Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Coraz lepsze wyniki prawa na WPiA UW w rankingu QS!

Mamy wspaniałe informacje!

Według rankingu QS pozycja prawa na WPiA UW wzrosła do przedziału 151-200, podczas gdy przez ostatnie lata znajdowaliśmy się w puli 201-250.

Uniwersytet Warszawski plasuje na 349 miejscu. 

Ranking QS