Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

12 kwietnia 2024 r. w budynku Collegium Iuridicum I odsłonięto plakietę z wizerunkiem prof. Leona Petrażyckiego

12 kwietnia 2024 r. w budynku Collegium Iuridicum I odsłonięto plakietę z wizerunkiem prof. Leona Petrażyckiego, wybitnego socjologa i filozofa prawa. Plakieta umieszczona została w pokoju profesorskim na parterze budynku. W uroczystości udział wzięli: prof. Tomasz Giaro - Dziekan WPiA UW, dr Andrzej Bielecki - Prodziekan WPiA UW ds. studenckich, prof. UW dr hab. Piotr Grzebyk - Prodziekan WPiA UW ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej, mec. Michał Dymiński - Dyrektor Administracyjny WPiA UW, potomkowie prof. Leona Petrażyckiego, przedstawiciele Stowarzyszenia “Świetlica Kulturalna” oraz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i pracownicy Wydziału.

Uroczystość była kontynuacją idei odtworzenia plakiety skradzionej przed laty z grobowca profesora na Starych Powązkach. Odsłonięcie plakiety na cmentarzu miało miejsce 21 października 2023 r. Skradziona oryginalna plakieta z brązu odtworzona została z inicjatywy Pana Marcina Kubickiego. Plakieta została ufundowana wspólnie przez Społeczność Akademicką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne oraz Społeczne Towarzystwo Oświatowo Kulturalne „Świetlica Kulturalna” wg gipsowego modelu Czesława Makowskiego z 1919 r. przechowywanego w Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Prof. Leon Petrażycki tworzył, nauczał i mieszkał w budynku Collegium Iuridicum I na Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego. 4 marca 2011 r. władze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego nadały budynkowi imię prof. Leona Petrażyckiego.