Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Paweł Teodor Skuczyński

 • Stopnie i tytuły
  dr
 • Telefon
  55-20-300
 • E-mail
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:
  Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie
  Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie
 • Podstawowe informacje o użytkowniku

  Paweł Skuczyński jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie. Jest również prezesem fundacji Instytut Etyki Prawniczej oraz wydawcą serii Biblioteka Etyki Prawniczej. Opublikował m.in. Status etyki prawniczej (2010, wyd. ang. 2013), Etykę adwokatów i radców prawnych (2016) oraz wspólnie z Karolem Muszyńskim Rozwój i kryzys konstytucji społecznej. Przypadek samorządów zawodowych (2020). Pełni także funkcję zastępcy redaktora naczelnego "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" - czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej - Sekcja Polska IVR. Interesuje się teorią i filozofią prawa, etyką prawniczą oraz ustrojem sądownictwa i zawodów prawniczych. Visiting Scholar na University of Melbourne oraz National University of Singapore.

  ---

  Paweł Skuczyński, Ph.D. is an assistant professor at the University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, specializing in legal philosophy and legal ethics. Since 2007 he is also the president of the Polish Legal Ethics Institute`s foundation and chief editor of the series Library of Legal Ethics. He published two books: The Status of Legal Ethics (in Polish, 2010; in English, 2013), Ethics of Advocates and Legal Advisors (in Polish, 2016) and together with Karol Muszyński Development and Crisis of the Social Constitution. The Case of Professional Self-governments (in Polish, 2020). He is the Deputy General Editor of the Polish edition of the journal Archives for Legal Philosophy and Social Philosophy edited by the Polish section of the Association for Philosophy of Law and Social Philosophy IVR. Visiting Scholar at the University of Melbourne and the National University of Singapore.

 • Publikacje

  2024

  Lawyer as a Painter? On Perspectives of Artistic Metaphors in Legal Ethics [w:] K. Zeidler, J. Kamień (red.), Aesthetics of Law. From Methodology to Manifestations, Springer 2024, s. 177-195 (preview)

  2023

  Constitutional Drift – Exploring the Deeper Roots of Polish Constitutional Crisis, iCourts Working Paper Series No 328/2023, IMAGINE paper No. 33 (wspólnie z Karolem Muszyńskim) (full-text)

  Ethics in Digital Finance: Towards a New Paradigm of Self-regulation [w:] L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz (red.), Digital Finance and the Future of the Global Financial System. Disruption and Innovation in Financial Services, Routledge 2023, s. 145-160 (preview)

  2022

  Three Models of Judicial Free Speech and Technological Challenges, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 4/2022, s. 118-134 (full-text)

  Prawnik jako tłumacz. O metaforycznym rozumieniu eksperckiego charakteru zawodów prawniczych, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe 2/2022, s. 13-23 (full-text)

  Lawyer as a Translator. On the Metaphorical Understanding of the Expert Nature of Legal Professions, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe 2/2022, s. 227-237 (full-text)

  Społeczne odczytanie Konstytucji RP a aksjologia konstytucyjna i konstytucyjna ontologia społeczna, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 1/2022, s. 100-112 (full-text)

  Kodeks etyki radcy prawnego. Komentarz, Wydawnictwo Praktyka Prawnicza, Warszawa 2022 (wyd. 3 zmienione i uzupełnione), 501 s. (wspólnie z Tomaszem Jaroszyńskim i Anną Sękowską)

  Konflikt interesów w zawodach adwokata i radcy prawnego w perspektywie opartej na ryzyku [w:] D. Lubasz (red.), Analiza ryzyka i bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych, Warszawa 2022, s. 241-262 (preview)

  2021

  Metaphor of the Lawyer as an Architect and the Concept of Law, Ordines 2/2021, s. 363-372 (full-text)

  Integralność sędziego w orzekaniu i zachowaniu, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 3/2021, s. 66-80 (full-text)

  Etyka w rzeczywistości cyfrowej – w stronę nowego paradygmatu samoregulacji [w:] L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz (red.), Finanse cyfrowe. Informatyzacja, cyfryzacja i danetyzacja, Warszawa 2021, s. 154-172 (full-text)

  2020

  Rozwój i kryzys konstytucji społecznej. Przypadek samorządów zawodowych, C.H. Beck, Warszawa 2020, 363 s. (wspólnie z Karolem Muszyńskim) (full-text)

  Narracyjność języka prawniczego w procesie tworzenia prawa, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 1/2020, s. 66-83 (full-text)

  Narrativity of legal language in the law-making process, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 1/2020, s. 1-17 (full-text)

  Changing Legal and Social Role of Professional Self-governments during Systemic Transformation in Poland, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 1/2020, s. 149-173 (wspólnie z Karolem Muszyńskim) (full-text)

  Chapter 6. Principles concerning personal publicity, solicitation of clients and fair competition [w:] S. Sykuna (red.), Legal Ethics in Poland Foundations. Professions. Principles. Responsibility, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 197-212 (full-text)

  2019

  Aktywizm sędziowski a etyka sędziowska w Polsce. Uwagi w stulecie niepodległości [w:] Ł. Pisarczyk (red.), Między tradycją a nowoczesnością. Prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 359-382 (full-text)

  2018

  Etyka prawnicza. Działanie prawników w świecie instytucji – numer tematyczny „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 1(16)/2018, 120 s. (wspólnie z Przemysławem Kaczmarkiem) (full-text)

  The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics, C.H.Beck, Warszawa 2018, 354 s. (full-text)

  Chapter 1. Moral Dilemmas in Ethical and Legal-Ethical Perspective [w:] P. Skuczyński (ed.) The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics, C.H.Beck, Warszawa 2018, s. 1-37

  Chapter 2. Lawyers’ and Judges’ Deontological Dilemmas [w:] P. Skuczyński (ed.) The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics, C.H.Beck, Warszawa 2018, s. 39-92

  Chapter 5. Lawyers’ and Judges’ Dilemmas in Criminal Law [w:] P. Skuczyński (ed.) The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics, C.H.Beck, Warszawa 2018, s. 167-196

  Kodeks etyki radcy prawnego. Komentarz, Wydawnictwo Praktyka Prawnicza, Warszawa 2018 (wyd. 2), 440 s. (wspólnie z Tomaszem Jaroszyńskim i Anną Sękowską) (preview)

  Pojęcie kryzysu w filozofii i naukach społecznych a kryzysy prawne, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 1(7)/2018, s. 250-275 (full-text)

  Reflexive Justification and the Problem of its Reception in Robert Alexy`s Theory, Studia Iuridica 78/2018, s. 430-454 (full-text)

  2017

  Nierepresyjne funkcje odpowiedzialności dyscyplinarnej a model postępowania w sprawach dyscyplinarnych, Przegląd Legislacyjny 3(101)/2017, s. 35-53 (full-text)

  Dialog społeczny, państwo prawa i polityczny populizm. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych – doświadczenia i perspektywy 2016-2017, Palestra 11/2017, s. 19-29 (full-text)

  Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez sądy a odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, Kwartalnik o Prawach Człowieka 3-4/2017, s. 88-95 (full-text)

  Legal paternalism and the identity of Polish legal culture [w:] B. Wojciechowski, T. Bekrycht, K.M. Cern (red.), The principle of equality as a fundamental norm in law and political philosophy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017

  2016

  Etyka adwokatów i radców prawnych, C.H. Beck, Warszawa 2016, 361 s. (full-text)

  Kodeks etyki radcy prawnego. Komentarz, Wydawnictwo Praktyka Prawnicza, Warszawa 2016 (wyd. 1), 440 s. (wspólnie z Tomaszem Jaroszyńskim i Anną Sękowską)

  Dialog społeczny a udział prawników w debacie publicznej.  Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych  – doświadczenia i perspektywy 2015-2016, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe 4(9)/2016, s. 83-97 (full-text)

  Are We Facing a Crisis of Law? Reflections in Reference to the So-Called Claim to Correctness Problem, Studia Iuridica LXVIII/2016, s. 333-352 (full-text)

  Zasady i konkurencja w służbie skuteczności. Główne problemy etyki zawodowej komornika sądowego [w:] A. Marciniak (red.) Etyka zawodowa komornika sądowego, Currenda, Sopot 2016, s. 101-121 (full-text)

  Postawy prawników wobec kryzysu konstytucyjnego a niezawisłość sędziowska [w:] G. Borkowski (red.), Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?, Warszawa-Toruń 2016, s. 149-166

  The Attitudes of Lawyers Towards the Constitutional Crisis and the Independence of the Judiciary [w:] G. Borkowski (red.), The Limits of Judicial Independence? Warszawa-Toruń 2016, s. 149-166

  Rozdział I § 2. Etyka urzędnicza a etyka zawodowa [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Tom 13, Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 21-28

   Rozdział IV. Infrastruktura etyczna administracji publicznej [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Tom 13, Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 111-135

   Rozdział V. Polityczne wsparcie i ograniczenia etyki urzędniczej [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Tom 13, Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 137-156

   Rozdział XI § 47. Etyka legislatora oraz pozostałych służb prawnych i eksperckich parlamentu [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Tom 13, Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 429-438

   Rozdział XIV § 53. Etyka komorników sądowych [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Tom 13, Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 502-513

   Rozdział XV § 55. Etyka adwokatów i radców prawnych [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Tom 13, Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 521-542

   Rozdział XV § 55. Etyka rzeczników patentowych [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Tom 13, Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 553-562

  Etyka wykładni prawa? Uwagi na tle książki Susanny Lindroos-Hovinheimo pt. Justice and the Ethics of Legal Interpretation [w:] M. Hermann, S. Sykuna (red.), Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, C.H. Beck, Warszawa 2016, s.  357-374 (full-text)

  Etyka prawnicza [w:] A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski (red.), Wielka encyklopedia prawa, Tom VII, Teoria i filozofii prawa, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2016, s. 127-132

  2015

  Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, 432 s. (wspólnie z Krzysztofem J. Kaletą)

  Wprowadzenie: nowoczesność jako refleksyjność [w:] K.J. Kaleta, P. Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 7-30 (wspólnie z Krzysztofem J. Kaletą) (full-text)

  Uzasadnienie refleksyjne i problem jego recepcji w teorii Roberta Alexy’ego [w:] K.J. Kaleta, P. Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 87-119 (full-text)

  Problem zakresu odpowiedzialności moralnej profesjonalistów i jego zastosowania w etyce prawniczej [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 74/2015, s. 21-39 (full-text)

  Nowy Kodeks etyki radcy prawnego – nowy model relacji z klientem?, Monitor Prawniczy 12/2015, s. 625-635 (full-text)

  Utrwalanie rozpraw a teorie komunikacji i stosowania prawa [w:] Elektroniczny protokół a wymiar sprawiedliwości. Materiały z konferencji Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Warszawa 2015, s. 113-126 (full-text)

  Etyka legislatora a racjonale tworzenie prawa [w:] W. Brzozowski, A. Krzywoń (red.), Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 442-461 (full-text)

   2014

  Instytucjonalizacja dialogu społecznego w sądownictwie i zawodach prawniczych, Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 1(15)/2014, s. 24-31 (full-text)

  Typy myśli krytycznej w prawoznawstwie. Od krytyki poznania do walki o uznanie [w:] M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T. Bekrycht (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 133-148 (full-text)

  The Problem of Scope of Professionals’ Moral Responsibility and Its Applications in Legal Ethics [w:] D. Jemielniak (red.), Legal Professions at the Crossroads, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2014, s. 161-178

  Etyka urzędników czy etyka administracji publicznej? Uwagi na tle książki Tomasza Barankiewicza „W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej w Polsce”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2/2014, s. 218-235

  2013

  The Status of Legal Ethics, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, 279 s. (full-text)

  Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, LexisNexis, Warszawa 2013, 226 s. (wspólnie z Hubertem Izdebskim) (full-text)

  Trzy wizje reform sądownictwa i zawodów prawniczych [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 179-199 (full-text)

  Paternalizm prawniczy a tożsamość polskiej kultury prawnej, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2/2013, s. 197-212 (full-text)

  Od kontroli do instytucji refleksyjnej. Etyka audytu a tożsamość zawodu audytora wewnętrznego sektora finansów publicznych [w:] T. Barankiewicz, J. Szczot (red.), Standardy etyczne praktyki audytu wewnętrznego, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin 2013, s. 43-57 (full-text)

  Aktualne problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych [w:] A. Bodnar, P. Kubaszewski (red.), Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych. Model ustrojowy i praktyka, Warszawa 2013, s. 53-68 (full-text)

  Od tradycji zawodu do erozji norm. Wewnętrzne zagrożenia dla etyki prawniczej [w:] G. Borkowski (red.), Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na Sali rozpraw, Lublin 2013, s. 161-170 (full-text)

  Rozwój edukacji etycznej prawników. Artykuł recenzyjny książki „Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study” pod red. Małgorzaty Król, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 1(6)/2013, s. 123-131

  Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, CH Beck, Warszawa 2013, 470 s. (wspólnie z Sebastianem Sykuną)

  Aksjologia zawodowa [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 1-5

  Bariera informacyjna („chiński mur”) [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 34-36

  Bezstronność arbitra [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 37-43

  Cnoty zawodowe [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 52-55

  Czynności zawodowe prawników [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 55-61

  Deontologia zawodowa [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 61-62

  Dobrowolność mediacji [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 62-64

  Etyka adwokacka [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 70-75

  Etyka akademicka [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 75-79

  Etyka prawnicza [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 109-113

  Etyka sędziowska [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 126-141 (wspólnie z Markiem Zirk-Sadowskim)

  Etyka zawodów prawniczych [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 143-145

  Funkcje zawodów prawniczych [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 145-150

  Gorliwość [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 154-156

  Konflikt interesów [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 206-216

  Lojalność obrońcy i pełnomocnika [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 220-223

  Obowiązki zawodowe [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 245-246

  Role zawodowe prawników [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 342-345

  Rzetelność porad prawnych [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 360-362

  Rzetelność (skrupulatność) finansowa [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 362-366

  Sprzeczność interesów [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 382-384

  System zawodów prawniczych [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 387-389

  Teoria wielopłaszczyznowa etyki prawniczej [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 407-411

  Tradycje etyki prawniczej [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 412-414

  Wynagrodzenie [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 423-433

  Zasady etyki [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 437-439

  2012

  Dwa wymiary etyki zawodowej sędziów, Kwartalnik „Krajowa Rada Sądownictwa” 1(14)/2012, s. 12-22 (wspólnie z Markiem Zirk-Sadowskim) (full-text)

  Najnowsze zmiany w etyce adwokatów – analiza krytyczna, Monitor Prawniczy 8/2012, s. 397-405 (full-text)

  Juryscentryzm a miejsce etyki prawniczej w ponowoczesnej nauce prawa [w:] M. Pichlak (red.), Profesjonalna kultura prawnicza, wyd. Scholar, Warszawa 2012, s. 75-92 (full-text)

  Reguły, cnoty i debaty – trzy sposoby społecznego działania etyki zawodowej prawników [w:] G. Borkowski (red.), Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania, Lublin 2012, s. 264-270 (full-text)

  Prawnik wobec problemów bioetycznych [w:] E. Podrez, T. Stawecki (red.), Badania nad embrionami ludzkimi w świetle etyki i prawa, Warszawa 2012, s. 172-184 (full-text)

  Prawnokarna ochrona zwierząt a filozoficzny i teoretycznoprawny problem wartości i praw podmiotowych [w:] T. Gardocka, A. Gruszczyńska (red.), Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 199-227 (wspólnie z Anną Zientarą) (full-text)

  Odpowiedź Romanowi Tokarczykowi dotycząca książki Status etyki prawniczej, Warszawa 2010, Przegląd Sejmowy 6(113)/2012, s. 160-167

  2011

  Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2, LexisNexis, Warszawa 2011, 287 s. (wspólnie z Hubertem Izdebskim) (full-text)

  Lojalność wobec klienta jako zasada etyki prawniczej i jej granice [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 87-107 (full-text)

  Pojęcie standardu metodologicznego a zadania teorii prawa [w:] P. Jabłoński (red.), Czy koniec teorii prawa?, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 275-289 (full-text)

  Jakiej etyki potrzebuje sprofesjonalizowana kultura prawna? [w:] P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak, Perspektywy juryscentryzmu, Wrocław 2011, s. 93-102 (full-text)

  Główne kierunki rozwoju etyki prawniczej w Polsce [w:] 10 lat Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej, Warszawa 2011, s. 7-46 (full-text)

  Praca pro bono a pomoc prawna i profesjonalizm prawniczy, Klinika. Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych 11(15)/2011, s. 19-27 (full-text)

  Czy grozi nam kryzys prawa? Rozważania na tle problemu tzw. roszczenia do słuszności, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2(3)/2011, s. 61-75 (full-text)

   2010

  Status etyki prawniczej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010, 321 s. (full-text)

  Edukacja etyczna prawnikówcele i metody, Warszawa 2010, 118 s. (wspólnie z Hubertem Izdebskim) (full-text)

  Pervasive methodw edukacji etycznej a kierunki badań w etyce prawniczej [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Edukacja etyczna prawnikówcele i metody, Warszawa 2010, s. 61-81 (full-text)

  Odpowiedzialność moralna jako podstawa etyki prawniczej. Rozważania w perspektywie transcendentalno-pragmatycznej [w:] A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (red.), Prawo, język, etyka, Warszawa 2010, s. 87-98 (full-text)

  Wprowadzenie: etyka adwokacka między tradycją i nowoczesnością [w:] Projekt Kodeksu Etyki Adwokackiej z dnia 6 maja 2010 r., Warszawa 2010, s. 7-40 (full-text)

  Uzasadnienie do Projektu Kodeksu Etyki Adwokackiej z dnia 6 maja 2010 r. [w:] Projekt Kodeksu Etyki Adwokackiej z dnia 6 maja 2010 r., Warszawa 2010, s. 70-215 oraz jako Bezpłatny dodatek do Monitora Prawniczego 13/2010, 39 s. (full-text

  Konsultacje Projektu Kodeksu Etyki Adwokackiej z dnia 6 maja 2010 r. – wnioski i problemy [w:] Projekt Kodeksu Etyki Adwokackiej z dnia 6 maja 2010 r. Podsumowanie konsultacji 6 maja 2010 r. – 6 listopada 2010 r., s. 3-28

  Powściągliwość sędziowska jako zasada etyki sędziowskiej [w:] T. Stawecki, W. Staśkiewicz (red.), Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa 2010, s. 290-301 (full-text)

  Etyka zawodowa a źródła współczesnych kryzysów [w:] J. Oniszczuk (red.), Normalność i kryzys - jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, Warszawa 2010, s. 133-146 (full-text)

  Good governance w sądownictwie i zawodach prawniczych [w:] A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, wyd. LIBER, Warszawa 2010, s. 195-204 (full-text)

  2009

  Moralność prawa i moralność prawników w koncepcjach dobrego prawa [w:] P. Mochnaczewski, A. Kociołek-Pęksa (red.), Dobre prawo, złe prawo – w kręgu myśli Gustawa Radbrucha, Warszawa 2009, s. 162-185 (full-text)

  2008

  Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, 223 s. (wspólnie z Piotrem Zawadzkim)

  Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej [w:] P. Skuczyński, P. Zawadzki (red.) Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 7-30 (full-text)

  Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, LexisNexis, Warszawa 2008, 157 s. (wspólnie z Hubertem Izdebskim) (full-text)

  Wieloznaczność w teorii etyki prawniczej [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 103-120 (full-text)

  Tradycje etyki prawniczej a nowoczesne zawody prawnicze [w:] P. Steczkowski (red.), Etyka deontologia prawo, Rzeszów 2008, s. 355-369 (full-text)

  Soft law w perspektywie teorii prawa [w:] O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008, s. 325-343 (full-text)

  Czy sprawiedliwość jest cnotą prawników? [w:] B. Wojciechowski, M.J. Golecki (red.), Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej, Toruń 2008, s. 289-300 (full-text)

  2006

  Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, 292 s. (wspólnie z Hubertem Izdebskim) (full-text)

  Rozdział I § 4 Metoda i przedmiot etyki prawniczej [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 56-66 (full-text)

  Rozdział II § 1Wprowadzenie [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 93-98 (full-text)

  Rozdział II § 2Zaufanie (lojalność) [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 98-105 (full-text)

  Rozdział II § 3 Integralność [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 105-112 (full-text)

  Rozdział IV § 4 Zakończenie współpracy i rzetelność finansowa [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 203-212 (full-text)

  2005

  Studenci prawa o etyce. Wyniki ankiety 2002, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, 79 s. (wspólnie z Michałem Raczkowskim)

  (Nie)zadowolenie studentów prawa ze studiów i jego przyczyny [w:] M. Raczkowski, P. Skuczyński (red.) Studenci prawa o etyce. Wyniki ankiety 2002, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 14-23 (full-text)

  2004

  Analiza porównawcza tajemnicy adwokackiej oraz reklamy usług prawniczych w Polsce i Stanach Zjednoczonych, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2/2004, s. 128-140 (full-text)

  2002

  Nadużycie prawa przez prawnika a etyka zawodowa [w:] H. Izdebski, A. Stępkowski (red.) Nadużycie prawa, Warszawa 2002, s. 153-157 (full-text)

   

 • Granty

  2012-2013 – kierownik projektu badawczego nr 31H12032381 „The Status of Legal Ethics (Status etyki prawniczej)“ w ramach modułu 3 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

  2016-2019 – kierownik projektu badawczego nr 2015/17/B/HS5/00463 „Pojęcie dylematu w etyce prawniczej i edukacji etycznej prawników” w ramach programu OPUS 9 Narodowego Centrum Nauki

  2016-2021 – kierownik projektu badawczego nr 2015/19/B/HS5/00132 „Polityka prawa wobec samorządów zawodowych. W stronę modelu refleksyjnego tworzenia prawa” w ramach programu OPUS 10 Narodowego Centrum Nauki (strona projektu)