Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Sztuczna inteligencja w wymiarze sprawiedliwości - 3.12.2019

Studenckie Stowarzyszenie Etyki Prawniczej, Koło Naukowe Prawa Nowych Technologii oraz Koło Naukowe Prawa Administracyjnego mają ogromną przyjemność zaprosić na debatę pt.

Sztuczna inteligencja w wymiarze sprawiedliwości

która odbędzie się 3 grudnia 2019 r. (wtorek) o godz. 18:30 w s. A2 w Collegium Iuridicum II.

Podczas spotkania poruszymy kwestie partycypacji SI w wydawaniu orzeczeń oraz decyzji administracyjnych, rozstrzygania konfliktów wartości, stosowania klauzul generalnych, a także wpływu na legitymizację wymiaru sprawiedliwości. Rozważymy także problemy, jakie dotychczas zarysowały się na tle korzystania z systemów wspomagających sędziów w wydawaniu wyroków.

W debacie udział wezmą: 

prof. dr hab. Aleksander Chłopecki (Katedra Prawa Handlowego WPiA UW), 

dr Michał Araszkiewicz (Katedra Teorii Prawa WPiA UJ) 

dr Jacek Piecha (Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego WPiA UW).

 

Spotkanie poprowadzi dr Paweł Skuczyński (Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie WPiA UW).

 

#konferencja #koło naukowe