Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Urszula Jolanta Kwaśniewska-Pawliczek

 • Stopnie i tytuły
  mgr
 • Telefon
  55-20-382
 • E-mail
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:
  Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji