Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Analiza wyników egzaminów na aplikacje prawnicze

We wtorek 25 lutego 2020 r. podczas konferencji podsumowano w Ministerstwie Sprawiedliwości wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Omówiono wyniki egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, które odbyły się 28 września 2019 r. oraz naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2019 r. do  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

W konferencji uczestniczyli dziekani i prodziekani oraz przedstawiciele władz ponad 30 uniwersytetów i uczelni wyższych prowadzących studia prawnicze. Obecni byli również przedstawiciele samorządów zawodowych - adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego, a także członkowie zespołów przygotowujących pytania testowe na egzaminy.

Do egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2019 roku przystąpiło łącznie 6 535 osób z 51 uczelni – 19 publicznych, 25 niepublicznych i 7 zagranicznych. Egzaminy zdało 3570 osób, czyli 54,6% kandydatów. Natomiast spośród 6 800 absolwentów wydziałów prawa, którzy ukończyli studia w 2019 roku, do ww. egzaminów przystąpiło 2 860 osób co oznacza, że zainteresowanie absolwentów aplikacjami od kilku lat pozostaje na podobnym poziomie (ok. 40-44%).

W przypadku absolwentów 2019 r. najlepsze wyniki osiągnęli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (83,4%), następnie absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (77,3%), absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,2%), absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego (71,8%) i Uniwersytetu Gdańskiego (70,6%).

Nasi absolwenci najliczniej przystępowali do egzaminów na aplikacje w 2019 r. – to w sumie 630 osób.  W tym aplikowało aż 309 absolwentów z 2019 r. i 239 zdało egzamin. To bardzo dobry wynik.

Wszystkim absolwentom Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie gratulujemy doskonałych wyników.

Więcej informacji na ten temat na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości