Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Finał Konkursu "Czas na Twój Głos!"

Jesteśmy po Finałe Konkursu "Czas na Twój Głos!"!, który polegał na zaprezentowaniu wystąpienia przez Drużyny Klas Akademickich na temat „Czy wybory powinny być obowiązkowe? Wady i zalety instytucji przymusu wyborczego”.

Z radością przedstawiamy wyniki - ocenie podlegała wartość merytoryczna, stylistyczna oraz krasomówcza.

Komisja Konkursowa w składzie: doc. dr Hanna Machińska (Przewodnicząca Komisji), prof. dr hab. Marek Zubik oraz dr Zbigniew Gromek, przyznała:

I miejsce - XLI LO im. Joachima Lelewela w Warszawie

wyróżnienia: II LO im. C.K. Norwida w Ostrołęce oraz II LO im. Jana Śniadeckiego w Kielcach. 

 


 

Konkurs "Czas na Twój Głos!" organizowany jest przez Instytut Prawa Konstytucyjnego oraz Katedrę Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Kołem Naukowym Prawa Konstytucyjnego „Legislator”.

Celem konkursu jest rozwijanie świadomości obywatelskiej w zakresie prawa wyborczego, wyjaśnianie instytucji i mechanizmów wyborczych oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa wyborczego.

Pierwszy etap polegał na samodzielnym rozwiązaniu przez każdego z uczniów testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. O przejściu do Finału decydowana suma punktów członków Drużyny.

Natomiast w Finale Drużyny zaprezentowały wystąpienia wobec komisji konkursowej oraz publiczności na temat „Czy wybory powinny być obowiązkowe? Wady i zalety instytucji przymusu wyborczego”. Każdej z drużyn przysługiwało do 10 minut na prezentację wystąpienia. Ocenie podlegały wartość merytoryczna, stylistyczna oraz krasomówcza. Drugi etap Konkursu odbędzie się w Warszawie.

 


 

Parter Główny Konkursu 

 

 

Partnerzy 

                                     

 

#konkurs