV.
  21. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Komentarz [The Act on Cooperatives Banks: A Commentary], ed. K. Osajda, B. Lackoroński, C. H. BECK, Warszawa 2023, ss.  359+XIX.
  22. Prawo intertemporalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego [Intertemporal Conflict of Laws in the Constitutional Tribunal and Supreme Court Case Law], eds. E. Łętowska & K. Osajda, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, pp. 426.
  23. Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich– orzecznictwo sądów krajowych państw członkowskich Wspólnot Europejskich [Abusive Clauses in Consumer Contracts – Case Law of the National Courts of the European Union Member States], eds. E. Łętowska & K. Osajda, ed. 2, C. H. BECK, Warszawa 2005, pp. 673.
  24. Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich– orzecznictwo sądów krajowych państw członkowskich Wspólnot Europejskich [Abusive Clauses in Consumer Contracts – Case Law of the National Courts of the European Union Member States], eds. E. Łętowska & K. Osajda, ed. 1, C. H. BECK, Warszawa 2004, pp. 671.
  • Papers (published in peer-reviewed law journals and as chapters in edited books):

  Corporate and Commercial law:

  1. Preferred Stock: A Comparative Analysis, (in:) Financing Innovation and Regulation, Tsinghua University Press, Beijing 2017, p. 350-361.
  2. Directors’ Liability for an Insolvent Company’s Debts: Comparative Law Remarks, (in:) The 21st Century Commercial Law Forum – 16th International Symposium, Tsinghua University Press, Beijing 2016, p. 383-389.
  3. Ochrona inwestora-konsumenta na rynku instrumentów finansowych (rynku kapitałowym) [Protection of an Investor – Consumer on Financial Market (Capital Market)], 2021 PiP 4, 22-38.
  4. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej jako przedmiot zapisu windykacyjnego, [w:] Ius et Ratio. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian, red. W. Borysiak, J. Wierciński, A. Gołaszewska, M. Olechowski [Rights and Duties of a Partner Transfered to a Beneficiary by Legatum per Vindicationem, (in:) Ius et Ratio. Essays in Honour of Professor Elżbieta Skowrońska-Bocian, ed. W. Borysiak, J. Wierciński, A. Gołaszewska, M. Olechowski], Wolters Kluwer, Warszawa 2022, pp. 689-717.
  5. Odpowiedzialność członków organów prostej spółki akcyjnej, [w:] Non omne quod licet honestum est. Studia z prawa cywilnego i handlowego w 50-lecie pracy naukowej Profesora Wojciecha Jana Katnera, red. Sz. Byczko, A. Kappes, B. Kucharski, U. Promińska [Liability of Directors in a Simple Joint-Stock Company, (in:) Non omne quod licet honestum est. Papers in Private and Commercial Law Submitted to Commemmorate 50 Anniversary of Scientific Activity of Professor Wojciech Jan Katner, ed. Sz. Byczko, A. Kappes, B. Kucharski, U. Promińska], Łódź-Warszawa 2022, pp. 642-655.
  6. Zarząd spółki kapitałowej (nowelizacja Kodeksu spółek handlowych w związku z pandemią) [Board of Directors (The Amendment of the Polish Commercial Companies Code in Connection with the Pandemic)], 2020 Przegląd Prawa Handlowego (further: PPH) 6, 18-29.
  7. Kluczowe problemy regulacyjne prawa holdingowego (na tle nowelizacji prawa polskiego), [w:] Między ideowością a pragmatyzmem – tworzenie, wykładnia i stosowanie prawa. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Gersdorf, red. K. Rączka, B. Godlewska-Bujok, E. Maniewska, W. Ostaszewski, M. Raczkowski, A. Ziętek-Capiga [Key Issues Regarding Drafting Law on Corporate Groups (Reflections Resulting from the new Polish Law on Corporate Groups), (in:) Between Ideology and Pragmatism – Drafting, Interpretation, and Application of Law. Essays in Honour of Professor Małgorzata Gersdorf, ed. K. Rączka, B. Godlewska-Bujok, E. Maniewska, W. Ostaszewski, M. Raczkowski, A. Ziętek-Capiga], Wolters Kluwer, Warszawa 2022, pp. 1117-1130.
  8. Ochrona wierzycieli spółek kapitałowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego [Protection of Corporations’ Creditors in Polish Supreme Court Case Law] 2017 PPH 9, 8-19.
  9. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o. osób obejmujących funkcje członków zarządu już niewypłacalnej spółki, [w:] Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski [Liability of the Newly Appointed Directors of Insolvent Companies for their Debts, (in:) Opus auctorem laudat. Essays in Honour of Professor Monika Czajkowsa-Dąbrowska], Wolters Kluwer, Warszawa 2019, p. 964-981.
  10. Za kurtyną osobowości prawnej (o istocie „osoby prawniczej”) [Behind the Curtain of Legal Personality (the Nature of Legal Person)], 2016 Nauka 1, 41-54.
  11. Uwagi o pojęciu niewypłacalności w świetle nowelizacji prawa upadłościowego [Remarks on the Notion of Insolvency in the Light of the Recent Amendment on Polish Insolvency Law], 2016 PPH 1, 11-16.
  12. O mankamentach regulacji spółek osobowych w kodeksie spółek handlowych [On Drawbacks of the Existing Regulation on Partnerships],
  13. „Złota” akcja w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i w prawie polskim [Golden Share in the European Court of Justice Case Law and Polish Law], 2004 PPH 8, 23-31.
  14. Akcje uprzywilejowane: pojęcie i funkcje z perspektywy prawnoporównawczej, [w:] Ius est ars boni et aequi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys [Preference and Preferred Shares: A Notion and Functions from Comparative Perspective, (in:) Ius est ars boni et aequi. Essays in Honour of Professor Józef Frąckowiak, ed. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys], Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Wrocław 2018, p. 869-878.
  15. O potrzebie i zakresie reformy regulacji prawnej spółki z o.o. [On the Need and Scope of an Amendment of Rules on Limited Liability Companies], 2011 PPH 9, 25-28.
  16. Obligacje przedwojenne – problem waloryzacji wysokości świadczeń, [w:] Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga jubileuszowa Profesora Józefa Okolskiego [Bonds emitted before the WW II – how much are they worth now?, [in:] Commercial Law in 21st Century. Stabilisation, evolution, or revolution? Liber Amicorum Prof. Józef Okolski], ed. M. Modrzejewska, Wolters Kluwer, Warszawa 2010, p. 733-754.
  17. Wiodące problemy polskiego prawa spółek na tle najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego [Key Problems of Polish Companies Law in the Newest Supreme Court Case Law] 2011 .
  18. Pośrednie nabycie akcji a kwestia ceny minimalnej akcji w przypadku wezwań wynikającej z art. 79 ust. 2 pkt 1 u.o.p. [Indirect Acqusition of Shares and the Requirement of Their Minimal Price: The Remarks Concerning the Interpretation of the art. 79 of the Act on Public Offerings of Shares], 2020 PPH 1, 24-33.
  19. Sposób uproszczonego podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z o.o. [Ways to Increase Share Capital Under Existing Provisions of the Articles of Association], 2015 PPH 1, 19-23.
  20. Prawo pierwszeństwa a podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z o.o. w trybie uproszczonym [Priority in Subscribing for the New Shares in the Increased Share Capital Under the Present Provisions of the Articles of Association], 2015 PPH 2, 50-58.
  21. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej w razie zmiany w składzie wspólników [Liability for a Partnership’s Debts in case of Change of Partners], 2015 Monitor Prawniczy (further: MoP) 1, 18-21.
  22. Wprowadzenie, [w:]
  23. Kodeks Spółek Handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego przed 2004 r. [The Code of Commercial Partnerships and Companies in the Supreme Court Case Law Before 2004], 2005 Glosa 1, 6-21.
  24. Kodeks Spółek Handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w I półroczu 2004 r. [The Code of Commercial Partnerships and Companies in the Supreme Court Case Law in the First Half of 2004], 2005 Glosa 2, 5-26.
  25. Prawo odwołanego członka organu spółki do zaskarżania jej uchwał – najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego [Right of Recalled Members of a Company Body to Complain Against its Resolutions – Recent Case Law of the Supreme Court], 2005 Glosa 3, 22-31.
  26. Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o. o. za jej zobowiązania w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego [Liability of the Board of Directors Members for Obligations of a Limited Liability Company Against the Background of Recent Case Law of the Supreme Court], 2005 Glosa 4, 5-25.
  27. Kodeks Spółek Handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w II półroczu 2004 r. [The Code of Commercial Partnerships and Companies in the Supreme Court Case Law in the second half of 2004], 2006 Glosa 1, 5-24.
  28. Prawo upadłościowe i naprawcze w orzecznictwie Sądu Najwyższego – zagadnienia międzyczasowe i proceduralne [Bankruptcy and Rehabilitation Law in the Supreme Court’s Case Law – Intertemporal and Procedural Issues], 2006 Glosa 2, 5-28.
  29. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz umowy nienazwane w orzecznictwie Sądu Najwyższego [Bankruptcy and Rehabilitation Law and Unnamed Contracts in the Case Law of the Supreme Court], 2006 Glosa 3, 5-16.
  30. Umowy nienazwane w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego [Unnamed Contracts in Recent Case Law of the Supreme Court], 2006 Glosa 4, 5-19.
  31. Factoring w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego [Factoring in the Recent Supreme Court Case Law], 2007 Glosa 1, 5-17.
  32. Spółki osobowe w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego – odpowiedzialność spółki i wspólników – przegląd orzecznictwa [Partnerships in Recent Case Law of the Supreme Court – Liability of the Partnership and its Partners], 2007 Glosa 2, 5-17.
  33. Spółki osobowe w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego – przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną i koniec bytu spółki jawnej [Partnerships in Recent Case Law of the Supreme Court – Transformation of a Civil Law Partnership into a Registered Partnership and the Termination of Existence of a Registered Partnerships], 2007 Glosa 3, 5-17.
  34. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa [Liability of Directors in a Limited Liability Company for Company Obligations in Recent Case Law of the Supreme Court – Case Law Review], 2007 Glosa 4, 5-20.
  35. Organy (i ich członkowie) spółki akcyjnej w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego [Board of Directors of a Joint-Stock Company (and Its Members) in Recent Supreme Court Case Law], 2008 Glosa 1, 5-17.
  36. Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników w spółce z o.o. w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego [Objections Against Resolutions of the General Assembly of a Limited Liability Company in Recent Case Law of the Supreme Court], 2008 Glosa 2, 5-16.
  37. Legitymacja czynna do zaskarżania uchwał spółek kapitałowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego [Active Legitimacy to Appeal Against Resolutions of Companies in Recent Case Law of the Supreme Court], 2008 Glosa 3, 5-16.
  38. Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia w spółkach akcyjnych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego [Complaints Against General Assembly Resolutions in Joint-Stock Companies in Recent Case Law of the Supreme Court], 2008 Glosa 4, 5-19.
  39. Charakter prawny odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania i jego konsekwencje w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego [Legal Nature of the Liability of Directors of a Limited Liability Company for the Company’s Obligations and its Consequences in Recent Case Law of the Supreme Court], 2009 Glosa 1, 5-18.
  40. Prawo upadłościowe i naprawcze w orzecznictwie Sądu Najwyższego w 2008 r. (cz.
  41. Prawo upadłościowe i naprawcze w orzecznictwie Sądu Najwyższego w 2008 r. (cz.
  42. Zgoda na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziale w spółce z o.o. oraz forma umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i doktrynie [Consent to Establish a Registered Pledge Agreement in the Supreme Court Case Law and Legal Studies], 2009 Glosa 4, 5-17.
  43. Zgoda na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w orzecznictwie Sądu Najwyższego [Consent for Disposal of Shares in a Limited Liability Company in the Case Law of the Supreme Court], 2010 Glosa 1, 5-13.
  44. Zagadnienia prawne rozpatrywane przez Sąd Najwyższy w 2009 r. na tle przepisów kodeksu spółek handlowych – przegląd orzecznictwa [Commercial Companies Law Issues Dealt with in Resolutions of the Supreme Court in 2009], 2010 Glosa 2, 5-15.
  45. Walne zgromadzenie wspólników i jego uchwały w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa [General Meeting and Its Resolutions in Recent Case Law of the Supreme Court], 2010 Glosa 3, 5-19.
  46. Spółki osobowe w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego – przegląd orzecznictwa [Supreme Court Case Law on Partnerships], 2010 Glosa 4, 5-14.
  47. Kodeks spółek handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w 2009 r. [Commercial Companies Code in Case Law of Supreme Court in 2009], 2011 Glosa 1, 5-16.
  48. Artykuł 299 kodeksu spółek handlowych w orzecznictwie Sądu Najwyższego w 2009 r. i 2010 r. [Directors’ Liability for a Limited Liability Company’s Debts.
  49. Zagadnienia prawne dotyczące przepisów kodeksu spółek handlowych rozpatrywane przez Sąd Najwyższy w 2010 r. [Legal Issues in Supreme Court Case Law in 2010], 2011 Glosa 3, 5-22.
  50. Reprezentacja spółki kapitałowej w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego [Rules on Representation of a Company in Recent Case Law of the Supreme Court], 2011 Glosa 4, 5-17.
  51. Zgromadzenie wspólników (akcjonariuszy) i jego uchwały w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego [Supreme Court Case Law on Shareholders’ Meeting and Shareholders’ Resolutions], 2012 Glosa 1, 5-18.
  52. Wadliwe uchwały organów spółek kapitałowych w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego [Corporate Law: Defective Resolutions in the Newest Supreme Court Case Law], 2012 Glosa 2, 6-25.
  53. Odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o. za ich zobowiązania w orzecznictwie Sądu Najwyższego z 2011 r. [Directors’ Liability for a Limited Liability Company’s Debts in the Supreme Court Case Law from 2011], 2012 Glosa 3, 5-22.
  54. Odpowiedzialność członków zarządu spółek z o.o. za ich zobowiązania w orzecznictwie Sądu Najwyższego z 2011 r. i 2012 r. [Liability of a Limited Liability Company’s Directors for the Company’s Debts in the Supreme Court Cases from 2011 and 2012], 2012 Glosa 4, 5-18.
  55. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego za rok 2008 i 2009, [w:] Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata 2007-2010 [Cooperative Law in the Supreme Court Case Law in 2008 and 2009, [in:] Yearbook of Cooperative Law 2007-2010], ed. K. Pietrzykowski, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot 2011, p. 304-330.
  56. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego za rok 2010 [w:] Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata 2010-2011 [Cooperative Law in the Supreme Court Case Law in 2010 [in:] Yearbook of Cooperative Law 2010-2011], ed. K. Pietrzykowski, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot 2012, p. 322-356.
  57. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu części ogólnej prawa spółdzielczego za rok 2011 [w:] Rocznik orzecznictwa i piśmiennictwa z zakresu prawa spółdzielczego za lata 2011-2012 [Cooperative Law in the Supreme Court Case Law in 2011 [w:] Yearbook of Cooperative Law 2011-2012], ed. K. Pietrzykowski, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot 2013, p. 365-374.
  58. 80 lat kodyfikacji prawa handlowego w Polsce – sprawozdanie z konferencji [80 Years of Commercial Law Codificiation in Poland], 2015 PPH 4, 29-32 (together with Anne-Marie Weber).
  59. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: stuletnia perspektywa [Polish Regulation of Limited Liability Company: A One Hundred Years Perspective], 2019 PPH 5, 56-58.

  Succession law:

  1. An Overview of Fundamental Principles of Polish Succession Law in the Light of an Eventual Unification of Succession Law in the EU, 2018 Private Client Business 2, 64-70.
  2. The New Polish Regulation on Legatum per Vindicationem, 2012 Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 3, 484-500.
  3. The New Polish Rules on Liability for the Debts of an Estate, 2015 Private Business Client 6, 284-286.
  4. Darowizna mortis causa de lege lata, [w:] Ius est a iustitia appellathum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, red. M. Tomalak [Donatio mortis causa de lege lata, (in:) Essays in Honour of Professor Tadeusz Wiśniewski, ed. M. Tomalak], Warszawa 2017, pp. 900-915.
  5. Świadek testamentu, [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, red. T. Ereciński, P. Grzegorczyk, K. Weitz], Wolters Kluwer, Warszawa 2016, p. 1016-1039.
  6. Testament międzynarodowy [International Will], 2007 Kwartalnik Prawa Prywatnego (further: KPP) 4, 1087-1131.
  7. Forma testamentu międzynarodowego [Form of International Will], 2007 KPP 4, 1133-1149.
  8. Ustanowienie spadkobiercy de lege ferenda [Appointment of a Successor de lege ferenda], 2009 Studia Prawa Prywatnego (further: SPP) 1, 57-104.
  9. Terminology: is it an obstacle to the unification of succession law?, [in:] The Perspectives of the Europeanization of the Law of Succession – Towards a European Will, ed. V. Nekrosius, V. Mizaras, F. Zoll, Vilnius University Publishing House, Vilnius 2010, p. 40-51.
  10. An Overview of Fundamental Principles of Polish Succession Law in the Light of Eventual Unification of Succession Laws in the European Union, [in:] The Perspectives of Europeanization of Law of Succession, ed. I. Bergs, Riga 2009, p. 42-49.
  11. Wykonanie zobowiązań po śmierci przedsiębiorcy (zarząd sukcesyjny: nowa instytucja polskiego prawa spadkowego), [w:] Wykonanie zobowiązań. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Adamowi Brzozowskiemu [Performance of Obligations after the Death of the Entrepreneur (Administrator of an Entreprise: a new Regulation of the Polish Succession Law], red. K. Bilewska, W. J. Kocot, D. Krekora-Zając, C. H. BECK, Warszawa 2020, s. 369-380.
  12. Zapis windykacyjny – nowa instytucja polskiego prawa spadkowego [Legatum per Vindicationem – New Polish Regulation], 2012 MoP 2, 68-75.
  13. Przedmiot zapisu windykacyjnego i odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe oraz zachowki [Object of a Legatum per Vindicationem and Legatees’ Liability for the Estate’s Debts and Part Legitima], 2012 MoP 3, 127-134.
  14. Wykaz inwentarza – nowa instytucja prawa spadkowego [Private Inventory of a Deceased’s Estate – the New Polish Law Institution], 2015 MoP 23, 1239-1247.
  15. Sposoby stwierdzenia treści testamentu ustnego [Officially Admissible Ways to Confirm the Content of an Oral Will], 2013 MoP 9, 463-473.
  16. Rozdysponowanie przez spadkodawcę w testamencie poszczególnymi przedmiotami wchodzącymi do spadku (próba reinterpretacji art. 959 k.c.) [Disposal of individual objects from the estate by a Will (at Attempt to Re-interpret the art. 959 of the Civil Code)], 2010 Rejent 9, 69-89.
  17. Wpływ rozwoju techniki na uregulowanie formy testamentu – rozważania de lege ferenda [New Technologies and Rules on Form of Wills – Is it time to Change the Law?], 2010 Rejent 5, 50-67.
  18. Szczególny przypadek nieskutecznego nabycia w dobrej wierze od nieuprawnionego, [w:] Ius civile vigilantibus scriptum est. Księga jubileuszowa Profesora Adama Olejniczaka, red. J. Haberko, J. Grykiel, K. Mularski (Special Case  of Ineffective Acquisition in Good Faith from an Unauthorized Person, (in:) Ius civile vigilantibus scriptum est. Essays in Honour of Professor Adam Olejniczak, ed. J. Haberko, J. Grykiel, K. Mularski), Warszawa 2022, pp. 501-511.
  19. Prawo spadkowe (w) przyszłości. Perspektywy rozwoju prawa spadkowego [Succession Law: Future Challenges], 2019 MoP 2, 66-75.

  Law of Obligations (Contracts and Torts)

  1. Właściwość (natura) stosunku prawnego jako ograniczenie zasady swobody umów, [w:] Prawo kontraktów [Nature of a Legal Relationship as a Limitation of Freedom of Contract, (in:) Law of Contracts], red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska, Warszawa 2017, s. 318-344.
  2. Zadośćuczynienie dla osoby najbliższej zmarłego – wątpliwości interpretacyjne już rozstrzygnięte i jeszcze do rozstrzygnięcia, [w:] Ochrona strony słabszej stosunku prawnego.
  3. Zadośćuczynienie za doznanie przez bliskiego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku [Compensation for a Close Person’s Serious Injury in an Accident], 2016 Państwo i Prawo 1, 73-86.
  4. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią (art. 391 KC), [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna [Contract on Third Party Performance (art. 391 of Civil Code), [in:] System of Private Law, vol. 5, Obligation Law – General Part], ed. E. Łętowska, ed. 2, C. H. BECK, Warszawa 2012, p. 965-1004 (together with E. Łętowska).
  5. Perspektywy europejskiego prawa umów: Zielona Księga Komisji Europejskiej o Europejskim Prawie Kontraktów [Perspectives for European Contract Law: Green Paper from the European Commission], 2010 PPH 11, 19-30.
  6. Odpowiedzialność za zmarnowany urlop w prawie polskim [Liability for Non Pecuniary Loss on the Example of Wasted Holidays in Polish Law], 2005 KPP nr 2, 305-355 (together with J. Luzak).
  7. Nieważność umowy ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym: zagadnienia wybrane, [w:] Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie [Invalidity of a group life insurance contract with an insurance capital fund: selected issues, [in:] One Hundred Years of Polish Commercial Law. Liber Amicorum Prof. Andrzej Kidyba], ed. M. Dumkiewicz, K. Kopaczyńska-Pieczniak, J. Szczotka, vol. II, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, p. 114-128.
  8. Wielość funkcji zadośćuczynienia a zakres swobody sędziowskiej przy określaniu wysokości zadośćuczynienia [w:] Współczesne problemy prawa zobowiązań [Judicial discretion as to the Value of Pecuniary Compensation for Non-economical Loss in the Light of Plurality of Functions of This Type of Compensation], ed. A. Olejniczak, J. Haberko, A. Pyrzyńska, D. Sokołowska, Warszawa 2015, p. 794-797.
  9. Jeszcze o skutkach odstąpienia od umowy (na marginesie postanowienia Sądu Najwyższego z 22.IV.2004 r., II CK 158/03) [More About Consequences of Withdrawal of a Contract (Remarks Concerning the Supreme Court Judgment released on the 22nd of April, 2004)], 2005 Studia Iuridica 44, 251-269.
  10. Dopuszczalność i celowość zastrzegania zadatku przy umowie sprzedaży warunkowej [Permissibility and Expediency of Advance Payment Clause in a Conditional Sale Agreement], 2009 PPH 3, 32-34.
  11. Uwagi na tle wykładni przepisu art. 702 § 3 k. c. [Remarks on the Interpretation of Article 702 § 3 of the Polish Civil Code], 2004 PPH 2, 21-22.
  12. Wprowadzenie do części ogólnej zobowiązań, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna [Introduction to the General Part of the Law of Obligations, [in:] System of Private Law, vol. 5, Obligation Law – General Part], ed. K. Osajda, ed. 3, C. H. BECK, Warszawa 2020, p. 1-127 (co-author: E. Łętowska).
  13. Wprowadzenie do problematyki umów z art. 391-393 KC, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna [Introduction to the Third-Party Performance Contracts, Debtor Release Agreements, Contracts for the Benefit of a Third Party, [in:] System of Private Law, vol. 5, Obligation Law – General Part], ed. K. Osajda, ed. 3, C. H. BECK, Warszawa 2020, p. 1019-1031.
  14. Wprowadzenie do części ogólnej zobowiązań, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna [Introduction to General Rules on Obligations, [in:] System of Private Law, vol. 5, Obligation Law – General Part], ed. E. Łętowska, ed. 2, C. H. BECK, Warszawa 2012, p. 1-118 (together with E. Łętowska).
  15. Wprowadzenie do problematyki umów z art. 391-393 KC, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 5, Prawo zobowiązań – część ogólna [Introduction to the Third-Party Performance Contracts, Debtor Release Agreements, Contracts for the Benefit of a Third Party, [in:] System of Private Law, vol. 5, Obligation Law – General Part], ed. E. Łętowska, ed. 2, C. H. BECK, Warszawa 2012, p. 961-964 (together with E. Łętowska).
  16. Granice statusu konsumenta w prawie cywilnym – perspektywa temporalna oraz kwestia niedokonania czynności prawnej [The Limits of Consumer Status in Private Law – A Temporal Perspective and the Issue of Failure to Perform Effectively a Juridical Act], PS 2022, nr 11-12, s. 41-53.
  17. Nieruchomości, [w:] Nieuczciwe klauzule w prawie umów konsumenckich– orzecznictwo sądów krajowych państw członkowskich Wspólnot Europejskich [Real Estates, [in]: Abusive Clauses in Consumer Contracts – Case Law of National Courts of the European Union Member States], ed. E. Łętowska & K. Osajda, C. H. BECK, ed. 2, Warszawa 2005, p. 181-245.
  18. Glosa do wyroku SN z 17.XII.2004 r. (II CK 300/04) [Comment on the Supreme Court Judgment Released on the 17th of December, 2004], 2006 Przegląd Sądowy (further: PS) 9, 171-182.
  19. Glosa do wyroku SN z 17.III.2006 r. (I CSK 81/05) [Comment on the Supreme Court Judgment Released on the 17th of December, 2006], MoP 2007, nr 23, 1321-1324.
  20. Glosa do wyroku SN z 8.I.2002 r. (I CKN 581/99) [Comment on the Supreme Court Judgment Released on the 8th of January, 2002], Palestra 2003, nr 11-12, 277-286.

  Theory of private law and general part of civil law:

  1. Modern Multi-Source Legal System and Atypical Sources of Law, (in:) Poɜвиток сучасного приватного права в краïнах Європи, red. H. C. Kyзнєцова, ТОВ Бiлоцеркiвдрук, Киïв 2018, p. 64-73.
  2. The Impact of EU Law on Polish Private Law: Some Methodological Remarks, (in:) Принципи i тенденцiï застосування приватного права ЄС i пострадянськиx краïн, red. H. C. Kyзнєцова, ТОВ Бiлоцеркiвдрук, Киïв 2018, p. 92-98
  3. Wprowadzenie KC, [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. I, Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99) [Introduction to the Civil Code, (in:) Commentaries to Polish Private Law.
  4. Wprowadzenie do kodeksu cywilnego, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Przepisy wprowadzające, Część ogólna, Własność i inne prawa rzeczowe [Introduction to the Civil Code, [in:] The Civil Code.
  5. Multiźródłowość – teoria czy praktyka? Atypowe źródła prawa prywatnego, [w:] Źródła prawa.
  6. Zbieg norm prawa cywilnego, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 1 (Prawo cywilne – część ogólna) [Cumulative Remedies, [in]: System of Private Law, vol. 1, Civil Law – General Part], ed. M. Safjan, ed. 2, C. H. BECK, Warszawa 2012, p. 485-596 (together with E. Łętowska).
  7. Pozorność czynności prawnej a ważność czynności prawnej ukrytej [The Validity of Apparent and Veiled Juridical Acts], 2012 PPH 4, 4-13.
  8. Grounds of Invalidity – National Notes Concerning Polish Law, in: Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, ed. Christan von Bar, Eric Clive, vol. 1, Sellier, Munich 2009, p. 451 – 553 (452, 455, 464, 465, 467, 472, 473, 475, 477, 482, 486, 490, 495, 496, 497, 499, 503, 504, 505, 506, 512, 514, 517, 519, 521, 523, 525, 528, 531, 532, 534, 535, 538, 545, 552).
  9. Other Juridical Acts – National Notes Concerning Polish Law, in: Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, ed. Christan von Bar, Eric Clive, vol. 1, Sellier, Munich 2009, p. 339 – 344 (341, 343).
  10. Conditional Rights and Obligations – National Notes Concerning Polish Law, in: Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, ed. Christan von Bar, Eric Clive, vol. 1, Sellier, Munich 2009, p. 690 – 698 (695, 696, 697).
  11. Jeszcze o istnieniu czynności prawnych nieistniejących [w:] Europeizacja prawa prywatnego [More About the Existence of Non-Existens Juridical Acts, [in]: Europeanization of Private Law], vol. 2, ed. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, p. 107-111.
  12. Głos w obronie klauzuli zasad współżycia społecznego [w:] Europeizacja prawa prywatnego [Arguments for Usefulness of Community Life Principle, [in]: Europeanization of Private Law], vol. 2, ed. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, p. 113-116.
  13. Znaczenie zasad prawa dla wykładni prawa (na przykładzie prawa cywilnego), [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa [The Importance of Legal Principles for the Interpretation of Law (on the Example of Civil Law), [in]: Theory and Practice of Statutory Interpretation], ed. P. Winczorek, LIBER, Warszawa 2005, p. 261-283.
  14. Językowe znaczenie normy a tworzenie normy w procesie wykładni, [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa [Static v. Dynamic Statutory Interpretation, [in]: Theory and Practice of Statutory Interpretation], ed.
  15. Domniemanie języka potocznego, [w:] Teoria i praktyka wykładni prawa [Presumption of Colloquial Speech, [in]: Theory and practice of Statutory Interpretation], ed. P. Winczorek, LIBER, Warszawa 2004, p. 137-141.
  16. Nadużycie prawa – głos w dyskusji, [w:] Nadużycie prawa [Abuse of Law – Panel Discussion, [in:] Abuse of Law], ed. H. Izdebski & A. Stępkowski, LIBER, Warszawa 2003, p. 181-185.

  Intertemporal law:

  1. Wprowadzenie PWKC, [w:] Komentarze Prawa Prywatnego, t. I, Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99) [Introduction to Introductory Rules of Civil Code, (in:) Commentaries to Polish Private Law.
  2. Prawo intertemporalne. Wprowadzenie, [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Przepisy wprowadzające, Część ogólna, Własność i inne prawa rzeczowe [Intertemporal Law.
  3. Prawo intertemporalne w orzecznictwie Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, [w:] Prawo intertemporalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego [Intertemporal Law in the Case Law of Civil Chamber of the Supreme Court, [in]: Intertemporal Law in the Case Law of Constitutional Tribunal and Supreme Court], ed. E. Łętowska & K. Osajda, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, p. 115-241 (together with K. Mikoda).

  Civil procedure:

  1. Nadużycie prawa w procesie cywilnym
  2. Zasada sprawiedliwości proceduralnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego [The Principle of Procedural Justice in the Case Law of Constitutional Tribunal, [in:] Civil Procedure Code in the Constitutional Tribunal Case Law], ed. T. Ereciński, K. Weitz, Lexis Nexis, Warszawa 2010, p. 429-472.
  3. Przesłanki odmowy podjęcia uchwały przez Sąd Najwyższy w postępowaniu cywilnym, [w:] Aurea Praxis. Aurea Theoria. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego [The Grounds for Refusal to Adopt a Resolution by Supreme Court in Civil Procedure, [in:] Aurea Praxis. Aurea Theoria. Liber Amicorum Prof. Tadeusza Erecińskiego], ed. J. Gudowski, K. Weitz, t. I, Lexis Nexis, Warszawa 2011, p. 415-450.
  4. Pełnomocnicy uprawnieni do wnoszenia kasacji i występowania przed najwyższymi organami sądowymi [Attorneys Entitled to File Cassation and Representing Their Clients Before the Supreme Courts], 2004 Palestra 11-12, 126-141.
  5. Dopuszczalność ponownego wnoszenia skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia przez tę samą stronę (uwagi na tle wykładni art. 4243 k.p.c.)
  • Varia:
  1. Koncepcja orzeczenia zakresowego a wątpliwości na tle skutków orzeczeń TK, [w:] Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego w sferze stosowania prawa [The Idea of Constitutional Tribunal Judgments Concerning only part of a Legal Norm and the Problem of Effectiveness of Constitutional Tribunal’s Judgments, [in:] Legal Consequences of Constitutional Tribunal Judgments], ed. M. Bernatt, J. Królikowski, M. Ziółkowski, 2013 Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego, vol. XLVIII, p. 293-311.
  2. Transseksualizm w świetle prawa i praktyki sądów polskich [The Polish Law and Case Law on Transsexuals], 2004 PS 5, 143-162.
  3. Cywilnoprawne aspekty zmiany płci u transseksualistów [w:] Orientacja seksualna i tożsamość płciowa. Aspekty prawne i społeczne [Private Law Legal Aspects of Change of Sex, in: Sexuality and Gender. Legal and Social Aspects], ed. R. Wieruszewski & M. Wyrzykowski, Instytut Wydawniczy Euro Prawo, Warszawa 2009, p. 179-202.
  4. Orzecznictwo ETPCz dotyczące transseksualizmu
  5. Orzecznictwo ETS dotyczące transseksualizmu [European Court of Justice Case Law on Transsexuals], 2009 EPS 9, 36-40.
  6. Klasyfikacja umów międzynarodowych ze względu na ich ważność – próba reinterpretacji [Classification of International Treaties With Regard to Their Validity], 2004 Studia Prawnicze 2, 5-28.
  7. Rzeczy znalezione – orzekanie o przejściu na własność Skarbu Państwa de lege ferenda [Lost and Found – The Transfer of Property to the Treasury de lege ferenda], 2009 Rejent 9, 141-151.
  8. Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej – głos w dyskusji [w:] Prawo polskie a prawo Unii Europejskiej [Polish Law and the European Union Law – Panel Discussion, [in:] Polish Law and the European Union Law], ed. E. Piontek, LIBER, Warszawa 2003, p. 93-95, 235-236, 317-318.
  9. Glosa do orzeczenia SN z 13.II.2003 r. (III CKN 1492/00) [Comment on the Supreme Court Judgment Released on the 13th of February, 2003], 2004 Rejent 8, 189-193.
  10. O kształt prawniczych studiów doktoranckich w Polsce [Doctoral Studies in Law in Poland de lege ferenda], 2015 Nauka 1, 145-158.
  11. Najważniejsza lekcja prawa, [w:] Człowiek. Muzyka. Prawo. Księga nie-pamiątkowa Prof. Ewy Łętowskiej, red.
  12. Interdyscyplinarność z perspektywy młodych badaczy [Interdisciplinarity in Research from the Perspective of Young Scientists], 2015 Nauka 4, 161-183 (together with J. Fichna, A. Pieniądz, B. Skowron).

  Materials for students:

  1. Powołanie do spadku, [w:] Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa, t. IV, Prawo spadkowe [Appointment of a Successor, [in]: Civil Law. Cases and Materials for Law Students, vol. 4, Law of Succession], ed. M. Stus, ZAKAMYCZE, Kraków 2006, p. 22.
  2. Dziedziczenie testamentowe, [w:] Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa, t. IV, Prawo spadkowe [Testacy, [in]: Civil Law. Cases and Materials for Law Students, vol. 4, Law of Succession], ed. M. Stus, ZAKAMYCZE, Kraków 2006, p. 31-49.
  3. Testamenty i dziedziczenie testamentowe – kazusy, [w:] Prawo cywilne. Materiały dla studentów prawa, t. IV, Prawo spadkowe [Wills and Testacy – Cases, [in]: Civil Law. Cases and Materials for Law Students, vol. 4, Law of Succession], ed. M. Stus, ZAKAMYCZE, Kraków 2006, p. 98-137.
  4. Colloquia z prawa rzeczowego [Colloquia on Property Law], 2006 EP 1 (76), 1-22.
  • Articles on controversial legal issues published in newspapers:
  • Niejasności mimo zmian (nowelizacja k.c. w zakresie odpowiedzialności Skarbu Państwa) [Ambiguities Despite Changes (Amendment to the Civil Code with regard to the State Liability)], Rzeczpospolita 28.07.2004 (nr 175[6858]), p. C 3.
  • Warto uczyć się na cudzych błędach (dyskusja dot. wprowadzenia do prawa polskiego złotej akcji na tle orzecznictwa ETS) [It is Worth Learning on the Mistakes of the Others (Discussion on the Implementation of a Golden Share to Polish Law in the Light of ECJ Case Law)], Rzeczpospolita 22.10.2004 (nr 249[6932]), p. C 3.
  • Programy komputerowe – z patentem czy bez [Computer Software – With or Without Patent], Rzeczpospolita 14.02.2005 (nr 37[7026]), p. C 3.
  • Gdy pośrednik nie pośredniczy (dot. niedozwolonych klauzul w umowach o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami) [When an Agent does not Intermediate (concerning Abusive Clauses in the Real Estate Agency Contracts)], Rzeczpospolita 5-6.03.2005 (nr 54[7043]), p. C 3.
  • Jak długo umowa wiąże strony (dot. umowy o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami) [How Long Does the Contract Bind the Parties (concerning Real Estate Agency Contract)], Rzeczpospolita 2.04.2005 (nr 77[7066]) p. C 3.
  • Czy powstanie nowe prawo (dot. możliwości objęcia ochroną prawną wizerunku rzeczy de lege lata i de lege ferenda) [Will the New Legal Regulation be Introduced (concerning the Possibility of Protection of the Thing’s Image)], Rzeczpospolita 18.04.2005 (nr 90[7079]) p. C 5.
  • Testamenty XXI wieku: mistyczny, elektroniczny, cyfrowy na CD lub DVD [Wills of the 21st Century: Mystical, Electronic, Digital on a CD or DVD], Rzeczpospolita 31.10.2005 (nr 255[7244]) p. C 3.
  • Przyszłość czy utopia – open source legal code
  • Kiedy sprzedawca nieruchomości jest również konsumentem [When a Real Estate Vendor is also a Consumer], Rzeczpospolita 27.12.2006 (nr 300 [7594]), p. C 4.
  • Po wyroku Trybunału: wykup mieszkań spółdzielczych za złotówkę [After the Constitutional Tribunal Judgment: Redemption of Co-operative Property for a Symbolic Zloty], Rzeczpospolita 5.3.2009 (nr 54 [8259]), p. C 7.
  • Information, reports, reviews etc. published in law journals:
  • Information, reports etc. articles published in newspapers:
  • Gdzie znaleźć francuskie przepisy gospodarcze?
  • Gdzie znaleźć niemieckie przepisy [Where to Find German Law?], Rzeczpospolita 21-22.07.2007 (nr 169 [7766]), p. C 4.
  • Gdzie znaleźć przepisy angielskie i irlandzkie [Where to Find English and Irish Law?], Rzeczpospolita 28-29.07.2007 (nr 175 [7772]), p. C 2.
  • Dla poszukiwaczy iberyjskich przepisów prawa [Where to Find Spanish Law?], Rzeczpospolita 4-5.08.2007 (nr 181 [7778], p. C 2.
  • Gdzie szukać belgijskich przepisów [Where to Find Belgian Law?], Rzeczpospolita 11-12.08.2007 (nr 187 [7784]), p. C 3.
  • Przepisy austriackie i europejskie w jednym [Austrian and European Legal Regulations at One Place], Rzeczpospolita 18-19.07I.2007 (nr 192 [7789]), p. C 4.
  • Brama do fińskiego prawa [Gateway to Finnish Law], Rzeczpospolita 25-26.08.2007 (nr 198 [7795]), p. C 2.
  • Gdzie znaleźć przepisy szwajcarskie [Where to Find Swiss Law?], Rzeczpospolita 1-2.09.2007 (nr 204 [7801]), p. C 4.
  • Stowarzyszenia wydziałów prawa [Association of Law Faculties], Rzeczpospolita 15-16.09.2007 (nr 216 [7813]), p. C 3.
  • Stowarzyszenia studentów prawa [Law Students Association], Rzeczpospolita 22-23.09.2007 (nr 222 [7819]), p. C 2.
  • Prawniczki mają własną stronę www [Legal Feminists Have Their Own Website], Rzeczpospolita 29-30.09.2007 (nr 228 [7825]), p. C 2.
  • Kraje frankofońskie na jednym portalu [French-Speaking Countries’ Law on a Single Website], Rzeczpospolita 6-7.10.2007 (nr 234 [97831]), p. C 4.
  • Gdzie szukać europejskiego orzecznictwa administracyjnego [Where to Find European Administrative Case Law?], Rzeczpospolita 13-14.10.2007 (nr 240 [7837]), p. C 2.
  • Kanadyjskie prawo w internecie [Canadian Law in Internet], Rzeczpospolita 20-21.10.2007 (nr 246 [7843]), p. C 3.
  • Gdzie szukać konstytucji innych państw
  • Międzynarodowe prawo handlowe w sieci [International Trade Law in Internet], Rzeczpospolita 3-4.11.2007 (nr 257 [7854]), p. C 3.
  • Konstytucjonaliści w internecie [Constitutionalists in Internet], Rzeczpospolita 10-11.11.2007 (nr 263 [7860]), p. C 3.
  • Prawo konstytucyjne w internecie [Constitutional Law in Internet], Rzeczpospolita 17-18.11.2007 (nr 269 [7866]), p. C 2.
  • Prawo w wirtualnej bibliotece bibliotek [Law in a Digital Library], Rzeczpospolita 24-25.11.2007 (nr 275 [7872]), p. C 4.
  • Amerykańskie przepisy w internecie [American Law in Internet], Rzeczpospolita 8-9.12.2007 (nr 287 [7884]), p. C 4.
  • Prawo prywatne w internecie [Private Law in Internet], Rzeczpospolita 15-16.12.2007 (nr 293 [7890]), p. C 4.
  • „Obserwatorium” prawa europejskiego [European Law ‘Observatory’], Rzeczpospolita 22-23.12.2007 (nr 299 [7896]), p. C 3.
  • W sieci o prawie międzynarodowym [International Law in Internet], Rzeczpospolita 5-6.01.2008 (nr 4 [7905]), p. C 3.
  • Gdzie szukać amerykańskiego prawa ustrojowego [Where to Find American Regulations with Regard to the American Legal System?], Rzeczpospolita 19-20.01.2008 (nr 16 [7917]), p. C 3.
  • Wszystkie państwa w jednym miejscu [Law of All Countries in One Place], Rzeczpospolita 2-3.02.2008 (nr 28 [7929]), p. C 3.
  • Witryny publicznych instytucji dostępne z prywatnej strony [Public Institutions Websites Available from a Private Website], Rzeczpospolita 9-10.02.2008 (nr 34 [7935]]), p. C 4.
  • Prawo międzynarodowe w sieci [International Law in Internet], Rzeczpospolita 16-17.02.2008 r. (nr 40 [7941]), p. C 4.
  • Międzynarodowa Akademia Prawa Porównawczego [International Academy of Comparative Law], Rzeczpospolita 23-24.02.2008 (nr 46 [7947]), p. C 4.
  • Internetowa witryna prawnicza z dużymi perspektywami [Internet Law Website with Great Perspectives], Rzeczpospolita 1-2.03.2008 (nr 52 [7953]), p. C 4.
  • Bogata witryna dla badaczy prawa karnego i procedury karnej [Rich Website for the Researchers of Penal Law and Criminal Procedure], Rzeczpospolita 8-9.03.2008 (nr 58 [7959]), p. C 4.
  • Banki centralne w globalnej sieci [Central Banks in the Global Net], Rzeczpospolita 15-16.03.2008 (nr 64 [7965]), p. C 3.
  • Kopalnia wiedzy dla finansistów
  • Prawo gospodarcze w sieci [Economic Law in Internet], Rzeczpospolita 29-30.03.2008 (nr 75 [7976]), p. C 3.
  • O prawie praktycznie, zrozumiale i dla każdego [About Law in a Practical, Comprehensive Manner for Everyone], Rzeczpospolita 12-13.04.2008 (nr 87 [7988]), p. C 3.
  • Prawo ochrony środowiska w internecie [Environmental Law in Internet], Rzeczpospolita 19-20.04.2008 (nr 93 [7994]), p. C 4.
  • Światowe prawo handlowe w internecie [World Trade Law in Internet], Rzeczpospolita 26-27.04.2008 (nr 99 [8000]), p. C 3.
  • Prawo patentowe na świecie [World Patent Law], Rzeczpospolita 10-11.05.2008 (nr 109 [8010]), p. C 3.
  • Prawo pracy różnych państw w sieci
  • Prawo islamskie na świecie [Islamic Law in the World], Rzeczpospolita 24-25.05.2008 (nr 120 [8021]), p. C 4.
  • Prawo morza w internecie [Maritime Law in Internet], Rzeczpospolita 7-8.06.2008 (nr 132 [8033]), p. C 3.
  • Prawo organizacji non profit na świecie
  • Konstytucyjne orzeczenia w sieci [Constitutional Case-Law in Internet], Rzeczpospolita 21-22.06.2008 (nr 144 [8045]), p. C 3.
  • Zwalczanie handlu narkotykami w Internecie
  • Prawo rolne i żywnościowe na stronach www [Agriculture and Food Law in Internet], Rzeczpospolita 12-13.07.2008 (nr 162 [8063]), p. C 3.
  • Obywatelstwo na świecie [Nationality from a Worldwide Perspective], Rzeczpospolita 26-27.07.2008 (nr 174 [8075]), p. C 4.
  • Prawo humanitarne w internecie [Humanitarian Law in Internet], Rzeczpospolita 9-10.08.2008 (nr 186 [8087]), p. C 4.
  • E - brama do przepisów prawnych na świecie [E-Gateway to Legal Provisions Around the World], Rzeczpospolita 16-17.08.2008 (nr 191 [8092]), p. C 2.
  • Prawny portal dla profesjonalistów [Legal Website for Professionals], Rzeczpospolita 23-24.08.2008 (nr 197 [8098]), p. C 3.
  • Prawo imigracyjne w internecie [Immigration Law in Internet], Rzeczpospolita 8-9.11.2008 (nr 262 [8163]), p. C 3.
  • Baza prawniczych baz danych [A Database of Legal Databases], Rzeczpospolita 24-25.01.2009 (nr 20 [8225]), p. C 4.
 • Granty

  Niewidzialna ręka spadkodawcy. Fundacja prywatna jako narzędzie wielopokoleniowego decydowania o losach majątku po śmierci

  Prawo spadkowe tradycyjnie reguluje zasady, na jakich majątek jednej osoby (spadkodawcy) przechodzi na inną lub inne (spadkobiercę lub spadkobierców) wraz ze śmiercią tej pierwszej. Od czasów starożytnego Rzymu tradycją jest – obok dziedziczenia ustawowego – możliwość określenia przez spadkodawcę za życia, kto stanie się jego spadkobiercą. To wskazanie spadkobiercy odbywa się przede wszystkim w testamencie. Jednak sporządzenie testamentu to instrument, którym ukształtować można los majątku po śmierci tylko na jedno pokolenie (na rzecz konkretnej osoby lub osób żyjących lub istniejących w chwili otwarcia spadku). Jeśli spadkodawca zmarł, a jego majątek został nabyty przez osoby, jakie wskazał wcześniej w swoim testamencie, to one, czyli spadkobiercy, stają się właścicielami i dysponentami nabytych w ten sposób składników majątku i to wyłącznie one mogą zdecydować, co stanie się z tymi składnikami za ich życia (np. zawierając z wybraną osobą umowę sprzedaży) i po ich śmierci (np. sporządzając własny testament). Pierwotny spadkodawca miewa ograniczoną możliwość wymuszenia swojej woli na własnym spadkobiercy, jednak prawie nigdy nie może wywierać takiego wpływu na kolejne „pokolenia” następców prawnych.

              Przedmiotem projektu jest właśnie jedno z narzędzi pozwalających na długoterminowy wpływ na losy własnego majątku, jakim jest fundacja prywatna (zwana też niekiedy fundacją rodzinną). Tradycyjnie fundacja to osoba prawna (sztuczny, „fikcyjny” podmiot prawa niezależny od życia konkretnych osób fizycznych), która ma określony przez fundatora i realizowany przez władze fundacji pożyteczny publicznie cel (np. walka z niedożywieniem dzieci czy wspieranie zagrożonego wymarciem gatunku zwierząt). Fundacja prywatna tym różni się od tradycyjnej, publicznej, że jej cel może być „prywatny”, kształtowany swobodnie przez fundatora, bez bezpośredniej korzyści dla ogółu społeczeństwa (np. regularne składanie kwiatów na grobie fundatora). Prawo polskie jak dotychczas nie przewidywało istnienia fundacji prywatnych (można było tworzyć jedynie fundacje „publiczne”), ale w 2023 r. uchwalona została ustawa o fundacjach rodzinnych. Dzięki niej omawiane zagadnienie stało się więc bezpośrednio aktualne także w Polsce.

              Głównym celem naukowym projektu jest zbadanie, w jaki sposób fundacja prywatna może skutecznie służyć jako narzędzie do wielopokoleniowego decydowania o losach majątku. Szansę na odpowiedź na to pytanie daje perspektywa prawnoporównawcza. Fundacja prywatna istnieje bowiem w innych niż polski systemach prawnych, m.in. w Austrii, Liechtensteinie, Niemczech i Szwajcarii. Właśnie te cztery regulacje zostaną przebadane w ramach projektu badawczego. Są one, z jednej strony, bliskie sobie nawzajem (należą do germańskiego nurtu tzw. kontynentalnej tradycji prawnej), a z drugiej – w zakresie fundacji prywatnych wykazują charakterystyczne różnice. Tylko w Niemczech regulacja fundacji publicznych i prywatnych jest wspólna (fundacja może mieć tam cel zarówno publiczny, jak i prywatny), w pozostałych trzech krajach fundacje prywatne (Privatstiftungen, Familienstiftungen) uregulowane zostały samodzielnie. Z kolei podczas gdy w Niemczech i Szwajcarii dopuszczalność prywatnego celu fundacji ma długą tradycję (choć w Szwajcarii od dziesięcioleci możliwość ta jest zawężona), w Austrii i Liechtensteinie odpowiednie przepisy zostały wprowadzone dopiero w ostatnich dekadach. Zespół badawczy planuje w ramach realizacji projektu wyjazdy do krajów, których regulacje stanowić będą przedmiot badań, w celu zebrania literatury i konsultacji z ekspertami z zakresu poszczególnych systemów prawnych.

  Problemy prawne, które będą poddane analizie porównawczej, zostaną uporządkowane w „cykl życia” fundacji, a więc zagadnienia związane z zakładaniem („narodzinami”) fundacji, jej funkcjonowaniem („życie”) oraz ewentualną likwidacją („śmierć”).

  Poza pogłębieniem zrozumienia, czym jest fundacja prywatna oraz co oznacza „wielopokoleniowe planowanie majątku” (i jak można je uregulować), projekt ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytania, w jaki dokładnie sposób fundacje prywatne mogą służyć do wielopokoleniowego planowania majątku oraz w jaki sposób fundacja prywatna różni się od innych instrumentów prawnych mogących służyć wielopokoleniowemu planowaniu majątkowego następstwa prawnego – a w jakim zakresie jest do nich podobna. Będą one stanowiły dla projektu szersze tło porównawcze. Chodzi o instytucje takie jak np. anglosaski trust, wywodzący się ze starożytnego Rzymu fideikomis czy istniejąca niegdyś w prawie polskim ordynacja. Takie ujęcie może dostarczyć narzędzi do ewaluacji proponowanej w Polsce lub gdziekolwiek indziej regulacji fundacji prywatnej nie tylko na tle innych ustawodawstw przewidujących taki instrument prawny (a więc do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy proponowana regulacja fundacji prywatnej wykorzystuje wzorce odpowiednie do zamierzonych celów), ale też innych instytucji służących wielopokoleniowemu decydowaniu o losach majątku na wypadek śmierci (czyli do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy wybór właśnie fundacji prywatnej spośród innych możliwych instrumentów jest uzasadniony).

  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 21 (2021/41/B/HS5/00857). Zapraszamy na stronę internetową projektu prowadzoną w języku polskim i angielskim.

   

  Quo Vadis prawo spółek? Nowoczesne instytucje prawa spółek kapitałowych przez pryzmat regulacji prostej spółki akcyjnej

  Ta panta rhei kai ouden menei – tak twierdził Heraklit. Choć Heraklit, wypowiadając te słowa ponad 2,5 tys. lat temu, z pewnością nie miał na myśli spółek handlowych, tym niemniej ta obserwacja idealnie oddaje również dynamikę przeobrażeń stosunków gospodarczych. O ile jednak instytucje pomagające realizować działalność gospodarczą ciągle się zmieniają, o tyle istota tych stosunków pozostaje taka sama.

  Choć uniwersalne cechy spółek kapitałowych, takie jak  osobowość prawna, ograniczona odpowiedzialność wspólników, zbywalność akcji i przekazanie przez inwestorów bieżącego zarządzania i nadzoru nad spółką powołanym przez nich funkcjonariuszom pozostają niezmienne na przestrzeni lat, w dobie dynamicznie zmieniającego się świata konieczne staje się także uwzględnienie potrzeb przedsiębiorców działających w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki. Dlatego też – wobec rosnących wymagań konkurencji regulacyjnej – wprowadzenie nowych instytucji prawa spółek, lub wręcz nowych form prowadzenia działalności gospodarczej, staje się naglącą potrzebą.

  Podążając za międzynarodowymi trendami legislacyjnymi, również polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nowej formy prowadzenia działalności gospodarczej – prostej spółki akcyjnej (dalej: P.S.A.). Przepisy dotyczące tej formy działalności wprowadzają także cztery daleko idące zmiany w dotychczasowych instytucjach polskiego prawa spółek.

  Po pierwsze, polski ustawodawca wprowadził do kodeksu spółek handlowych nowy typ organu – monistyczną Radę Dyrektorów (zamiast dotychczasowego zarządu i rady nadzorczej). Po drugie, rozszerzył zakres odpowiedzialności cywilnej członków organów uzależniając ją od przestrzegania obowiązków lojalności i staranności. Po trzecie, zerwał z traktowaniem akcji jako części kapitału zakładowego i zniósł ustawowe limity uprzywilejowania akcji. Po czwarte,  umożliwił rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej poprzez wniesienie do spółki 1 złotego (zamiast wcześniejszych 5.000).

  Prowadzony przez prof. dr hab. Konrada Osajdę zespół badawczy, którego członkami są mgr Krzysztof Grzegorczyk, mgr Mateusz Janicki, mgr Anna Matsieyuskaya, mgr Paweł Słup, ma na celu dokonanie analizy nowych instytucji. Analiza ta będzie prowadzona nie tylko z punktu widzenia wchodzącej w życie regulacji P.S.A., lecz przede wszystkim w oparciu o ugruntowane konstrukcje istniejące w innych porządkach prawnych (prawo amerykańskie, angielskie, niemieckie, francuskie). Takie przedstawienie badanej problematyki ma na celu podkreślenie zalet i wad oraz efektywności przyjętych za granicą rozwiązań na podstawie wieloletnich doświadczeń w ich stosowaniu.

  W ten sposób zespół z jednej strony przeprowadzi badania dotyczące poszczególnych modeli i konstrukcji prawnych aktualnych w zagranicznych porządkach prawnych, z drugiej zaś – uwypukli odmienności wynikające z polskiej regulacji na tle międzynarodowym. Takie wielopłaszczyznowe podejście do badanych zagadnień pozwoli zrozumieć teoretyczne podłoże omawianych instytucji oraz ich praktyczne konsekwencje oraz odpowiedzieć na pytanie, w jakim kierunku zmierza polskie i międzynarodowe prawo spółek.

  Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 19 (2020/37/B/HS5/02683)

 • Zainteresowania

  Corporate Law, Commercial Law, Contract Law, Wills and Testaments (Succession Law), Comparative Law, Legal Interpretation