Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Witold Borysiak

 • Stopnie i tytuły
  dr
 • Telefon
  55 24 348
 • E-mail
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:
  Katedra Europejskiej Tradycji Prawnej
  Katedra Europejskiej Tradycji Prawnej
 • Terminy konsultacji dla studentów
  Moje dyżury w roku akademickim 2023/2024 odbywać się będą w piątki w godz.16:30-17:30 w pokoju 221 Collegium Iuridicum I (tzw. Stary Wydział na Kampusie na Krakowskim Przedmieściu)

  My office hours for the students in the academic year 2023/2024 will be held every week between 4.30 - 5.30 PM in room 221 Collegium Iuridicum I (Campus at Krakowskie Przedmieście)
 • Podstawowe informacje o użytkowniku

  Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Europejskiej Tradycji Prawnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Absolwent z wyróżnieniem Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytecie w Cambridge. Laureat I nagrody w XLVIII Konkursie "Państwa i Prawa" za najlepszą rozprawę doktorską za pracę "Dziedziczenie - konstrukcja prawna i ochrona". Odbył staże badawcze w wielu zagranicznych ośrodkach naukowych m.in. w ramach stypendium SCIEX na Uniwersytecie w Genewie, w Szwajcarskim Instytucie Prawa Porównawczego w Lozannie, w ramach stypendium Max-Planck Geselschaft w Instytucie Maxa-Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego w Hamburgu oraz w Instytucie Europejskiego Prawa Deliktów w Wiedniu. Pracował w Departamencie Studiów i Analiz Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz jako asystent sędziego w Trybunale Konstytucyjnym. Były członek Zespołu Problemowego ds. Prawa Spadkowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego oraz Kolegium Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Jego zakres zainteresowań naukowych obejmuje m.in. porównawcze prawo prywatne oraz europejską tradycję prawną. Autor wielu publikacji z zakresu prawa prywatnego m.in. współautor Systemu Prawa Prywatnego oraz Systemu Prawa Medycznego, komentarzy do kodeksu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Konstytucji, a także pomysłodawca i redaktor Zbiorów Orzecznictwa z zakresu prawa cywilnego.

  Dr Witold Borysiak (PhD in Law) is assistant professor at the Department of European Legal Tradition of the Faculty of Law and Administration (University of Warsaw) and the Institute of Justice. He graduated summa cum laude from the University of Warsaw where he then obtained a PhD in law. He graduated summa cum laude from the University of Warsaw Centre for English and European Legal Studies in association with Cambridge University (Diploma of Higher Education in an Introduction to English Law and the Law of the European Union). He also worked as the law clerk at the Polish Constitutional Tribunal (2013-2015) and in Polish State Treasure Solicitors Office. He does research on and teaches civil law (law of successions, family law and obligations), Roman law and European legal tradition, medical law, comparative tort law and succession law. He is a member of the Scientific Council of the Polish Notary Institute and was a member of the Committee for Inheritance Law of Polish Civil Law Codification Commission (2013-2015) and the Council of the General Counsel to the Republic of Poland. He received many awards and scholarships, including the scholarship granted by the Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg, post-doc SCIEX Scholarship of the Rectors’ Conference of the Swiss Universities (CRUS) at the University of Geneva Faculty of Law, the scholarship START granted by the Foundation for Polish Science (twice) and the scholarship for outstanding young scientists granted by the Polish Minister of Science and Higher Education. His monograph on the “Legal construction and the protection of inheritance” (LexisNexis, 2013) won the first award in the category of PhD Dissertations in XLVIII “Państwo i Prawo” Contest for the best Doctoral and Habilitation Dissertations in Legal Sciences and was awarded a distinction in the sixth edition of the competition organised by the journal “Przegląd Sądowy” for the most useful law book for judicial practice. He was a visiting scholar at many scientific Institutes and universities worldwide, including Swiss Institute of Comparative Law in Lausanne (Switzerland), Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg (Germany), Institute for European Tort Law, Vienna (Austria), Levin College of Law University of Florida in Gainesville (United States of America), Centre for Biomedical Ethics and Law at Katholieke Universiteit Leuven (Belgium) and Institut für Internationales Recht- Rechtsvergleichung at Ludwig-Maximilians-Universität in Munich (Germany).
   

 • Publikacje

  WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (POLSKI) / LIST OF PUBLICATIONS (ENGLISH, below)

  1. Publikacje naukowe w językach obcych (język angielski)
   1. Książki 
    1. Shaping the Status of Heirs by Contractual Components under the Polish and German Inheritance Law. Comparative Challenges and the Perspective of Approximation of Legal Systems (s. 250), wyd. 1, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, Göttingen 2023, red. B. Kucia, E. Macierzyńska-Franaszczyk, E. Rott-Pietrzyk, F. Zoll. Współautor książki wraz z W. Bańczykiem, P. Gwoździewicz-Matan, W. Klytą, B. Kucią, M. Lubelska-Sazanów, E. Macierzyńską-Franaszczyk, M. Pietrzykiem, K. Południak-Gierz, E. Rott-Pietrzyk, F. Zoll oraz A. Żuradzką, s. 183-215 (razem s. 32) – rozdziały:
     1. The right to demand the return of the object of the donation after the donor’s death, on account of the donor’s hardship (s. 183-194)
     2. Succession of economic aspects of image rights after the death of the rights holder (s. 195-205)
     3. Succession of claims for compensation for property damage resulting from the death of a business owner(s. 207-215)
    2. Medical law (s. 572), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2019, red. L. Bosek. Współautor książki wraz z Z. Banaszczykiem, L. Boskiem, M. Gałązką, B. Janiszewską, O. Nawrotem, P. Sobolewskim oraz K. Szczuckim, s. 75-118, 209-229 (wraz z L. Boskiem), 337-366 (razem s. 95) – rozdziały:
     1. An Act-in-Law as a Fundamental Source of Medical Law Relations (s. 75-118)
     2. Status of the Patient (The end of life) (s. 209-229, wraz z L. Boskiem)
     3. Patient’s Duties (s. 337-366)
    3. Medical law. Cases and commentaries (s. 497), wyd. 1, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, red. M. Safjan. Współautor książki wraz z M. Safjanem, Z. Banaszczykiem, M. Boratyńską, L. Boskiem, B. Janiszewską oraz P. Sobolewskim, s. 62-68, 110-114, 231-243, 244-249 (wraz z B. Janiszewską), 290-297, 307-313, 322-342, 361-364, 365-371 (wraz z L. Boskiem), 377-384, 392-401, 463-466 (razem s. 107) – tłumaczenia, opracowania i komentarze do orzeczeń:
     1. Judgment of the Constitutional Tribunal of 1 September 2006, SK 14/05 (s. 62-68)
     2. Judgment of the European Court of Human Rigths of 6 October 2005, appl. No. 1513/03, Draon v. France (s. 110-114)
     3. Judgment of the Supreme Court (Criminal Chamber) of 28 November 2007, V KK 81/07 (s. 225-228)
     4. Judgment of the Supreme Court of 20 August 1968, II CR 310/68 (s. 231-234)
     5. Judgment of the Supreme Court of 17 December 2004, II CK 300/04 (s. 235-238)
     6. Judgment of the Supreme Court of 11 May 2005, III CK 652/04 (s. 239-243)
     7. Judgment of the Supreme Court of 13 May 2005, I CK 662/04 (s. 244-249 wraz z B. Janiszewską)
     8. Judgment of the House of Lords (United Kingdom) of 14 October 2004, Chester v. Afshar, 1 A.C. 345 (s. 290-297)
     9. Judgment of the Supreme Court of 13 October 2005, IV CK 161/05 (s. 307-313)
     10. Judgment of the Federal Constitutional Court of Germany (First Senate) of 12 November 1997, 1 BvR 479/92 and 1 BvR 307/94 (s. 322-328)
     11. Judgment of the House of Lords (United Kingdom) of 29 September 1999, Macfarlane and Another v. Tayside Health Board, [2000] 2 A.C. 59 (s. 329-337)
     12. Judgment of the full panel of the Civil Chamber of the Cour de Cassation (France) of 17 November 2000, No. 99–13701, Perruche (s. 338-342)
     13. Judgment of the full panel of the Civil Chamber of the Cour de Cassation (France) of 31 May 1991, No. 90–20105 (s. 361-364)
     14. Judgment of the Federal Constitutional Court of Germany (Second Senate) of 28 May 1993, 2 BvF 2/90, 4/92 and 5/92 (s. 365-371 wraz z L. Boskiem)
     15. Resolution of the Supreme Court (Criminal Chamber) of 26 October 2006, I KZP 18/06 (s. 377-384)
     16. Decision of the Supreme Court (Criminal Chamber) of 14 June 1956, IV KO 17/55 (s. 392-396)
     17. Resolution of the Supreme Court (Criminal Chamber) of 19 January 1961, VI KO 43/60 (s. 397-401)
     18. Judgment of the Conseil d’État (France) of 2 July 1993, No. 124960 (s. 463-466)
   2. Rozdziały i artykuły w książkach/innych opracowaniach zbiorowych
    1. Evictions in Poland, [w:] Loss of Homes and Evictions across Europe. A Comparative Legal and Policy Examination, red. P. Kenna, S. Nasarre-Aznar, P. Sparkes, C. U. Schmid, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2018, s. 239-269
    2. Motherhood under domestic constitutional principles (at the example of the 1997 Polish Constitution), [w:] Fundamental legal problems of surrogate motherhood. Global perspective, red. P. Mostowik, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, s. 487-507
    3. Roman principle Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest and the reasons of its modern rejection, [w:] Mater Familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka (s. 1205), red. Z. Benincasa, J. Urbanik, The Journal of Juristic Papyrology, Supplement XXIX, Warszawa 2016, s. 63-83
   3. Artykuły w czasopismach
    1. Concept of Due Care in Medical Law in a Comparative Perspective – European Journal of Health Law nr 1/2024, s. 1-26
    2. Tort liability for a failure to render assistance in a comparative perspective – Maastricht Journal of European and Comparative Law, nr 6/2022, s. 648–666
    3. The Concept of Wrongfulness in the Tort Law – An Analysis of the Polish Jurisprudence, Osteuropa Recht nr 2/2022, s. 214–234
    4. The Determination of Death under Polish Law in Comparative, Historical and Medical Perspective – European Journal of Health Law, nr 1/2021, s. 48-67
    5. The treatment contract as an innominate service contract to which the respective provisions on mandate apply – Studia Prawa Prywatnego nr 2/2019, s. 47-61 [vide powyżej A.1.1(a)]
    6. Freedom of contract in the medical legal relationship – Studia Prawa Prywatnego nr 1/2019, s. 71-82 [vide powyżej A.1.1(a)]
    7. Transfer of Property in Polish Law: Causality and Abstraction – Studia Iuridica nr LVI – Miscellanea (2013 r.), s. 63-72
  2. Publikacje naukowe w języku polskim
   1. Monografie/inne książki
    1. Instytucja wyzysku w prawie cywilnym. Perspektywa krajowa i prawnoporównawcza, wyd. 1, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022, s. 352, współautor książki wraz z J. Andrzejewskim, A. Grebieniowem i J. Kondkiem
    2. Umowy o korzystanie z rzeczy – najem, dzierżawa, leasing, wyd. 1, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016, s. 303, współautor książki wraz z M. Grochowskim i J. Sadomskim
    3. Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona – wyd. 1, Lexis Nexis Polska, Warszawa 2013, s. 560
    4. Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami (s. 497), wyd. 1, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, red. M. Safjan. Współautor książki wraz z M. Safjanem, Z. Banaszczykiem, M. Boratyńską, L. Boskiem, B. Janiszewską oraz P. Sobolewskim, s. 59-65, 106-111, 223-247, 286-294, 302-308, 317-339, 362-373, 379-386, 394-404, 467-470 (razem s. 111) [vide powyżej A.1.2] 
   2. Komentarze 
    1. Opublikowane w wersji papierowej
     1. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz; (s. 1016), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2021, red. L. Bosek. Współautor komentarza, s. 310-360 (razem s. 51) 
     2. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz; (s. 873), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2020, red. L. Bosek. Współautor komentarza, s. 68-81, 152-191 (razem s. 54)
     3. Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IVA. Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki; (s. 1546), wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2019, red. K. Osajda. Współautor komentarza, s. 5-336, 974-1214, 1361-1532 (razem s. 741)
     4. Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IVB. Prawo i postępowanie spadkowe. Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego (art. 627-691 KPC), Rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 (art. 1, 20-38, 62-63, 69, 75, 83-84), Konwencja haska z 5.10.1961 r. (art. 1-12), Prawo prywatne międzynarodowe (art. 64-66a PrPrywM), Prawo o notariacie (art. 95a-95y PrNot), Prawo bankowe (art. 56, 56a, 59a, 59b, 92ba-92bd, 111c PrBank); (s. 1197), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2018, red. K. Osajda. Współautor komentarza, s. 913-1085, 1103-1186 (razem s. 255)
     5. Komentarze Prawa Prywatnego. Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99); (s. 1228), wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2017, red. K. Osajda. Współautor komentarza, s. 1102-1140 (razem s. 38)
     6. Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IIIA. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna; (s. 1320), wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2017, red. K. Osajda. Współautor komentarza, s. 5-34, 62-113, 202-213, 605-698, 748-808, 930-952, 985-1043, 1065-1143 (razem s. 401)
     7. Konstytucja RP. Tom I. Komentarz – art. 1-86; (s. 1920), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2016, red. M. Safjan, L. Bosek. Współautor komentarza, s. 464-495, 634-645, 818-843 (wraz z L. Boskiem), 843-867, 1182-1211, 1584-1597, 1628-1670 (razem s. 182)
     8. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz; (s. 1096), wyd. 1, Lexis Nexis Polska, Warszawa 2014, red. J. Wierciński. Współautor komentarza, s. 13-249, 263-306 (razem s. 279)
     9. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Przepisy wprowadzające (art. I-LXV PWKC). Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 1-352 KC); (s. 1484), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2013, red. K. Osajda. Współautor komentarza, s. 218-250 (razem s. 32)
     10. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Zobowiązania (art. 353-92116 KC); (s. 1920), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2013, red. K. Osajda. Współautor komentarza, s. 5-31, 52-94, 160-168, 492-569, 605-652, 743-762, 776-824, 840-897 (razem s. 324)
     11. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Spadki (art. 922-1087 KC); (s. 1237), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2013, red. K. Osajda. Współautor komentarza, s. 5-87, 101-249, 789-987, 1103-1228 (razem s. 553)
    2. Opublikowane w wersji elektronicznej
     1. Kodeks cywilny. Komentarz; Komentarz do artykułów 353, 354-357, 3651, 423-430, 438-441, 455-457, 471-474, 481-485, 922-940, 1012, 1014-10291, 1047-1060, 1062-1063, 1066-1067, 1070-10701, 1079, 1081-1082, 1086-1087; edycje 9-29 (2014-2021), C.H. Beck, baza elektroniczna Legalis; red. K. Osajda. Współautor komentarza: - ostatnia edycja 31 (lipiec 2023 r.) – ok. 2340 stron znormalizowanego maszynopisu 
     2. Kodeks cywilny. Komentarz; Komentarz do artykułów 353, 354-357, 3651, 423-430, 438-441, 455-457, 471-474, 481-485, 922-923, 927-940, 1012, 1014-10291, 1047-1060, 1062-1063, 1066-1067, 1070-10701, 1079, 1081-1082, 1086-1087; edycje 1-8 (2011-2014), C.H. Beck, baza elektroniczna Legalis; red. K. Osajda. Współautor komentarza: - edycja 8 (maj 2014 r.) – ok. 1730 stron znormalizowanego maszynopisu
     3. Prawo intertemporalne prywatne. Komentarz do przepisów wprowadzających Kodeks cywilny; Komentarz do artykułów LI-LIV; edycje 1-9 (2012-2021), C.H. Beck, baza elektroniczna Legalis; red. K. Osajda. Współautor komentarza - ostatnia edycja 9 (styczeń 2021 r.) – ok. 75 stron znormalizowanego maszynopisu 
     4. Prawo o notariacie; Komentarz do artykułów 95a-95p Prawa o notariacie; edycje 2-4 (2018-2021), C.H. Beck, baza elektroniczna Legalis; red. K. Osajda. Współautor komentarza - ostatnia edycja 4 (styczeń 2021 r.) – ok. 348 stron znormalizowanego maszynopisu 
     5. Prawo bankowe; Komentarz do artykułów 56-56a, 59a-59b, 92ba-92bd, 111c ustawy – Prawo Bankowe; edycja 1 (2023), C.H. Beck, baza elektroniczna Legalis; red. J. Dybiński, red serii K. Osajda. Współautor komentarza; ostatnia edycja 1 (styczeń 2023 r.) – ok. 220 stron znormalizowanego maszynopisu
    3. Rozdziały w Systemach Prawa 
     1. Czynność prawna jako podstawowe źródło stosunku prawa medycznego, [w:] System prawa medycznego, t. 1, Instytucje prawa medycznego (s. 1088), wyd. 1, red. M. Safjan i L. Bosek, C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 431-494
     2. Koniec życia, [w:] System prawa medycznego, t. 1, Instytucje prawa medycznego (s. 1088), wyd. 1, red. M. Safjan i L. Bosek, C.H. Beck, Warszawa 2018, Współautor rozdziału wraz z L. Boskiem, s. 574-602
     3. Obowiązki pacjenta, [w:] System prawa medycznego, t. 1, Instytucje prawa medycznego (s. 1088), wyd. 1, red. M. Safjan i L. Bosek, C.H. Beck, Warszawa 2018, s. 899-940 
     4. Odpowiedzialność za długi spadkowe, [w:] System prawa prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe (s. 1166), wyd. 3, red. B. Kordasiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2015. Współautor rozdziału wraz z E. Skowrońską-Bocian, s. 651-793
     5. Odpowiedzialność za długi spadkowe, [w:] System prawa prywatnego, t. 10, Prawo spadkowe (s. 1063), wyd. 2, red. B. Kordasiewicz, C.H. Beck, Warszawa 2013. Współautor rozdziału wraz z E. Skowrońską-Bocian, s. 599-715
    4. Rozdziały i artykuły w książkach/innych opracowaniach zbiorowych
     1. Ustrojowe zasady prawa rodzicielskiego, [w:] Międzynarodowe prawo rodzinne. Filiacja. Piecza nad dzieckiem. Alimentacja, red. P. Mostowik, Wolters Kluwer, Warszawa 2023, s. 82-117 [wraz z M. Stębelskim]
     2. Dobra prawnie chronione w prawie deliktów, [w:] Ius et Ratio. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian, red. W. Borysiak, J. Wierciński, A. Gołaszewska, M. Olechowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, s. 285-312
     3. Bezprawność jako sprzeczność z zasadami współżycia społecznego w orzecznictwie sądów powszechnych, [w:] Ius Redigere in Artem. Księga XXX‑lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. M. Romanowski, P. Sobczyk, M. Wielec, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2022, s. 31-73
     4. Naruszenie zasad solidarności społecznej jako podstawa odpowiedzialności deliktowej za czyn własny na zasadzie winy, [w:] Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie, red. D. Bach-Golecka, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, s. 365-400
     5. Podstawy cywilnoprawne roszczeń odszkodowawczych osób wykorzystanych seksualnie w okresie małoletniości, [w:] Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich. Ujęcie interdyscyplinarne. Część I, red. M. Cholewa, P. Studnicki, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2021, s. 177-210
     6. O bezprawności cywilnej w jej stosunku do bezprawności karnej, [w:] Granice prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, red. P. Ostaszewski, K. Buczkowski, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020, s. 665-685
     7. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia a dyspozycja testatora przedmiotami wyczerpującymi prawie cały spadek (art. 961 KC), [w:] Notarialne poświadczenie dziedziczenia, red. A. Marciniak, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 55-71 
     8. O konstrukcji prawnej roszczenia o zapobieżenie szkodzie, [w:] Opus Auctorem Laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 786-821
     9. O konstytucyjnym pojęciu macierzyństwa, [w:] Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood. Perspektywa krajowa, red. P. Mostowik, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019, s. 325-345 [vide powyżej A.2.2]
     10. Testament ustny de lege ferenda w świetle badań empirycznych i prawnoporównawczych, [w:] Testament w prawie polskim – wybrane problemy, red. E. Kabza, K. Krupa–Lipińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2018, s. 21-44
     11. Miarkowanie kary umownej, [w:] Prawo i Państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, red. L. Bosek, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, s. 447-485
     12. Umowy o korzystanie z rzeczy (perspektywa prawnoporównawcza), [w:] Umowy o korzystanie z rzeczy – najem, dzierżawa, leasing, współautorzy W. Borysiak, M. Grochowski, J. Sadomski, wyd. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016, s. 19-88 [vide powyżej B.1.1]
     13. Roszczenia odszkodowawcze związane z urodzeniem się dziecka (propozycje regulacji de lege ferenda na tle prawnoporównawczym), [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne, red. L. Bosek, M. Królikowski, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 301-321
    5. Artykuły w czasopismach 
     1. O pozornym dziedziczeniu wierzytelności o naprawienie szkody majątkowej wynikającej ze śmierci przedsiębiorcy – Rejent nr 4/2024, s. 27-43
     2. O prawie do żądania zwrotu przedmiotu darowizny z uwagi na niedostatek darczyńcy po jego śmierci – Transformacje Prawa Prywatnego nr 4/2023, s. 5-33
     3. Zasada neminem laedere a ochrona dóbr osobistych osoby fizycznej – Forum Prawnicze nr 4/2023, s. 13-45
     4. Reguły staranności a odpowiedzialność deliktowa – polemika – Palestra nr 3/2023, s. 77-101
     5. Testament na statku morskim lub powietrznym de lege lata i de lege ferenda w prawie polskim na tle porównawczym – Prawo w działaniu nr 54 – Sprawy cywilne (2023 r.), s. 82-106
     6. Osoby zainteresowane jako uczestnicy notarialnego poświadczenia dziedziczenia (część II – osoby nieposiadające statusu osoby zainteresowanej) – Rejent nr 5/2021, s. 11-37
     7. Osoby zainteresowane jako uczestnicy notarialnego poświadczenia dziedziczenia (część I – zagadnienia ogólne, podmioty mogące być określane jako osoby zainteresowane) – Rejent nr 4/2021, s. 20-50
     8. Odpowiedzialność deliktowa za nieudzielenie pomocy – Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 1/2021, s. 25-58
     9. Kilka uwag o pojęciu należytej staranności w stosunkach regulowanych przez prawo medyczne – Studia Prawa Prywatnego nr 3-4/2020, s. 35-57 
     10. Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego w perspektywie prawnoporównawczej – Prawo w działaniu nr 31 (2017 r.), s. 43-73 [wraz z R. Trzaskowskim]
     11. Testamenty szczególne w formie ustnej w perspektywie porównawczej – Prawo w działaniu nr 27 (2016 r.), s. 108-122.
     12. O zapisie windykacyjnym udziału w przedmiocie należącym do majątku wspólnego małżonków – Przegląd Sądowy nr 7-8/2013, s. 30-50 [wraz z P. Księżakiem] 
     13. Forma złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem – Rejent nr 7-8/2011, s. 67-85 [wraz z P. Księżakiem] 
     14. Recenzja (artykuł recenzyjny): Rudolf Welser, Die Reform des österreichischen Erbrechts: Gutachten, Bd II/1, Verhandlungen des Siebzehnten Österreichischen Juristentages, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 2009, X + 202 s. – Kwartalnik Prawa Prywatnego nr 2/2011, s. 565-598
     15. Dziedziczenie ustawowe w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego – Przegląd Sądowy nr 2/2011, s. 39-68
     16. Ochrona własności a nadużycie prawa – Studia Iuridica nr LII – Ochrona własności. Dedykowany pamięci Profesora Tomasza Dybowskiego (2010 r.), s. 17-39 
     17. Działanie Państwa jako siła wyższa prowadząca do wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów przedawnienia i zasiedzenia – Przegląd Sądowy nr 5/2010, s. 83-107 
     18. Ochrona członków rodziny spadkodawcy na tle historycznoprawnym oraz prawnoporównawczym – Zeszyty Prawnicze UKSW nr 8.2 (2008 r.), s. 149-189 
     19. Brak objaśnionej zgody pacjenta, a odpowiedzialność lekarza za brak ostrożności i przypadek – Studia Iuridica nr XLIX – Zgoda jako wyraz autonomii woli (2008 r.), s. 43-58
     20. Przyczynienie się wierzyciela do powstania szkody a kara umowna – Przegląd Prawa Handlowego nr 8/2008, s. 31-37
     21. O prawie spadkobierców ustawowych do zachowku - polemicznie – Państwo i Prawo nr 5/2008, s. 111-117 
     22. Sporządzenie testamentu ustnego przez osobę pozostającą w zamiarze samobójczym – Monitor Prawniczy nr 18/2007, s. 1027-1032
     23. Zastrzeżenie kary umownej a kompensacja niemajątkowych uszczerbków wierzyciela – Palestra nr 5-6/2007, s. 17-27
     24. Skutki niewłaściwego oznaczenia Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2007, s. 10-14 
     25. Funkcje kary umownej w świetle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 6 listopada 2003 r. (III CZP 61/03) – Palestra nr 7-8/2006, s. 46-56
     26. Konstrukcja czynności prawnych mortis causa w polskim prawie cywilnym – Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego nr 2/2006 (nr specjalny), s. 7-37 
     27. O odpowiedzialności małoletniego za szkodę na zasadzie winy – art. 426 k.c. (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2001 r., IV CKN 1469/00) – Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego nr 3/2005, s. 127-137 
     28. Dyspozycja wkładem oszczędnościowym na wypadek śmierci – konstrukcja teoretycznoprawna – Biuletyn Prawa Bankowego nr 1/2005, s. 31-47
    6. Glosy
     1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 7 marca 2017 r., III UK 88/16 – Orzecznictwo Sądów Polskich nr 6/2021, poz. 43, s. 3-20 [dot. dziedziczenia prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy]
     2. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 18 listopada 2015 r., III CSK 16/15 – Orzecznictwo Sądów Polskich nr 5/2021, poz. 34, s. 18-31 [dot. odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu braku powołania do dziedziczenia w wadliwie sporządzonym testamencie]
     3. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2007 r., II CSK 2/07 – Orzecznictwo Sądów Polskich nr 2/2011, poz. 16, s. 96-102 [dot. hipotetycznej zgody pacjenta; pojęcia legalnego zachowania alternatywnego]
     4. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2007 r., I CSK 300/07 – Państwo i Prawo nr 2/2011, s. 131-136 [dot. zastosowania konstrukcji nadużycia prawa do roszczeń chroniących własność] 
     5. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 29 marca 2007 r., I CSK 3/07 – Orzecznictwo Sądów Polskich nr 12/2009, poz. 136, s. 951-956 [dot. wykładni testamentu; pojęcia składu spadku na tle art. 961 k.c.]
     6. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 2005 r., III CK 594/04 – Glosa nr 3/2009, s. 36-47 [dot. zmiany ustroju, jako przesłanki zastosowania klauzuli rebus sic stantibus]
     7. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 30 czerwca 2005 r., IV CK 799/04 – Palestra nr 5-6/2009, s. 285-295 [dot. uchylenia się przez spadkobiercę od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu spadku, pojęcia błędu prawnie doniosłego]
     8. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 12 stycznia 2006 r., II CK 342/05 – Przegląd Sądowy nr 3/2009, s. 123-130 [dot. sprzeczności celu czynności prawnej z zasadami współżycia społecznego, zwrotu świadczeń z czynności nieważnej]
     9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 16 lipca 2004 r., I CK 44/04 – Orzecznictwo Sądów Polskich nr 5/2008, poz. 54, s. 372-377 [dot. odpowiedzialności samoistnego posiadacza pojazdu w wypadku furtum usus]
     10. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 17 grudnia 2004 r., II CK 300/04 – Palestra nr 1-2/2008, s. 292-301 [dot. konstrukcji zbiegu roszczeń, pojęć bezprawności kontraktowej i deliktowej]
     11. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 2 grudnia 2003 r., III CSK 430/03 – Przegląd Sądowy nr 1/2008, s. 174-184 [dot. reguł ostrożności; pojęcia bezprawności deliktowej]
     12. Glosa do uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03 – Monitor Prawniczy nr 6/2007, s. 325-328 [dot. konstrukcji prawnej kary umownej oraz szkody jako jej przesłanki]
     13. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 października 2005 r., IV CK 161/05 – Państwo i Prawo nr 7/2006, s. 116-120 [dot. odpowiedzialności lekarzy z tytułu wrongful birth] 
     14. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 10 października 2003 r., I PK 528/02 – Przegląd Sądowy nr 6/2006, s. 144-157 [dot. odpowiedzialności pracownika z tytułu zawartej z pracodawcą umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, dopuszczalności zastrzeżenia kary umownej; skutków opóźnienia pracodawcy w wypłacie odszkodowania]
     15. Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 20 lipca 2004 r., SK 19/02 – Przegląd Sądowy nr 3/2006, s. 104-112 [dot. konstytucyjności art. 48 § 1 pkt. 5 k.p.c. w zakresie wyłączenia z mocy ustawy sędziego, który wydał nakaz zapłaty]
     16. Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 23 listopada 2001 r., III CZP 54/01– Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego nr 2/2005, s. 117-127 [dot. stosowania do spadkobiercy – protokolanta testamentu ustnego – przepisów o świadkach testamentu]
    7. Raporty naukowe sporządzone dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
     1. Dziedziczenie roszczeń o naprawienie szkody niemajątkowej (perspektywa prawnoporównawcza), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2021 (s. 110)
     2. Wyzysk i instytucje do niego zbliżone w prawie francuskim, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020 (s. 34)
     3. Wyzysk i instytucje do niego zbliżone w prawie prywatnym Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019 (s. 58)
     4. Dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami górniczymi, Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018 (s. 110), współautor wraz z J. Jurasem (współpraca w tworzeniu opracowania)
     5. Umowy o korzystanie z rzeczy (perspektywa prawnoporównawcza), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016 (s. 91) [vide powyżej B.4.10]
     6. Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (perspektywa prawnoporównawcza), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016 (s. 59), współautor wraz z R. Trzaskowskim [vide powyżej B.5.5]
     7. Odpowiedzialność cywilnoprawna sędziego (perspektywa prawnoporównawcza), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016 (s. 69)
     8. Funkcjonowanie w praktyce testamentu sporządzanego w formie ustnej (art. 952 k.c.), Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2014 (s. 175)
    8. Zbiory orzecznictwa (wybór i opracowanie)
     1. Prawo pracy. Orzecznictwo. (s. 649), wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2011; wprowadzenie L. Florek, red. P. Grzebyk, współautor Zbioru, s. 59-87, 179-202, 333-372, 423-433, 457-477, 523-541, 575-608 [m.in. rozdziały: Podstawowe zasady prawa pracy; Konsultacja wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową; Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania, wyboru; Wynagrodzenie za pracę; Odpowiedzialność porządkowa pracowników; Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone; Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; Przepisy końcowe kodeksu pracy]
     2. Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów. (s. 966), wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2011; wprowadzenie i red. M. Zubik, red. M. Wiącek, współautor Zbioru, s. 95-98, 103-114, 126-128, 162-164, 217-222, 435-453, 844-853 [m.in. orzecznictwo do art. 14, art. 17, art. 19, art. 27, art. 38-40, art. 76, art. 77 ust. 1, art. 213-215 Konstytucji]
     3. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I (s. 645), wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2011, wprowadzenie K. Pietrzykowski. Redaktor wraz z J. Kondkiem i B. Lackorońskim oraz współautor Zbioru, s. 1-16, 27-29, 35-36 [m. in. rozdziały: Przepisy wstępne części ogólnej KC; Osoby fizyczne]
     4. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom II (s. 943), wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2011, wprowadzenie K. Pietrzykowski. Redaktor wraz z T. Karasiem, J. Kondkiem, B. Lackorońskim oraz współautor Zbioru, s. 6-9, 11-16, 23-27, 203-212, 243-254, 308-309, 313-318, 338-339, 361-368 [m. in. rozdziały: Zobowiązania – przepisy ogólne; Dodatkowe zastrzeżenia umowne oraz kara umowna; Odpowiedzialność władzy publicznej; Odpowiedzialność za osoby trzecie; Odpowiedzialność za produkt]
     5. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom III (s. 336), wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2011, wprowadzenie K. Pietrzykowski. Redaktor wraz z T. Karasiem, J. Kondkiem, B. Lackorońskim oraz współautor Zbioru, s. 1-20, 27-85, 123-141, 155-163, 166-170 [m. in. rozdziały: Przepisy ogólne prawa spadkowego; Dziedziczenie ustawowe, Testament – przepisy ogólne; Forma testamentu; Przyjęcie i odrzucenie spadku; Stwierdzenie nabycia spadku; Odpowiedzialność za długi spadkowe, Umowy dotyczące spadku, Dziedziczenie gospodarstw rolnych] 
     6. Prawo pracy. Orzecznictwo. (s. 591), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2009; wprowadzenie L. Florek, red. P. Grzebyk, współautor Zbioru, s. 55-69, 154-177, 285-324, 376-385, 409-429, 475-492, 523-554 [m.in. rozdziały: Podstawowe zasady prawa pracy; Konsultacja wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową; Stosunek pracy na podstawie powołania, mianowania, wyboru; Wynagrodzenie za pracę; Odpowiedzialność porządkowa pracowników; Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone; Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem; Przepisy końcowe kodeksu pracy]
     7. Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów. (s. 974), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2008; wprowadzenie i red. M. Zubik, red. M. Wiącek, współautor Zbioru, s. 94-96, 101-110, 121-124, 152-155, 211-214, 394-412, 782-793 [m.in. orzecznictwo do art. 14, art. 17, art. 19, art. 27, art. 38-40, art. 76, art. 77 ust. 1, art. 213-215 Konstytucji]
     8. Postępowanie cywilne. Orzecznictwo. (s. 818), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2008; wprowadzenie T. Ereciński, Redakcja wraz z J. Kondkiem pod kierunkiem K. Weitza oraz współautor Zbioru, s. 50-70, 221-238, 373-408, 428-448, 580-598 [m.in. rozdziały: Skład sądu i wyłączenie sędziego, Powództwo o ustalenie, Skarga kasacyjna, Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, Sprawy z zakresu prawa spadkowego]
     9. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I (s. 712); wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2007, wprowadzenie K. Pietrzykowski. Redaktor wraz z T. Karasiem, J. Kondkiem, B. Lackorońskim oraz współautor Zbioru, s. 1-14, 480-485, 498-499, 502-507 [m. in. rozdziały: Przepisy wstępne części ogólnej KC; Odpowiedzialność Skarbu Państwa; Przedawnienie roszczeń deliktowych]
     10. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom II (s. 544), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2007, wprowadzenie K. Pietrzykowski. Redaktor wraz z T. Karasiem, J. Kondkiem, B. Lackorońskim oraz współautor Zbioru, s. 219-225, 228-229, 241-284, 312-326, 340-343 [m. in. rozdziały: Przepisy ogólne prawa spadkowego; Testament – przepisy ogólne; Forma testamentu; Przyjęcie i odrzucenie spadku; Stwierdzenie nabycia spadku; Umowy dotyczące spadku]
  3. Redakcje opracowań zbiorowych
   1. Książki
    1. Ius et Ratio. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian, (s. 1080), Wolters Kluwer, Warszawa 2022; redaktor wraz z J. Wiercińskim, A. Gołaszewską oraz M. Olechowskim
    2. Prace z prawa cywilnego, (s. 534), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2010; wprowadzenie i redakcja E. Skowrońska-Bocian. Redaktor prowadzący książki
   2. Komentarze w wersji elektronicznej
    1. Kodeks cywilny. Komentarz [Komentarze do artykułów 1-1087 KC]; edycje 24-31 (luty 2020 – lipiec 2023), C.H. Beck, baza elektroniczna Legalis
    2. Prawo intertemporalne prywatne. Komentarz do przepisów wprowadzających Kodeks cywilny [Komentarz do artykułów I-LXV PWKC]; edycja 9 (styczeń 2021 r.), C.H. Beck, baza elektroniczna Legalis 
    3. Prawo o notariacie. Komentarz [Komentarze do artykułów 79-99, 108a-108b Prawa o notariacie]; edycja 4 (styczeń 2021 r.), C.H. Beck, baza elektroniczna Legalis
   3. Zbiory orzecznictwa 
    1. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I (s. 645), wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2011, wprowadzenie K. Pietrzykowski. Redaktor wraz z J. Kondkiem i B. Lackorońskim
    2. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom II (s. 943), wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2011, wprowadzenie K. Pietrzykowski. Redaktor wraz z T. Karasiem, J. Kondkiem, B. Lackorońskim
    3. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom III (s. 336), wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2011, wprowadzenie K. Pietrzykowski. Redaktor wraz z T. Karasiem, J. Kondkiem, B. Lackorońskim
    4. Postępowanie cywilne. Orzecznictwo. (s. 818), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2008; wprowadzenie T. Ereciński, Redakcja wraz z J. Kondkiem pod kierunkiem K. Weitza 
    5. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I (s. 712); wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2007, wprowadzenie K. Pietrzykowski. Redaktor wraz z T. Karasiem, J. Kondkiem, B. Lackorońskim
    6. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom II (s. 544), wyd. 1, C.H. Beck, Warszawa 2007, wprowadzenie K. Pietrzykowski. Redaktor wraz z T. Karasiem, J. Kondkiem, B. Lackorońskim 
  4. Inne publikacje (dydaktyczne, publicystyczne etc.)
   1. Kazusy i zbiory kazusów
    1. Kazusy z postępowania cywilnego z rozwiązaniami. (s. 134), wyd. 1, Liber, Warszawa 2008, współautor wraz z P. Grzebykiem i P. Sobolewskim, s. 13-24, 45-55, 85-97, 121-131 [kazusy I, II, VIII, IX, XVI, XVII, XXII, XXIII]
    2. Kazusy z prawa cywilnego – część ogólna (cz. I) – Edukacja Prawnicza nr 2/2008, s. 31-36
    3. Kazusy z prawa cywilnego – prawo rzeczowe (cz. II) – Edukacja Prawnicza nr 3/2008, s. 30-35
    4. Kazusy z prawa cywilnego – prawo spadkowe (cz. III) – Edukacja Prawnicza nr 4/2008, s. 20-24
    5. Kazusy z prawa cywilnego – prawo rodzinne i opiekuńcze (cz. IV) – Edukacja Prawnicza nr 5/2008, s. 25-30
    6. Kazusy z prawa cywilnego – zobowiązania – Edukacja Prawnicza, Dodatek specjalny do nr 6-9/2008, s. I-XXII
   2. Bibliografie
    1. Nowe publikacje dotyczące konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej – Przegląd Legislacyjny nr 3/2007, s. 149-153
    2. Nowe publikacje dotyczące konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej – Przegląd Legislacyjny nr 4/2007, s. 113-118 
    3. Nowe publikacje dotyczące konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej – Przegląd Legislacyjny nr 1/2008, s. 215-222
    4. Nowe publikacje dotyczące konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej – Przegląd Legislacyjny nr 2/2008, s. 203-209
    5. Nowe publikacje dotyczące konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej – Przegląd Legislacyjny nr 3/2008, s. 215-222
    6. Nowe publikacje dotyczące konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej – Przegląd Legislacyjny nr 4/2008, s. 77-81
    7. Publikacje dotyczące konstytucji, prawodawstwa i techniki legislacyjnej (wybór) – Przegląd Legislacyjny nr 1-2/2009, s. 361-37
   3. Inne
    1. Zobowiązania, [w:] Wprowadzenie do prawa polskiego. Skrypt dla słuchaczy szkół prawa polskiego, red. J. Turłukowski, M. P. Sadłowski, J. Chowaniec, P. Kalinowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2021, s. 143-191
    2. Profesor Marek Safjan jako dydaktyk, [w:] Profesor Marek Safjan znany i nieznany. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin, red. K. Szczepanowska-Kozłowska, C. H. Beck, Warszawa 2020, s. 55-58
    3. Dziurawe przepisy o dziedziczeniu ustawowym, [o znowelizowanych przepisach kodeksu cywilnego o dziedziczeniu ustawowym] „Rzeczpospolita” z 18 czerwca 2009 r. dodatek prawny, s. C 6 [wraz z P. Księżakiem]
    4. Aborcja: o jaką procedurę chodziło Strasburgowi w sprawie Alicji Tysiąc [o konstytucyjności i propozycjach nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny]. „Rzeczpospolita” z 14 stycznia 2008 r. dodatek prawny, s. C 7
    5.  Następstwa orzeczeń TK w orzecznictwie sądów, piśmiennictwie prawniczym i działalności prawodawczej, red. B. Banaszkiewicz – Zespół Orzecznictwa i Studiów Biura Trybunału Konstytucyjnego nr 1/2005 [współpraca przy tworzeniu Zbioru]
    6. „Jaka Konstytucja? Jaka Rzeczpospolita?” – Edukacja Prawnicza nr 4/2005, s. 14 [sprawozdanie z konferencji naukowej] 
    7. „Sprawozdanie z konferencji naukowej „Jaka Konstytucja? Jaka Rzeczpospolita?” – Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego nr 3/2005, s. 138-141 [wraz z J. Walulikiem]

   

  List of publications

  1. Publications in English
   1. Books in English:
    1. Shaping the Status of Heirs by Contractual Components under the Polish and German Inheritance Law. Comparative Challenges and the Perspective of Approximation of Legal Systems (p. 250), Editors: B. Kucia, E. Macierzyńska-Franaszczyk, E. Rott-Pietrzyk, F. Zoll, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage. Universitätsverlag Osnabrück, Göttingen 2023. Co-Author: pp. 183-215 (total pp. 32):
     1. The right to demand the return of the object of the donation after the donor’s death, on account of the donor’s hardship (s. 183-194)
     2. Succession of economic aspects of image rights after the death of the rights holder (s. 195-205)
     3. Succession of claims for compensation for property damage resulting from the death of a business owner(s. 207-215)
    2. Medical law (p. 572), Editor: L. Bosek, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2019. Co-Author: pp. 75-118, 209-229 (with L. Bosek), 337-366 (total pp. 95).
     1. An Act-in-Law as a Fundamental Source of Medical Law Relations (pp. 75-118)
     2. Status of the Patient (The end of life) (pp. 209-229, with L. Bosek)
     3. Patient’s Duties (pp. 337-366)
    3. Medical law. Cases and commentaries (p. 497), Editor: M. Safjan, Wolters Kluwer Poland, Warszawa 2012. Co-Author: pp. 63-69, 112-116, 231-255, 296-303, 311-317, 326-346, 365-375, 381-388, 396-405, 465-469 (total pp. 107).
     1. Judgment of the Constitutional Tribunal of 1 September 2006, SK 14/05 (pp. 62-68)
     2. Judgment of the European Court of Human Rigths of 6 October 2005, appl. No. 1513/03, Draon v. France (pp. 110-114)
     3. Judgment of the Supreme Court (Criminal Chamber) of 28 November 2007, V KK 81/07 (pp. 225-228)
     4. Judgment of the Supreme Court of 20 August 1968, II CR 310/68 (pp. 231-234)
     5. Judgment of the Supreme Court of 17 December 2004, II CK 300/04 (pp. 235-238)
     6. Judgment of the Supreme Court of 11 May 2005, III CK 652/04 (pp. 239-243)
     7. Judgment of the Supreme Court of 13 May 2005, I CK 662/04 (pp. 244-249 with B. Janiszewska)
     8. Judgment of the House of Lords (United Kingdom) of 14 October 2004, Chester v. Afshar, 1 A.C. 345 (pp. 290-297)
     9. Judgment of the Supreme Court of 13 October 2005, IV CK 161/05 (pp. 307-313)
     10. Judgment of the Federal Constitutional Court of Germany (First Senate) of 12 November 1997, 1 BvR 479/92 and 1 BvR 307/94 (pp. 322-328)
     11. Judgment of the House of Lords (United Kingdom) of 29 September 1999, Macfarlane and Another v. Tayside Health Board, [2000] 2 A.C. 59 (pp. 329-337)
     12. Judgment of the full panel of the Civil Chamber of the Cour de Cassation (France) of 17 November 2000, No. 99–13701, Perruche (pp. 338-342)
     13. Judgment of the full panel of the Civil Chamber of the Cour de Cassation (France) of 31 May 1991, No. 90–20105 (pp. 361-364)
     14. Judgment of the Federal Constitutional Court of Germany (Second Senate) of 28 May 1993, 2 BvF 2/90, 4/92 and 5/92 (pp. 365-371 with L. Bosek)
     15. Resolution of the Supreme Court (Criminal Chamber) of 26 October 2006, I KZP 18/06 (pp. 377-384)
     16. Decision of the Supreme Court (Criminal Chamber) of 14 June 1956, IV KO 17/55 (pp. 392-396)
     17. Resolution of the Supreme Court (Criminal Chamber) of 19 January 1961, VI KO 43/60 (pp. 397-401)
     18. Judgment of the Conseil d’État (France) of 2 July 1993, No. 124960 (pp. 463-466)
   2. Chapters in English in Books:
    1. Motherhood under domestic constitutional principles (at the example of the 1997 Polish Constitution), [in:] Fundamental legal problems of surrogate motherhood. Global perspective, Editor: P. Mostowik, Institute of Justice, Warszawa 2019, pp. 487-507.
    2. Evictions in Poland, [in:] Loss of Homes and Evictions across Europe. A Comparative Legal and Policy Examination, Editors: P. Kenna, S. Nasarre-Aznar, P. Sparkes, C. U. Schmid, Edward Elgar Publishing, Cheltenham-Northampton 2018, pp. 239-269.
    3. Roman principle Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest and the reasons of its modern rejection, [in:] Mater Familias. Scritti romanistici per Maria Zabłocka, Editors: Z. Benincasa, J. Urbanik, The Journal of Juristic Papyrology, Supplement XXIX, Warszawa 2016, pp. 63-83.
   3. Articles in English in Journals:
    1. Concept of Due Care in Medical Law in a Comparative Perspective – European Journal of Health Law nr 1/2024, pp. 1-26
    2. Tort liability for a failure to render assistance in a comparative perspective – Maastricht Journal of European and Comparative Law, No. 6/2022, pp. 648–666
    3. The Concept of Wrongfulness in the Tort Law – An Analysis of the Polish Jurisprudence – Osteuropa Recht No. 2/2022, pp. 214–234
    4. The Determination of Death under Polish Law in Comparative, Historical and Medical Perspective – European Journal of Health Law, No. 1/2021, pp. 48-67.
    5. The treatment contract as an innominate service contract to which the respective provisions on mandate apply – “Studia Prawa Prywatnego” [Studies in Private Law] No. 2/2019, pp. 47-61.
    6. Freedom of contract in the medical legal relationship – “Studia Prawa Prywatnego” [Studies in Private Law] No. 1/2019, pp. 71-82.
    7. Transfer Of Property In Polish Law: Causality And Abstraction – “Studia Iuridica” No. LVI – Miscellanea (2013), pp. 63-72.
  2. Publications in Polish
   1. Monographs/Other Books:
    1. Instytucja wyzysku w prawie cywilnym. Perspektywa krajowa i prawnoporównawcza [Unfair Advantage upon Civil Law. Polish and Comparative Perspectives] (pp. 352), Institute of Justice, Warszawa 2022, s. 352 [Co-Author of the monography with J. Andrzejewski, A. Grebieniow and J. Kondek]
    2. Umowy o korzystanie z rzeczy – najem, dzierżawa, leasing [Contracts for the use of things – lease, land tenure, leasing] (pp. 303), Institute of Justice, Warszawa 2016 [Co-Author of the monography with M. Grochowski and J. Sadomski].
    3. Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona [Legal construction and the protection of inheritance] (p. 556), Lexis Nexis Publishing Company, Warszawa 2013 [Author of the monography].
    4. Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami [Medical law. Cases and commentaries] (p. 497), Wolters Kluwer Poland, Warszawa 2011; Editor: M. Safjan. Co-Author: pp. 59-65, 106-111, 223-247, 286-294, 302-308, 317-339, 362-373, 379-386, 394-404, 467-470 (total pp. 111) [Co-Author of the monography].
   2. Commentaries:
    1. Published in paper
     1. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz [The Act on Prevention and Control of Infections and Infectious Diseases in People. Commentary]; (pp. 1016), Editor: L. Bosek. C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2020. Co-Author: pp. 310-360 (total pp. 51) 
     2. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz [The Act on Patient’s Rights and Patient’s Rights Ombudsman. Commentary] (pp. 873), Editor: L. Bosek. C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2020. Co-Author: pp. 68-81, 152-191 (total pp. 54)
     3. Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IVA. Kodeks cywilny. Komentarz. Spadki [Commentaries of Private Law. Volume IVA. Civil Code. Commentary. Successions] (pp. 1546), 2nd edition, Editor: K. Osajda, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2019. Co-Author: pp. 5-336, 974-1214, 1361-1532 (total pp. 741).
     4. Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IVB. Prawo i postępowanie spadkowe. Komentarz. Kodeks postępowania cywilnego (art. 627-691 KPC), Rozporządzenie spadkowe Nr 650/2012 (art. 1, 20-38, 62-63, 69, 75, 83-84), Konwencja haska z 5.10.1961 r. (art. 1-12), Prawo prywatne międzynarodowe (art. 64-66a PrPrywM), Prawo o notariacie (art. 95a-95y PrNot), Prawo bankowe (art. 56, 56a, 59a, 59b, 92ba-92bd, 111c PrBank) [Commentaries of Private Law. Volume IVB. Law of Successions and Procedural Aspects of Succession: Code of Civil Procedure; Regulation (EU) No 650/2012; The Hague Convention of 5 October 1961; Private International Law; Notary Law; Banking Law] (pp. 1197), 1st edition, Editor: K. Osajda, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2018. Co-Author: pp. 913-1085, 1103-1186 (total pp. 255).
     5. Komentarze Prawa Prywatnego. Tom I. Kodeks cywilny. Komentarz. Część ogólna. Przepisy wprowadzające KC. Prawo o notariacie (art. 79-95 i 96-99) [Commentaries of Private Law. Volume I. Civil Code. Commentary. General Part of the Civil Law; Introductory Provisions; Notary Law] (pp. 1228), 2nd edition, Editor: K. Osajda, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2017. Co-Author: pp. 1102-1140 (total pp. 38).
     6. Komentarze Prawa Prywatnego. Tom IIIA. Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania. Część ogólna [Commentaries of Private Law. Volume IIIA. Civil Code. Commentary. Obligations. General Part] (pp. 1320), 2nd edition, Editor: K. Osajda, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2017. Co-Author: pp. 5-34, 62-113, 202-213, 605-698, 748-808, 930-952, 985-1043, 1065-1143 (total pp. 401).
     7. Konstytucja RP. Tom I. Komentarz – art. 1-86 [Polish Constitution. Commentary. Volume I (Art. 1-86)]; (pp. 1920), Editors: M. Safjan and L. Bosek, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2016. Co-Author: pp. 464-495, 818-867, 1182-1211, 1584-1597, 1628-1670 (total pp. 164).
     8. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz [Family and Guardianship Code. Commentary] (pp. 1096), Editor: J. Wierciński, Lexis Nexis Poland Publishing Company, Warszawa 2014. Co-Author: pp. 13-249, 263-306 (total pp. 279).
     9. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Przepisy wprowadzające (art. I-LXV PWKC). Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe (art. 1-352 KC) [Civil Code. Commentary. Volume I. Introductory Provisions (Art. I-LXV). General Part of the Civil Law. Ownership and other property rights (Art. 1-352)] (pp. 1484), Editor: K. Osajda, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2013. Co-Author: pp. 218-250.
     10. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom II. Zobowiązania (art. 353-92116 KC) [Civil Code. Commentary. Volume II. Obligations] (pp. 1920), Editor K. Osajda, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2013. Co-Author: pp. 5-31, 52-94, 160-168, 492-569, 605-652, 743-762, 776-824, 840-897 (total pp. 324).
     11. Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III. Spadki (art. 922-1087 KC) [Civil Code. Commentary. Volume III. Successions (art. 922-1087)] (pp. 1237), Editor: K. Osajda, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2013. Co-Author: pp. 5-87, 101-249, 789-987; 1103-1228 (total pp. 553).
    2. Published on-line:
     1. Kodeks cywilny. Komentarz [Civil Code. Commentary]; Commentary to Articles: 353, 354-357, 3651, 423-430, 438-441, 455-457, 471-474, 481-485, 922-940, 1012, 1014-10291, 1047-1060, 1062-1063, 1066-1067, 1070-10701, 1079, 1081-1082, 1086-1087; editions 9-29 (2014-2021), Legalis – Electronic Database of C. H. Beck Publishing Company; Editor: K. Osajda. Co-Author: - editions from 9 (October 2014) to 31 (July 2021) – currently circa pp. 2340 [normalised typescript]
     2. Kodeks cywilny. Komentarz [Civil Code. Commentary]; Commentary to Articles: 353, 354-357, 3651, 423-430, 438-441, 455-457, 471-474, 481-485, 922-923, 927-940, 1012, 1014-10291, 1047-1060, 1062-1063, 1066-1067, 1070-10701, 1079, 1081-1082, 1086-1087; editions 1-8 (2011-2014), Legalis – Electronic Database of C. H. Beck Publishing Company; Editor: K. Osajda. Co-Author: - editions from 1 (June 2011) to 8 (May 2014) – circa pp. 1730 [normalised typescript]
     3. Prawo intertemporalne prywatne. Komentarz do przepisów wprowadzających Kodeks cywilny [Private Intertemporal Law. Commentary to Civil Code Introductory Provisions]; Commentary to Articles: LI-LIV; editions 1-9 (2012-2021); Legalis – Electronically Database of C. H. Beck Publishing Company; Editor: K. Osajda. Co-Author: - editions from 1 (September 2012) to 9 (January 2021) – currently circa pp. 75 [normalised typescript]
     4. Prawo o notariacie [Notary Law]; Commentary to Articles: 95a-95p; editions 2-4 (2019-2021), Legalis – Electronic Database of C. H. Beck Publishing Company; Editor: K. Osajda. Co-Author: editions from 2 (January 2019) to 4 (January 2021) – currently circa pp. 348 [normalised typescript] 
     5. Prawo bankowe [Banking Law]; Commentary to Articles: 56, 56a, 59a, 59b, 92ba-92bd, 111c; Legalis – Electronic Database of C. H. Beck Publishing Company; Editors: K. Osajda, J. Dybiński. Co-Author: edition 1 (January 2023) – circa pp. 220 [normalised typescript]
    3. Chapters in Systems of Polish Law: 
     1. Czynność prawna jako podstawowe źródło stosunku prawa medycznego [An Act-in-Law as a Fundamental Source of Medical Law Relation], [in:] System prawa medycznego. Tom 1. Instytucje prawa medycznego [System of Polish Medical Law. Volume 1. Institutions of Medical Law] (pp. 1088), Editors: M. Safjan and L. Bosek, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2018, pp. 431-494.
     2. Koniec życia [The end of life], [in:] System prawa medycznego. Tom 1. Instytucje prawa medycznego [System of Polish Medical Law. Volume 1. Institutions of Medical Law] (pp. 1088), Editors: M. Safjan and L. Bosek, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2018, pp. 574-602 [with L. Bosek].
     3. Obowiązki pacjenta [Duties of a Patient], [in:] System prawa medycznego. Tom 1. Instytucje prawa medycznego [System of Polish Medical Law. Volume 1. Institutions of Medical Law] (pp. 1088), Editors: M. Safjan and L. Bosek, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2018, pp. 899-940. 
     4. Odpowiedzialność za długi spadkowe [Responsibility for inheritance debts], in: System prawa prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe [System of Polish Private Law. Volume 10. Law of Successions] (pp. 1166), 3rd edition; Editor: B. Kordasiewicz, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2015; Co-Author: pp. 651-793 [with E. Skowrońska-Bocian]. 
     5. Odpowiedzialność za długi spadkowe [Responsibility for inheritance debts], in: System prawa prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe [System of Polish Private Law. Volume 10. Law of Successions] (pp. 1063), 2nd edition; Editor: B. Kordasiewicz, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2013; Co-Author: pp. 599-715 [with E. Skowrońska-Bocian].
    4. Chapters and Articles in Books:
     1. Ustrojowe zasady prawa rodzicielskiego [The constitutional principles of parental law], [in:] Międzynarodowe prawo rodzinne. Filiacja. Piecza nad dzieckiem. Alimentacja [International family law. Filiation. Child custody. Alimony], Editors: P. Mostowik, Wolters Kluwer, Warszawa 2023, pp. 82-117 [with z M. Stębelski]
     2. Dobra prawnie chronione w prawie deliktów [Legally protected goods in tort law], [in:] Ius et Ratio. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian [Ius et Ratio. Studies to Honour Professor Elżbieta Skowrońska-Bocian], Editors: W. Borysiak, J. Wierciński, A. Gołaszewska, M. Olechowski, Wolters Kluwer, Warszawa 2022, pp. 285-312
     3. Bezprawność jako sprzeczność z zasadami współżycia społecznego w orzecznictwie sądów powszechnych [Wrongfulness as contradiction to the principles of social coexistence (rules of morality) in the jurisprudence of Polish common courts], [in:] Ius Redigere in Artem. Księga XXX‑lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości [The XXXth Anniversary Book of the Institute of Justice], Editors: M. Romanowski, P. Sobczyk, M. Wielec, Institute of Justice Publishing House, Warszawa 2022, pp. 31-73
     4. Naruszenie zasad solidarności społecznej jako podstawa odpowiedzialności deliktowej za czyn własny na zasadzie winy  [The infringement of the principles of social solidarity as a basis of tortious liability for own acts], [in:] Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie [Solidarity and the common good as values in law], Editor: D. Bach-Golecka, Wolters Kluwer, Warszawa 2021, pp. 365-400
     5. Podstawy cywilnoprawne roszczeń odszkodowawczych osób wykorzystanych seksualnie w okresie małoletniości [Grounds for civil law compensation claims by persons sexually abused when they were minors], [in:] Wykorzystywanie seksualne osób małoletnich. Ujęcie interdyscyplinarne. Część I [Sexual abuse of minors. An interdisciplinary approach. Part I], Editors: M. Cholewa, P. Studnicki, „scriptum” Publishing Company, Kraków 2021, pp. 177-210
     6. O bezprawności cywilnej w jej stosunku do bezprawności karnej [On civil wrongfulness in its relation to criminal wrongfulness], [in:] Granice prawa. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki [The Borderlines of Law. Studies to Honour Professor Andrzej Siemaszko], Editors: P. Ostaszewski, K. Buczkowski, Institute of Justice Publishing House, Warszawa 2020, pp. s. 665-685
     7. Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia a dyspozycja testatora przedmiotami wyczerpującymi prawie cały spadek (art. 961 KC) [Notarial attestation of succession and the testator's disposal with items exhausting almost the entire estate (Art. 961 CC)], [in:] Notarialne poświadczenie dziedziczenia [Notarial attestation of succession], Editor: A. Marciniak, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2019, pp. 55-71.
     8. O konstrukcji prawnej roszczenia o zapobieżenie szkodzie [The structure of a claim for prevention in the law of torts], [in:] Opus Auctorem Laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dabrowskiej [Opus Auctorem Laudat. Studies to Honour Professor Monika Czajkowska-Dabrowska], Editors: K. Szczepanowska-Kozłowska, I. Matusiak, Ł. Żelechowski, Wolters Kluwer Poland, Warszawa 2019, pp. 786-821. 
     9. O konstytucyjnym pojęciu macierzyństwa [The constitutional concept of motherhood], [in:] Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood. Perspektywa krajowa, [Fundamental legal problems of surrogate motherhood. Domestic perspective], Editor P. Mostowik, Institute of Justice, Warszawa 2019, pp. 325-345. 
     10. Testament ustny de lege ferenda w świetle badań empirycznych i prawnoporównawczych [The future of the oral will in the light of the empirical and comparative studies] [in:] Testament w prawie polskim – wybrane problemy [Wills in Polish law – selected problems], Editors: E. Kabza, K. Krupa–Lipińska, The Nicolaus Copernicus University Press, Toruń 2018, pp. 21-44.
     11. Miarkowanie kary umownej [The mitigation of liquidated damages], [in:] Prawo i Państwo. Księga jubileuszowa 200-lecia Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej [Law and State. The Jubilee Book of the 200th anniversary of the General Council of the Republic of Poland], Editor: L. Bosek, Sejm Publishing House, Warszawa 2017, pp. 447-485.
     12. Umowy o korzystanie z rzeczy (perspektywa prawnoporównawcza) [Contracts for the use of things (comparative perspective)], [in:] Umowy o korzystanie z rzeczy – najem, dzierżawa, leasing, [Contracts for the use of things – lease, land tenure, leasing], Co-Authors of monography: W. Borysiak, M. Grochowski and J. Sadomski, Institute of Justice, Warszawa 2016, pp. 19-88. 
     13. Roszczenia odszkodowawcze związane z urodzeniem się dziecka (propozycje regulacji de lege ferenda na tle prawnoporównawczym) [Claims related to the birth of a child (regulatory proposals in the comparative context)] [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne [Contemporary bioethical challenges], Editors: L. Bosek and M. Królikowski, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2010, pp. 301-321.
    5. Articles in Journals:
     1. O pozornym dziedziczeniu wierzytelności o naprawienie szkody majątkowej wynikającej ze śmierci przedsiębiorcy [About ostensible inheritance of debts to repair the property damage resulting from the death of an enterpreneur] – "Rejent" No. 4/2024, pp. 27-43
     2. O prawie do żądania zwrotu przedmiotu darowizny z uwagi na niedostatek darczyńcy po jego śmierci [Some remarks about the right to demand the return of the object of the donation on account of the donor’s hardship after his death] – "Transformacje Prawa Prywatnego" No. 4/2023, pp. 5-33
     3. Zasada neminem laedere a ochrona dóbr osobistych osoby fizycznej [The ‘Neminem Laedere’ Principle and the Protection of an Individual’s Personality Rights] – "Forum Prawnicze" No. 4/2023, pp. 13-45
     4. Reguły staranności a odpowiedzialność deliktowa – polemika [Rules of due diligence and tortious liability – polemic] – "Palestra" No. 3/2023, pp. 77-101
     5. Testament na statku morskim lub powietrznym de lege lata i de lege ferenda w prawie polskim na tle porównawczym [Last wills made on board a ship or an aircraft de lege lata and de lege ferenda in Polish law in comparative perspective] – “Prawo w działaniu” [Law in Action] No. 54/2023, pp. 82-106
     6. Osoby zainteresowane jako uczestnicy notarialnego poświadczenia dziedziczenia (część II – osoby nieposiadające statusu osoby zainteresowanej) [Interested parties as participants in the notarized succession certification process (part II – entities which are not interested parties)] – “Rejent” No. 5/2021, pp. 11-37.
     7. Osoby zainteresowane jako uczestnicy notarialnego poświadczenia dziedziczenia (część I – zagadnienia ogólne, podmioty mogące być określane jako osoby zainteresowane) [Interested parties as participants in the notarized succession certification process (part I – general issues, entities which are interested parties)] – „Rejent” No. 4/2021, pp. 20-50.
     8. Odpowiedzialność deliktowa za nieudzielenie pomocy [Tort liability for failure to render assistance] – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” [Quarterly of Private Law] No. 1/2021, pp. 25-58.
     9. Kilka uwag o pojęciu należytej staranności w stosunkach regulowanych przez prawo medyczne [Remarks on the concept of due care in medical law] – “Studia Prawa Prywatnego” [Studies in Private Law] No. 3-4/2020, pp. 35-57.
     10. Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego w perspektywie prawnoporównawczej [Pursuing claims for redressing damage in the form of renting a replacement vehicle within a comparative legal analysis] – “Prawo w działaniu” [Law in Action] No. 31/2017, pp. 43-73 [with R. Trzaskowski]. 
     11. Testamenty szczególne w formie ustnej w perspektywie porównawczej [Oral wills within a comparative analysis] – “Prawo w działaniu” [Law in Action] No. 27/2016, pp. 108-122.
     12. O zapisie windykacyjnym udziału w przedmiocie należącym do majątku wspólnego małżonków [Legacy per vindicationem on the share in the joint property of spouses] – “Przegląd Sądowy” [Juridical Review] No. 7-8/2013, pp. 30-50 [with P. Księżak]
     13. Forma złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem [Form of the declaration of accepting or rejecting an inheritance before the notary] – “Rejent” No. 7-8/2011, pp. 67-85 [with P. Księżak]
     14. Revision: Rudolf Welser, Die Reform des österreichischen Erbrechts: Gutachten, Bd II/1, Verhandlungen des Siebzehnten Österreichischen Juristentages, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien 2009, X + 202 s. – “Kwartalnik Prawa Prywatnego“ [Private Law Quarterly] No. 2/2011, pp. 565-598.
     15. Dziedziczenie ustawowe w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego [Intestate succession in light of the latest amendment to the Civil Code] – “Przegląd Sądowy” [Juridical Review] No. 2/2011, pp. 39-68.
     16. Ochrona własności a nadużycie prawa [Protection of the ownership and abuse of law] – “Studia Iuridica” No.  LII – Ochrona własności. Dedykowany pamięci Profesora Tomasza Dybowskiego [Protection of ownership. Issue dedicated to the memory of Professor T. Dybowski] (2010), pp. 17-39.
     17. Działanie Państwa jako siła wyższa prowadząca do wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów przedawnienia i zasiedzenia [The actions of the State as force majeure leading to the cessation or suspension of the start of the periods of limitation and prescription] – “Przegląd Sądowy” [Juridical Review] No. 5/2010, pp. 83-107.
     18. Ochrona członków rodziny spadkodawcy na tle historycznoprawnym oraz prawnoporównawczym [Protection of the  family members of the deceased within a historical and comparative analysis] – “Zeszyty Prawnicze UKSW” [Working Papers of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw] No. 8.2 (2008), pp. 149-189.
     19. Brak objaśnionej zgody pacjenta, a odpowiedzialność lekarza za brak ostrożności i przypadek [Lack of the patient’s informed consent, and the medical doctor’s responsibility for a lack of caution and coincidence] – “Studia Iuridica” No.  XLIX – Zgoda jako wyraz autonomii woli [Consent as an expression of human autonomy] (2008), pp. 43-58.
     20. Przyczynienie się wierzyciela do powstania szkody a kara umowna [A creditor contributing to the occurrence of a loss and liquidated damages] – “Przegląd Prawa Handlowego” [Commercial Law Review] No. 8/2008, pp. 31-37.
     21. O prawie spadkobierców ustawowych do zachowku - polemicznie [On the right to the compulsory portion – polemically] – “Państwo i Prawo” [State and Law] No. 5/2008, pp. 111-117.
     22. Sporządzenie testamentu ustnego przez osobę pozostającą w zamiarze samobójczym [Oral will and suicidal intent in Polish law] - “Monitor Prawniczy” [Legal Monitor] No. 18/2007, pp. 1027-1032.
     23. Zastrzeżenie kary umownej a kompensacja niemajątkowych uszczerbków wierzyciela [The reservation of liquidated damages vs. compensation of a creditor’s non-financial damage] – “Palestra” No. 5-6/2007, pp. 17-27.
     24. Skutki niewłaściwego oznaczenia Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym [Effects of an incorrect designation of the State Treasury in civil proceedings] – “Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” [Review of Economic Legislation] No. 3/2007, pp. 10-14.
     25. Funkcje kary umownej w świetle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 6 listopada 2003 r. (III CZP 61/03) [The function of liquidated damages in light of the resolution adopted by the Supreme Court in the panel of seven judges dated 6 November 2003 (III CZP 61/03)] – “Palestra” No. 7-8/2006, pp. 46-56.
     26. Konstrukcja czynności prawnych mortis causa w polskim prawie cywilnym [Construction of Mortis Causa Legal Actions in Polish Civil Law] – “Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” [Warsaw University Law Review] No. 2/2006 (special issue), pp. 7-37.
     27. O odpowiedzialności małoletniego za szkodę na zasadzie winy – art. 426 k.c. (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2001 r., IV CKN 1469/00) [On the responsibility of a child for damage on the rule of guilt (Art. 426 of Polish Civil Code) – Commentary to the judgment of the of the Supreme Court of 11 January 2001, IV CKN 1469/00)] – “Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” [Warsaw University Law Review] No. 3/2005, pp. 127-137.
     28. Dyspozycja wkładem oszczędnościowym na wypadek śmierci – konstrukcja teoretycznoprawna [Disposal of saving accounts in the case of death] – “Biuletyn Prawa Bankowego” [Bank Law Bulletin] No. 1/2005, pp. 31-47.
    6. Commentaries to judgements:
     1. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Labour Law, Social Security and Public Affairs Chamber of 7 March 2017, III UK 88/16 [Hereditability of the Right to One-Off Compensation for an Accident at Work] – “Orzecznictwo Sądów Polskich” [Jurisdiction of Polish Courts] No. 6/2021, item 43, pp. 3-20.
     2. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 18 November 2015, III CSK 16/15 [Civil Liability for Failure to Appoint an Heir in an Invalid Will] – “Orzecznictwo Sądów Polskich” [Jurisdiction of Polish Courts] No. 5/2021, item 34, pp. 18–31.
     3. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 26 April 2007, II CSK 2/07 – “Orzecznictwo Sądów Polskich” [Jurisdiction of Polish Courts] No. 2/2011, item 16, pp. 96-102.
     4. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 5 December 2007, I CSK 300/07 – “Państwo i Prawo” [State and Law] No. 2/2011, pp. 131-136.
     5. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 29 March 2007, I CSK 3/07 – “Orzecznictwo Sądów Polskich” [Jurisdiction of Polish Courts] No. 12/2009, item 136, pp. 951-956.
     6. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 22 April 2005, III CK 594/04 – “Glosa”  No. 3/2009, pp. 36-47.
     7. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 30 June 2005 r., IV CK 799/04 – “Palestra” No. 5-6/2009, pp. 285-295. 
     8. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 12 January 2006, II CK 342/05 – “Przegląd Sądowy” [Juridical Review] No. 3/2009, pp. 123-130.
     9. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 16 Juli 2004, I CK 44/04 – “Orzecznictwo Sądów Polskich” [Jurisdiction of Polish Courts] No. 5/2008, item 54, pp. 372-377.
     10. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 17 December 2004, II CK 300/04 – “Palestra” No. 1-2/2008, pp. 292-301.
     11. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 2 December 2003, III CSK 430/03 – “Przegląd Sądowy” [Juridical Review] No. 1/2008, pp. 174-184.
     12. Commentary on Resolution of the Supreme Court – Civil Chamber (7 judges) of 6 November 2003, III CZP 61/03 – “Monitor Prawniczy” [Legal Monitor] No. 6/2007, pp. 325-328. 
     13. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Civil Chamber of 13 October 2005, IV CK 161/05 – “Państwo i Prawo” [State and Law] No. 7/2006, pp. 116-120.
     14. Commentary on Judgment of the Supreme Court – Labour Law, Social Security and Public Affairs Chamber of 10 October 2003, I PK 528/02 – “Przegląd Sądowy” [Juridical Review] No. 6/2006, pp. 144-157.
     15. Commentary on Judgment of the Constitutional Tribunal of 20 July 2004, SK 19/02 – “Przegląd Sądowy” [Juridical Review] No. 3/2006, pp. 104-112.
     16. Commentary on Resolution of the Supreme Court – Civil Chamber (7 judges) of 23 November 2001, III CZP 54/01 – “Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego” [Warsaw University Law Review] No. 2/2005, pp. 117-127.
    7. Research reports prepared for the Institute of Justice 
     1. Dziedziczenie roszczeń o naprawienie szkody niemajątkowej (perspektywa prawnoporównawcza) [The hereditability of claims for the compensation of non-pecuniary damages (comparative perspective)], Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020 (pp. 110)
     2. Wyzysk i instytucje do niego zbliżone w prawie francuskim [Undue influence and similar institutions in French law], Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020 (pp. 34)
     3. Wyzysk i instytucje do niego zbliżone w prawie prywatnym Niemiec, Austrii oraz Szwajcarii [Undue influence and similar institutions in German, Austrian and Swiss private law], Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2019 (pp. 58)
     4. Dochodzenie roszczeń związanych ze szkodami górniczymi [Enforcement of mining damages], Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2018 (pp. 123) [with J. Juras]
     5. Umowy o korzystanie z rzeczy (perspektywa prawnoporównawcza) [Contracts for the use of things (comparative perspective)], Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016 (pp. 91)
     6. Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (perspektywa prawnoporównawcza) w perspektywie prawnoporównawczej [Pursuing claims for redressing damage in the form of renting a replacement vehicle under third party motor vehicle liability insurance (comparative perspective)], Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016 (pp. 59) [with R. Trzaskowski]
     7. Odpowiedzialność cywilnoprawna sędziego (perspektywa prawnoporównawcza) [The civil liability of a judge (comparative perspective)], Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2016 (pp. 69)
     8. Funkcjonowanie w praktyce testamentu sporządzanego w formie ustnej (art. 952 k.c.) [The empirical analysis of the oral will (Article 952 of the Polish Civil Code)], Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2014 (pp. 175)
    8. Casebooks:
     1. Prawo pracy. Orzecznictwo [Labour Law. Case law] (pp. 649), 2nd edition, Introduction: L. Florek, Editor: P. Grzebyk, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2011. Co-Author: pp. 59-87, 179-202, 333-372, 423-433, 457-477, 523-541, 575-608.
     2. Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów [Polish Constitution in the jurisdiction of the Constitutional Tribunal and selected courts] (pp. 966 p.), 2nd edition, Editors: M. Zubik, M. Wiącek, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2011. Co-Author: pp. 95-98, 103-114, 126-128, 162-164, 217-222, 435-453, 844-853. 
     3. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I [Civil law. Case Law. Volume I] (pp. 645); 2nd edition, Introduction: K. Pietrzykowski, Editors: W. Borysiak, J. Kondek and B. Lackoroński, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2011. Co-Author: pp. 1-16, 27-29, 35-36 [Co-Editor and Co-Author]. 
     4. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom II [Civil law. Case Law. Volume II] (pp. 943); 2nd edition, Introduction: K. Pietrzykowski, Editors: W. Borysiak, T. Karaś, J. Kondek and B. Lackoroński, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2011. Co-Author: pp. 6-9, 11-16, 23-27, 203-212, 243-254, 308-309, 313-318, 338-339, 361-368 [Co-Editor and Co-Author].
     5. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom III [Civil law. Case Law. Volume III] (pp. 336); 2nd edition, Introduction: K. Pietrzykowski, Editors: W. Borysiak, T. Karaś, J. Kondek and B. Lackoroński, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2011. Co-Author: pp. 1-20, 27-85, 123-141, 155-163, 166-170 [Co-Editor and Co-Author].
     6. Prawo pracy. Orzecznictwo [Labour Law. Case law] (pp. 591), 1st edition, Introduction: L. Florek, Editor: P. Grzebyk, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2009. Co-Author: pp. 55-69, 154-177, 285-324, 376-385, 409-429, 475-492, 523-554.
     7. Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów [Polish Constitution in the jurisdiction of the Constitutional Tribunal and selected courts] (pp. 974), 1st edition, Editors: M. Zubik, M. Wiącek, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2008. Co-Author: pp. 94-96, 101-110, 121-124, 152-155, 211-214, 394-412, 782-793. 
     8. Postępowanie cywilne. Orzecznictwo [Civil Procedure. Case Law] (pp. 818 p.), 1st edition, Introduction: T. Ereciński; Editors: W. Borysiak, J. Kondek, K. Weitz; C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2008. Co-Author: pp. 50-70, 221-238, 373-408, 428-448, 580-598 [Co-Editor and Co-Author].
     9. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I [Civil law. Case Law. Volume I] (pp. 712); 1st edition, Introduction: K. Pietrzykowski, Editors: W. Borysiak, T. Karaś, J. Kondek and B. Lackoroński, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2007. Co-Author: pp. 1-14, 480-485, 498-499, 502-507 [Co-Editor and Co-Author].
     10. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom II [Civil law. Case Law. Volume II] (pp. 544); 1st edition, Introduction: K. Pietrzykowski, Editors: W. Borysiak, T. Karaś, J. Kondek and B. Lackoroński, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2007. Co-Author: pp. 219-225, 228-229, 241-284, 312-326, 340-343 [Co-Editor and Co-Author].
  3. Editing collective works
   1. Books
    1. Ius et Ratio. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian [Ius et Ratio. Studies to Honour Professor Elżbieta Skowrońska-Bocian] (pp. 1080), Wolters Kluwer, Warszawa 2022 [Co-Editor of the monography with J. Wierciński, A. Gołaszewska and M. Olechowski]
    2. Ius et Ratio. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian, (s. 1080), Wolters Kluwer, Warszawa 2022; redaktor wraz z J. Wiercińskim, A. Gołaszewską oraz M. Olechowskim
    3. Prace z prawa cywilnego [Dissertations from Civil law] (pp. 534), C. H. Beck, Warszawa 2010 [Co-Editor of the monography with E. Skowrońska-Bocian].
   2. Online commentaries
    1. Kodeks cywilny. Komentarz [Civil Code. Commentary] (Komentarze do artykułów 1-1087 KC) [Commentaries to Articles 1–1087 of Polish Civil Code]; editions from 24 (February 2020) to 29 (December 2021), Legalis – Electronic Database of C. H. Beck Publishing Company
    2. Prawo intertemporalne prywatne. Komentarz do przepisów wprowadzających Kodeks cywilny [Private Intertemporal Law. Commentary to Civil Code Introductory Provisions] (Komentarz do artykułów I-LXV PWKC) [Commentary to Articles I-LXV of Civil Code Introductory Provisions Act]; edition 9 (January 2021), Legalis – Electronic Database of C. H. Beck Publishing Company 
    3. Prawo o notariacie. Komentarz [Notary Law. Commentary] (Komentarze do artykułów 79-99, 108a-108b Prawa o notariacie) [Commentary to Articles79-99, 108a-108b Notary Law]; edition 4 (January 2021), C.H. Beck, Legalis – Electronic Database of C. H. Beck Publishing Company
   3. Casebooks 
    1. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I [Civil law. Case Law. Volume I] (pp. 645); 2nd edition, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2011, Introduction: K. Pietrzykowski [Co-Editor with T. Karaś, J. Kondek and B. Lackoroński]
    2. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom II [Civil law. Case Law. Volume II] (pp. 943); 2nd edition, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2011, Introduction: K. Pietrzykowski [Co-Editor with T. Karaś, J. Kondek and B. Lackoroński]
    3. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom III [Civil law. Case Law. Volume III] (pp. 336); 2nd edition, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2011, Introduction: K. Pietrzykowski [Co-Editor with T. Karaś, J. Kondek and B. Lackoroński]
    4. Postępowanie cywilne. Orzecznictwo [Civil Procedure. Case Law] (pp. 818 p.), 1st edition, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2008, Introduction: T. Ereciński [Co-Editor with J. Kondek and K. Weitz]
    5. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom I [Civil law. Case Law. Volume I] (pp. 712); 1st edition, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2007, Introduction: K. Pietrzykowski [Co-Editor with T. Karaś, J. Kondek and B. Lackoroński]
    6. Prawo cywilne. Orzecznictwo. Tom II [Civil law. Case Law. Volume II] (pp. 544); 1st edition, C. H. Beck Publishing Company, Warszawa 2007, Introduction: K. Pietrzykowski [Co-Editor with T. Karaś, J. Kondek and B. Lackoroński]
  4. Other selected publications
   1. Zobowiązania [Obligations], [in:] Wprowadzenie do prawa polskiego. Skrypt dla słuchaczy szkół prawa polskiego [Introduction to Polish law. Script for students of Polish law schools], Editors: J. Turłukowski, M. P. Sadłowski, J. Chowaniec, P. Kalinowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego [Faculty of Law and Administration University of Warsaw], Warszawa 2021, pp. 143-191
   2. Profesor Marek Safjan jako dydaktyk [Professor Marek Safjan as a teacher], [in:] Profesor Marek Safjan znany i nieznany. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin [Professor Marek Safjan known and unknown. Anniversary book on the occasion of his seventieth birthday], Editor: K. Szczepanowska-Kozłowska, C. H. Beck, Warszawa 2020, pp. 55-58
   3. Kazusy z postępowania cywilnego z rozwiązaniami [Cases on Civil Procedure with Answers] (pp. 134), Liber Publishing Company, Warszawa 2008. Co-Author: pp. 13-24, 45-55, 85-97, 121-131 (total pp. 47) [Co-Author of the monography with P. Grzebyk and P. Sobolewski]
 • Granty

  Od 01.2022

  Wykonawca w projekcie badawczym p.t. „Źródła historyczne polskiego prawa zobowiązań” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. T. Giaro (grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS)

  Od 01.2022
  Wykonawca w projekcie badawczym p.t. „Rola kodeksów etyki lekarskiej oraz standardów zawodowych w biomedycynie i ich znaczenie dla odpowiedzialności prywatnoprawnej” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. L. Boska (grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu OPUS)
  Od 07.2021 Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym p.t. „False friends in der Rechtsvergleichung. Gefahren und Vorteile der Übertragung deutscher Rechtsinstitutionen in das polnische Schuld- und Sachenrecht” [„False friends w komparatystyce prawniczej. Niebezpieczeństwa i korzyści transplantów niemieckich instytucji prawnych do polskiego prawa zobowiązań i prawa rzeczowego”] realizowanym przez Katedrę Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego oraz Katedrę Europejskiego i Polskiego Prawa Prywatnego i Porównawczego (Lehrstuhl für Europäisches und Polnisches Privatrecht sowie Rechtsvergleichung) Wydziału Prawa Uniwersytetu w Osnabrück pod kierunkiem prof. P. Drapały oraz prof. F. Zolla (grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki – projekt nr 2021-06).
  12.2019 – 01.2023 Wykonawca w międzynarodowym projekcie naukowym p.t. „Die schuldrechtlichen Elemente, die den Erbenstatus beeinflussen im Polnischen und Deutschen Erbrecht. Die rechtsvergleichende Herausforderung und die Perspektive der Annäherung beider Rechtssysteme” [Elementy obligacyjne kształtujące status spadkobiercy w polskim i niemieckim prawie spadkowym. Wyzwanie komparatystyczne i perspektywa zbliżenia systemów prawnych”] realizowanym przez WPiA Uniwersytetu Śląskiego oraz Katedrę Europejskiego i Polskiego Prawa Prywatnego i Porównawczego (Lehrstuhl für Europäisches und Polnisches Privatrecht sowie Rechtsvergleichung) Wydziału Prawa Uniwersytetu w Osnabrück pod kierunkiem prof. E. Rott-Pietrzyk oraz prof. F. Zolla (grant Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki – projekt nr 2018-25).
  01.2018 – 12.2018 Wykonawca w projekcie naukowym p.t. „Studium analityczno-praktyczne zapobiegania przestępczości w obszarze handlu dziećmi i surogacji” realizowanym przez Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem dr J. Przeperskiego oraz dr hab. P. Mostowika (projekt badawczy finansowany z grantu Funduszu Sprawiedliwości).
  02.2016 – 02.2020 Kierownik projektu naukowego pt. „Naruszenie obowiązków ostrożności jako podstawa odpowiedzialności deliktowej za czyn własny” (grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu Sonata)
  12.2013 – 12.2015 Ekspert krajowy w międzynarodowym projekcie pilotażowym „Promoting protection of the right to housing - Homelessness prevention in the context of evictions” przygotowywanym przez Human European Consultancy, FEANTSA oraz School of Law, National University of Ireland Galway pod kierunkiem dr P. Kenny, dr L. Benjaminsena, dr V. Busch-Geertsemy oraz prof. S. Nasarre-Aznara (grant Komisji Europejskiej)
  02.2015 – 09.2015 II 2015 – IX 2015    Główny wykonawca projektu naukowego p.t. „Non-statutory sources of the duty of care in tort” realizowanego w ramach programu stypendialnego SCIEX Konfederacji Rektorów Szwajcarskich na Uniwersytecie w Genewie pod kierunkiem prof. B. Winigera oraz prof. M. Safjana
  05.2011 – 05.2014 V 2011 – V 2014    Wykonawca w projekcie badawczym p.t. „Elementy zobowiązaniowego stosunku prawa medycznego” realizowanego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. M. Safjana (grant Narodowego Centrum Nauki)
  10.2009 – 09.2011 Główny wykonawca projektu promotorskiego p.t. „Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona” realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. E. Skowrońskiej-Bocian (grant promotorski Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie badań nad pracą doktorską)

   

  Grants:

  Since 1.2022     Member and contributor of the scientific research project “Źródła historyczne polskiego prawa zobowiązań” [The historical roots of the Polish law of obligations], coordinated and directed by Professor T. Giaro, granted by the Polish National Science Centre (OPUS programme)
  Since 1.2022 Member and contributor of the scientific research project “Rola kodeksów etyki lekarskiej oraz standardów zawodowych w biomedycynie i ich znaczenie dla odpowiedzialności prywatnoprawnej” [The role of codes of medical ethics and professional standards in biomedicine and their relevance for private law liability], coordinated and directed by Professor L. Bosek, granted by the Polish National Science Centre (OPUS programme)
  Since 7.2021 Member of the international research project “False friends in der Rechtsvergleichung. Gefahren und Vorteile der Übertragung deutscher Rechtsinstitutionen in das polnische Schuld- und Sachenrecht” [False friends in comparative law. Risks and advantages of transferring German legal institutions into Polish law of obligations and property law] coordinated and directed by Professor P. Drapała (Kozminski University – Department of Civil Law) and Professor F. Zoll (Osnabrück University – Lehrstuhl für Europäisches und Polnisches Privatrecht sowie Rechtsvergleichung), granted by Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS – project no. 2021–06)
  12.2019 - 01.2023 Member of the international research project “ Die schuldrechtlichen Elemente, die den Erbenstatus beeinflussen im Polnischen und Deutschen Erbrecht. Die rechtsvergleichende Herausforderung und die Perspektive der Annäherung beider Rechtssysteme” [The obligational elements structuring the status of heirs in Polish and German law of succession. Comparative challenges and future perspectives] coordinated and directed by Professor E. Rott-Pietrzyk (University of Silesia in Katowice) and Professor F. Zoll (Osnabrück University – Lehrstuhl für Europäisches und Polnisches Privatrecht sowie Rechtsvergleichung), granted by Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung (DPWS – project no. 2018-25)
  01.2018 – 12.2018 Member of the research project: “Studium analityczno-praktyczne zapobiegania przestępczości w obszarze handlu dziećmi i surogacji” [Analytical and practical study of crime prevention in the area of child trafficking and surrogate motherhood] coordinated by The Centre For Family Research Nicolaus Copernicus University in Toruń and directed by J. Przeperski, PhD (Nicolaus Copernicus University in Toruń) and Professor P. Mostowik (Jagiellonian University), grant of the Justice Fund
  02.2016 – 02.2020 Director of the research project SONATA: “Naruszenie obowiązków ostrożności jako podstawa odpowiedzialności deliktowej za czyn własny” [The infringements of duties of care as a reason for responsibility for tortious acts], granted by the Polish National Science Centre
  02.2015 – 10.2015 Main contributor in the research project “Non-statutory sources of the duty of care in tort” directed by Professor B. Winiger (University of Geneva) and Professor M. Safjan (University of Warsaw). Post-doc SCIEX Scholarship of the Rectors’ Conference of Swiss Universities (CRUS) at the University of Geneva Faculty of Law
  12.2013 – 12.2015 National expert in “Pilot project – Promoting protection of the right to housing – Homelessness prevention in the context of evictions”. Project coordinated by Human European Consultancy, FEANTSA oraz School of Law – National University of Ireland Galway and directed by P. Kenna, PhD, L. Benjaminsen, PhD, V. Busch-Geertsema, PhD and Professor S. Nasarre-Aznar. Granted by the European Commission
  05.2011 – 05.2014 Member of the research project “Elementy zobowiązaniowego stosunku prawa medycznego” [The elements of a legal relationship of medical law], coordinated and directed by Professor M. Safjan, granted by the Polish National Science Centre (OPUS programme)
  10.2009 – 09.2011 Main contributor in the research project “Dziedziczenie – konstrukcja prawna i ochrona” [Legal construction and the protection of inheritance] directed by Professor E. Skowrońska-Bocian, subvention grant of the Ministry of Science and Higher Education for PhD research

   

 • Zainteresowania

  Porównawcze prawo prywatne (zwłaszcza prawo zobowiązań - w tym prawo deliktów oraz prawo kontraktów, prawo spadkowe, prawo rodzinne), prawo cywilne, europejska tradycja prawna, prawo rzymskie, prawo medyczne, konstytucyjne prawo prywatne

   

  Comparative private law (especially law of obligations – including tort law and contract law, succession law, family law), civil law, European legal tradition, Roman law, medical law, constitutional private law

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagrody i wyróżnienia 

  X 2021

  Stypendium naukowe DAAD na pobyt w Instytucie Maxa-Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationals Privatrecht) w Hamburgu

  IV 2020

  Stypendium naukowe Max-Planck Geselschaft na pobyt w Instytucie Maxa-Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego (Max-Planck-Institut für ausländisches und internationals Privatrecht) w Hamburgu

  Od IX 2015 do IX 2018

  Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (drugi wynik na liście rankingowej stypendystów)

  2016

  Nagroda Rektora UW za dorobek naukowy i dydaktyczny w 2016 r.

  III 2015

  Wyróżnienie w VI edycji Konkursu Wolters Kluwer i „Przeglądu Sądowego” na książkę prawniczą najbardziej przydatną dla praktyki wymiaru sprawiedliwości w 2013 r. za książkę „Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona”

  VI 2013

  Pierwsza nagroda w kategorii prac doktorskich w XLVIII Ogólnopolskim konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie z dziedziny nauk prawnych

  2012

  Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW za największy dorobek naukowy wśród doktorantów w 2011 r.

  2010

  Stypendium dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich UW w ramach programu „Doktoraty dla Mazowsza” (piąty wynik wśród wszystkich doktorantów UW)

  2010

  Stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych „START” (drugi raz)

  2009

  „Mazowieckie Stypendium Doktoranckie” na prowadzenie badań naukowych w zakresie dziedziczenia (finansowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)

  2009

  Stypendium krajowe Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych „START”

  Scientific achievements

  04.2016

  Award for scientific and didactics achievements in 2015 and 2016 (Rector of University of Warsaw)

  09.2015 – 09.2018

  Scholarship for outstanding young scientists (Polish Minister of Science and Higher Education – 2nd grade on the ranking list)

  03.2015

  Distinction in the 6th edition of the competition organised by the journal “Przegląd Sądowy” for the most useful law book for judicial practice
  in 2013 (for the book “Dziedziczenie. Konstrukcja prawna i ochrona” – Legal construction and the protection of inheritance)

  06.2013

  1st award in the category of PhD Dissertations in XLVIII “Państwo i Prawo” Contest for the best Doctoral and Habilitation Dissertations
  in Legal Sciences

  06.2012

  1st award – Faculty of Law and Administration Dean’s Contest for the greatest PhD students’ scientific achievements in 2011

  10.2010

  Scholarship “Doktoraty dla Mazowsza” for the best PhD students of University of Warsaw (5th grade from all PhD students)

  04.2009 and 04.2010

  Two-time scholarship “Start” by The Foundation For Polish Science for the best young researchers

  05.2009

  Mazovian Scholarship for Young Researchers

  06.2006

  Faculty of Law and Administration Dean's Award and the Alumni Association Award for 10 best students on the year

   

Pliki do pobrania: